eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 03 13 20190313 13.03.2019 09:00 Fylkeshuset, Agnes Movinckels gate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS232019 PS 23/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242019 PS 24/2019 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS182019 RS 18/2019 Invitasjon til Trygg Trafikk sin årlege trafikksikringskonferanse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192019 RS 19/2019 Bompengeinnkreving 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202019 RS 20/2019 Status for hydrogenfyllestasjonar i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212019 RS 21/2019 Førespurnad om førehandsavklaring og overslag på ferjeavløysingsmidlar for innkorting av sambandet Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222019 RS 22/2019 Fylkesvegrådet møte 09.01.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232019 RS 23/2019 Tillitsvaldordningen for Forsvaret ynskjer vernepliktspris på kollektivtransport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242019 RS 24/2019 Styrking ruteproduksjon - status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252019 RS 25/2019 Tilskot til tiltak for auka sykkelbruk i kommunar og fylkeskommunar – tildeling av midlar 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262019 RS 26/2019 Status handlingsprogram regional plan for folkehelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS262019 PS 26/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO52019 FO 5/2019 Spørsmål frå Askeland (Sp) - skyss-takstar hjå nettbuss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO62019 FO 6/2019 Spørsmål frå Lerøy (A) - Ranavik ferjekai, kostnad for ladepunkt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO72019 FO 7/2019 Spørsmål frå Lerøy (A) - Skuleskyss Austrheim vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO82019 FO 8/2019 Spørsmål frå Lerøy (A) - Skuleskyss Indre Gulen og Modalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272019 PS 27/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS282019 PS 28/2019 Fråvikssøknad - reguleringsplan for fv 48 Skånevik - Flesjo i Etne kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 Bompengar for låg- og nullutsleppskøyretøy klasse 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Fråsegn til høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan for Fv 561 Kolltveit - Ågotnes - Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312019 PS 31/2019 Søknad om økonomisk tilskot til prosjektet Stad skipstunnel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Regional plan for vassforvaltning - høyring av planprogram og hovudutfordringar for Hordaland og Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll