eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 08 30 20190830 30.08.2019 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1572019 PS 157/2019 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1582019 PS 158/2019 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1592019 PS 159/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1052019 RS 105/2019 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 31.august 2019. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1062019 RS 106/2019 Svar på spørsmål om konsekvensar av endringar i lovverket kring arbeidsavklaringspengar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1072019 RS 107/2019 Uttale til sak om endra bomstasjonplassering i Åsane bydel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1082019 RS 108/2019 Evaluering av sonestrukturen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1092019 RS 109/2019 Fellesprosjekt datasenter - BKK, Invest in Bergen og Hordaland fylkeskommune - statusrapport juni 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1102019 RS 110/2019 LivOGLyst-programmet 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1112019 RS 111/2019 Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 30.06.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1122019 RS 112/2019 Status for tiltak knytt til "Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1132019 RS 113/2019 Sluttrapport Nærmiljøprosjektet Hordaland 2015/16 -19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1142019 RS 114/2019 Årsmøteprotokoll frå Årsmøte i Fjordvegen Rute 13 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1152019 RS 115/2019 Generalforsamling 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1162019 RS 116/2019 Protokoll generalforsamling Skyttel AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1172019 RS 117/2019 Protokoll fra Generalforsamling for Gløde AS 11.juni.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1182019 RS 118/2019 Protokoll frå generalforsamling i Opero 10.04.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1192019 RS 119/2019 Protokoll frå generalforsamling i Carte Blanche AS 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1202019 RS 120/2019 Handlingsplan for førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1212019 RS 121/2019 Stortingets utgreiingsseksjon - Finansiering av musea Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1222019 RS 122/2019 Lokal mobilisering mot doping - Rapport 2018/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1232019 RS 123/2019 Påminnelse med program; Konferansen =Vi 2019 - Kunst og kultur for et inkluderende lokalsamfunn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1242019 RS 124/2019 Seminar kunst i offentlege rom 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1252019 RS 125/2019 Oppfølgjing av verbalforslaga i budsjett 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1262019 RS 126/2019 Utvikling i KOSTRA-tala for administrasjon, styring og fellesutgifter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1272019 RS 127/2019 Rutetilbodet for fylkesvegferjene frå 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1602019 PS 160/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO182019 FO 18/2019 Spørsmål frå Solbakken - A - Konsekvensar av endringar i lovverket for arbeidsavklaringspengar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO192019 FO 19/2019 Spørsmål frå Solbakken - A - Reduksjon i ferjeruter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO202019 FO 20/2019 Spørsmål frå Oen - SV - Rutine for oppfølging av lov og vedtak for utbyggjar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO212019 FO 21/2019 Spørsmål frå Solbakken - A - Manglande busstopp på R 48 Valen Porsvik i Kvinnherad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO222019 FO 22/2019 Spørsmål frå Solbakken -A - Status for veg R 48 Porsvik-Valen? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1612019 PS 161/2019 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS32019 DS 3/2019 Refinansiering av sertifikatlån / nytt låneopptak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1622019 PS 162/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1632019 PS 163/2019 Rekneskapsrapport pr. juni 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1642019 PS 164/2019 Omdisponering av kompensasjonsmidlar i Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1652019 PS 165/2019 Samarbeid med Fylkesmannen i Vestland om Jordvernstrategi for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1662019 PS 166/2019 Fråsegn til høyring av Regional handelsføresegn – Sogn og Fjordane fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1672019 PS 167/2019 Dagsturhytter i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1682019 PS 168/2019 TV-aksjonen 2019 - søknad om økonomisk støtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1692019 PS 169/2019 Rutetilbodet for fylkesvegferjene frå 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll