eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 09 05 20190905 05.09.2019 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS672019 PS 67/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS682019 PS 68/2019 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS692019 PS 69/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS602019 RS 60/2019 Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612019 RS 61/2019 Uttale til sak om endra bomstasjonplassering i Åsane bydel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622019 RS 62/2019 Oppfølgning etter Stamvegutvalgets årsmøte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632019 RS 63/2019 Innstramming av bruk av bom på sideveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642019 RS 64/2019 Hagelsundbrua - førebyggjande tiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652019 RS 65/2019 Evaluering av takstsonestrukturen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662019 RS 66/2019 Fv 569 Dalseid - Eidslandet - bekymringsmelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672019 RS 67/2019 Fylkesvegrådet møte 14.03.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682019 RS 68/2019 Fylkesvegrådet møte 04.04.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692019 RS 69/2019 Fylkesvegrådet møte 09.05.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702019 RS 70/2019 Tildeling av kontraktar for småbåtsambandet Geitanger - Knappskog og småbåtruter Osterfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712019 RS 71/2019 Ny kontrakt for snøggbåtsambandet "Turistrute Hardanger" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722019 RS 72/2019 Nye busskontrakter signert for Rutepakke Bergen sentrum og Rutepakke Bergen nord Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732019 RS 73/2019 Fellesprosjekt datasenter - BKK, Invest in Bergen og Hordaland fylkeskommune - statusrapport juni 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742019 RS 74/2019 Tilskot til offentleg snøggladeinfrastruktur 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752019 RS 75/2019 Løyvingar til Hordaland fylkeskommune frå Klimasats Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762019 RS 76/2019 Svar på spørsmål frå Synnøve Solbakken (A) - Fv 48 Porsvik - Valen i Kvinnherad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS702019 PS 70/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO122019 FO 12/2019 Spørsmål frå Aarhus Byrknes - KrF - Preventive tiltak mot sjølvmord ved Hagelsundbrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO132019 FO 13/2019 Spørsmål frå Angeltveit - V - skuleskyss og høve for deltakarar ved vaksenopplæringa å reise med desse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO142019 FO 14/2019 Spørsmål frå Hammer - SV - Busstilbodet på Askøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO152019 FO 15/2019 Spørsmål frå Hammer - SV - Kommersielle bussruter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO162019 FO 16/2019 Spørsmål frå Hammer - SV - Beffen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO172019 FO 17/2019 Spørsmål frå Hammer - SV - Fv. 49 Vikøy - Norheimsund Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO182019 FO 18/2019 Spørsmål frå Aarhus Byrknes - KrF - Fjellangersvingane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712019 PS 71/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS722019 PS 72/2019 Bom på sideveg - Uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732019 PS 73/2019 Rapport frå ekspertutvalet som har vurdert teknologi og framtida si tranportinfrastruktur - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742019 PS 74/2019 Uttale til høyring av sykkelstrategi for Bergen 2019-2030. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752019 PS 75/2019 Omklassifisering av vegstrekningar på Fv 225, 226 og 227 i Øygarden kommune til kommunal veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762019 PS 76/2019 Søknad frå Tide Buss AS, org.nr 910 500 805, om Ruteløyve på strekninga Bergen - Sogndal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll