eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 06 05 20190605 05.06.2019 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS552019 PS 55/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS562019 PS 56/2019 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS572019 PS 57/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS502019 RS 50/2019 Fv 409 i Radøy kommune - spørsmål og svar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512019 RS 51/2019 Spørsmål om takstsamarbeidsavtalar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522019 RS 52/2019 Svar på spørsmål frå Austevoll Senterparti Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532019 RS 53/2019 Senterpartiet søkjer rettferd i samferdsla i Austevoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542019 RS 54/2019 Opplæringsplassar nye ferjekontraktar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552019 RS 55/2019 Status for Klimasats-prosjekt om fossilfrie bygge- og anleggsplassar i Hordaland/Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562019 RS 56/2019 Travel like the locals Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572019 RS 57/2019 Status for gjennomføring av bompengereforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582019 RS 58/2019 Nye vegnummer og vegskilt - orientering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592019 RS 59/2019 Fv 544 Halsnøysambandet - sviktande bompengeinntekter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS582019 PS 58/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO112019 FO 11/2019 Spørsmål frå Hammer - SV - Bydelsbuss og busstilbodet internt i Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592019 PS 59/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS602019 PS 60/2019 Folgefonntunnelen - rapport om oppgraderingsbehov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612019 PS 61/2019 Søknad frå Bergen kommunale Kystkultursenter AS om løyve for båtrute på strekninga Indre Vågen - Nordnes - Sjøflyhavnen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622019 PS 62/2019 Sunnhordlandsruta - fleire stopp Bekkjarvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632019 PS 63/2019 Tømmertransport - høyring tilskotsordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642019 PS 64/2019 Omklassifisering av Fv66 Sagvåg ferjekai i Stord kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652019 PS 65/2019 Framlegg om endra bomstasjonsplassering i Åsane bydel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662019 PS 66/2019 Omlegging av takst- og rabattsystemet i Kvammapakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll