eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 04 10 20190410 10.04.2019 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS332019 PS 33/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS272019 RS 27/2019 Vedkommande skuleskyss til elevar i Masfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282019 RS 28/2019 Fylkesvegrådet møte 14.02.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292019 RS 29/2019 Spørsmål om raskartlegging av Fv 40 i Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302019 RS 30/2019 Utgreiing - Båtforbindelse mellom nye Øygarden og Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312019 RS 31/2019 Dekkeleggingsprogrammet for 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322019 RS 32/2019 Fv 107 Nordrepollen-Austepollen i Kvinnherad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332019 RS 33/2019 Reisevaneundersøkinga 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342019 RS 34/2019 RV 13 Oddadalen - Nasjonal transportplan (NTP) 2022 - 2033 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS362019 PS 36/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO92019 FO 9/2019 Spørsmål frå Hammer - SV - Matebuss til bybanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Nasjonal transportplan 2022-33 - Innspel hovudutfordringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 Tilskot til trygg skuleveg, Hjertesone og punktutbetring 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Oppstart av utgreiingar om ny(e) samferdselspakke/ar på Haugalandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Utgreiing - Båtsamband mellom Sotra og Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll