eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 05 29 20190529 29.05.2019 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS852019 PS 85/2019 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS862019 PS 86/2019 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS872019 PS 87/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS652019 RS 65/2019 Midlertidige tiltak i påvente av ny E39 mellom Vågsbotn og Klauvaneset - Svar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662019 RS 66/2019 Eigarrapport 2019-1 frå Ferde Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672019 RS 67/2019 Statusmøte om Nasjonal transportplan 2022-33 - Møtereferat frå tre møte om hhv. Vossabanen/E16 Arna-Voss (k5), E29 og Sotrasambandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682019 RS 68/2019 Hordfast og bompengefri kollektivtransport, brev frå NMF til samferdselsministeren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692019 RS 69/2019 Finansering av Ringveg aust Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702019 RS 70/2019 Beredskap for stengte tunnelar i sone nord, E39. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712019 RS 71/2019 Gratis å ta med sykkel på båtrutene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722019 RS 72/2019 Fråsegn om snøggbåtanløp i Bekkjarvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732019 RS 73/2019 Program for folkehelsearbeid i Hordaland. Status programarbeidet og endra økonomiske rammer Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742019 RS 74/2019 Evalueringsrapport Kulturkonferansen Vestland 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752019 RS 75/2019 Svar på spørsmål om framdriftsplan for salet av eigedom på Fløksand i Meland kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762019 RS 76/2019 Svar på spørsmål knytt til innføring av seriøsitetskrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772019 RS 77/2019 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 29.05.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782019 RS 78/2019 Moster 2024 - seminar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792019 RS 79/2019 Oppfølgingstenesta (OT) sitt arbeid med ungdom som er koda som "ukjent aktivitet" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802019 RS 80/2019 Administrative vedtak i klassestrukturen skuleåret 2019/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812019 RS 81/2019 Nedleggelse av programområdet automasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822019 RS 82/2019 Svar på spørsmål vedk. seksuell trakassering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832019 RS 83/2019 Vedk. spørsmål om praktisering av skjønsmessig inntak for elevar med lang reiseveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842019 RS 84/2019 Spørsmål frå representanten Roald Kvamme (A) om konsekvensar av å auke det statlege bidraget frå 50 prosent til 70 prosent. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852019 RS 85/2019 Svar på spørsmål om nedlegging av tilbod ved Kvinnherad vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS882019 PS 88/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO142019 FO 14/2019 Spørsmål frå Bondhus - SP - Ang. justering av tilbodstrukturen 2019/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO152019 FO 15/2019 Spørsmål frå Aadland - H - Byrådet sitt framlegg om å flytte bomstasjonar i Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892019 PS 89/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS902019 PS 90/2019 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS912019 PS 91/2019 Godkjenning av årsrekneskap 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922019 PS 92/2019 Finansrapport 1. tertial 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932019 PS 93/2019 Godkjenning av to prosjektrekneskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942019 PS 94/2019 Nytt fylkeshus - eigarskap og byggestart Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952019 PS 95/2019 Fullmakt til sal av eigedomar som er kjøpt i samband med bygging av bybane til Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962019 PS 96/2019 Willy Valentinsens vei 34 - godkjenning av bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972019 PS 97/2019 Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Fordeling nr. 3 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982019 PS 98/2019 Bømlo vgs - lokalisering verkstadsareal for TIP, EL og naturbruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992019 PS 99/2019 Kystpilegrimsleia. Regionale pilegrimssenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002019 PS 100/2019 Rapportering på handlingsprogrammet til Regional transportplan 2018-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012019 PS 101/2019 Sykkelbyavtale med Os kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022019 PS 102/2019 Handlingsprogram Miljøløftet 2020 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032019 PS 103/2019 Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Miljøløftet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042019 PS 104/2019 Passasjerbetaling på fylkesvegferjer med AutoPass Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052019 PS 105/2019 Søknad om ruteløyve til privat ferjedrift mellom Bruravik og Brimnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062019 PS 106/2019 Bestillingstransport - moglegheitstudie Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072019 PS 107/2019 Korleis kan Hordaland nytta medlemskap og samarbeidet i Nordsjøkommisjon og CPMR i viktige saker for fylket? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082019 PS 108/2019 Godkjenning av søke tilskotsordning vold og overgrep Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092019 PS 109/2019 Breibandutbygging - nasjonal tilskotsordning 2019 - prioriteringar i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102019 PS 110/2019 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsrapport 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112019 PS 111/2019 Justering av tilbodsstruktur ved dei vidaregåande skulane, skuleåret 2019/20 - prognoseinntaket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122019 PS 112/2019 Eigenandel elev-PC 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132019 PS 113/2019 Auka gjennomføring og fleire ut i lære - erfaringar og tilrådingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142019 PS 114/2019 Høyring - Langtidsplan for pilegrimssatsing 2019 - 2037 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152019 PS 115/2019 Høyringsfråsegn - Ny fordelingsnøkkel for Den kulturelle skolesekken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162019 PS 116/2019 Langtidslagring av elektronisk datamateriale. Medlemskap i KDRS - kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172019 PS 117/2019 Årsmelding 2018 Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182019 PS 118/2019 Vedtektsendringar for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192019 PS 119/2019 Årsmelding, handlingsprogram og protokoll frå Ungdommens fylkesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202019 PS 120/2019 Tertialrapport pr. april 2019 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212019 PS 121/2019 Godkjenning av prosjektrekneskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222019 PS 122/2019 Bruravik kai - vidare bruk av kaiarealet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll