eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 05 15 20190515 15.05.2019 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS432019 PS 43/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS442019 PS 44/2019 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS352019 RS 35/2019 Svar på spørsmål om skilting i krysset E134/Fv 48 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362019 RS 36/2019 Midlertidige tiltak i påvente av ny E39 mellom Vågsbotn og Klauvaneset - Svar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372019 RS 37/2019 Årsrapport 2018 - Fylkestrafikksikringsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382019 RS 38/2019 Årsrapport 2018 - Trygg Trafikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392019 RS 39/2019 Eigarrapport 2019-1 frå Ferde Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402019 RS 40/2019 Statusrapport Prosjekt innfartsparkering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412019 RS 41/2019 Gratis å ta med sykkel på båtrutene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422019 RS 42/2019 Statusmøte om Nasjonal transportplan 2022-33 - Møtereferat frå tre møte om hhv. Vossabanen/E16 Arna-Voss (k5), E29 og Sotrasambandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432019 RS 43/2019 Uttale til Nasjonal transportplan 2022 - 2033 frå Odda kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442019 RS 44/2019 Innspel til nasjonal transportplan og K5 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452019 RS 45/2019 Rapportar utarbeida av interesseselskap for ulike samferdselsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462019 RS 46/2019 Statens vegvesen evaluerer ikkje omlegginga til ca 50 mill kr av fv 567 gjennom Hosanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472019 RS 47/2019 Finansering av Ringveg aust Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482019 RS 48/2019 Fråsegn om snøggbåtanløp i Bekkjarvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492019 RS 49/2019 Vedlikehald av gong- og sykkelvegar. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS462019 PS 46/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO102019 FO 10/2019 Spørsmål frå Hammer - SV - Sykkeltryggleik i Nattlandsveien Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Miljøløftet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 Handlingsprogram Miljøløftet 2020 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502019 PS 50/2019 Rapportering på handlingsprogrammet til Regional transportplan 2018-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512019 PS 51/2019 Søknad om ruteløyve til privat ferjedrift mellom Bruravik og Brimnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522019 PS 52/2019 Sykkelbyavtale med Os kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532019 PS 53/2019 Bestillingstransport - moglegheitstudie Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542019 PS 54/2019 Passasjerbetaling på fylkesvegferjer med AutoPass Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll