eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 09 19 20190919 19.09.2019 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1702019 PS 170/2019 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1712019 PS 171/2019 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1722019 PS 172/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1282019 RS 128/2019 Nye busskontrakter signert for Rutepakke Bergen sentrum og Rutepakke Bergen nord Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1292019 RS 129/2019 Utviding/omleggjing av Ravnanger terminal Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1302019 RS 130/2019 Innstramming av bruk av bom på sideveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1312019 RS 131/2019 Oppfølgning etter Stamvegutvalgets årsmøte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1322019 RS 132/2019 Passasjerbetaling på fylkesvegferjer med AutoPASS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1332019 RS 133/2019 Ny kontrakt for snøggbåtsambandet "Turistrute Hardanger" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1342019 RS 134/2019 Tildeling av kontraktar for småbåtsambandet Geitanger - Knappskog og småbåtruter Osterfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1352019 RS 135/2019 Fv 569 Dalseid - Eidslandet - bekymringsmelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1362019 RS 136/2019 Honnørbillett og gratis barn på bussen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1372019 RS 137/2019 Tilskot til offentleg snøggladeinfrastruktur 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1382019 RS 138/2019 Løypemelding for plaststrategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1392019 RS 139/2019 Løyvingar til Hordaland fylkeskommune frå Klimasats Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1402019 RS 140/2019 Tilskot til Grøn konkurransekraft i Hordaland 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1412019 RS 141/2019 Kutt i klimagassutslepp frå oppdrettsanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1422019 RS 142/2019 Oppfølging av FUV-sak 107/19 - internasjonalt samarbeid og klimautfordringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1432019 RS 143/2019 Oversikt over høyringar - fylkesutvalet den 19.09.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1442019 RS 144/2019 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 19.september 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1452019 RS 145/2019 Notat frå reisa til OTC (Offshore Technology Conferance) i Houston, USA 6. til 9. mai Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1462019 RS 146/2019 Vi ber om at de tek omsyn til våre formelle innspel til sambandet Jondal - Tørvikbygd mv. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1732019 PS 173/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1742019 PS 174/2019 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS42019 DS 4/2019 Låneopptak 2019 - II Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1752019 PS 175/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1762019 PS 176/2019 Finansrapport 2. tertial 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1772019 PS 177/2019 Tertialrapport pr. august 2019 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1782019 PS 178/2019 Godkjenning av prosjektrekneskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1792019 PS 179/2019 Godtgjersle til folkevalde - justering av satsane i 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1802019 PS 180/2019 Omklassifisering av vegstrekningar på Fv 225, 226 og 227 i Øygarden kommune til kommunal veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1812019 PS 181/2019 Bom på sideveg - Uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1822019 PS 182/2019 Søknad frå Tide Buss AS, org.nr 910 500 805, om Ruteløyve på strekninga Bergen - Sogndal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1832019 PS 183/2019 Rapport frå ekspertutvalet som har vurdert teknologi og framtida si tranportinfrastruktur - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1842019 PS 184/2019 Friskulelova- fylkeskommunen sin rolle ved sanksjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1852019 PS 185/2019 Unike regionale utviklingsprosjekt - investeringstilskot til regional utvikling 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1862019 PS 186/2019 Eigedom på Fløksand i Meland kommune - godkjenning av ny kjøpekontrakt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1872019 PS 187/2019 Høyringsuttale - NOU 2019:12 "Lærekraftig utvikling - livslang læring for omstilling og konkurranseevne" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1882019 PS 188/2019 Auka gjennomføring og fleire ut i lære – tilrådingar inn mot Vestland 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1892019 PS 189/2019 Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Fordeling nr. 4 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1902019 PS 190/2019 Uttale til høyring av sykkelstrategi for Bergen 2019-2030. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1912019 PS 191/2019 Nasjonal ramme for vindkraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1922019 PS 192/2019 Oppfølging av verbalpunkt 2019 - Kutt i klimagassutslepp og meir satsing på fornybar energi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1932019 PS 193/2019 Rutetilbodet for fylkesvegferjene frå 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1942019 PS 194/2019 Passasjerbetaling på fylkesvegferjer med AutoPass Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1952019 PS 195/2019 Stiftelsen Bergensklinikkene - uttale angåande vedtektsendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll