eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 10 31 20191031 31.10.2019 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. et. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1962019 PS 196/2019 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1972019 PS 197/2019 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1982019 PS 198/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1472019 RS 147/2019 Fråsegn - Varsel om oppstart med planprogram for kommunedelplan for Sambandet Vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1482019 RS 148/2019 Fråsegn - Oppstart av kommunedelplan med planprogram for E16/E39 Arna - Vågsbotn - Klauvaneset - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1492019 RS 149/2019 Planrapport 2018 Regional og kommunal planlegging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1502019 RS 150/2019 Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 30.09.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1512019 RS 151/2019 Varsel om endring i statlege føringar for fordeling av spelemidlar til Den kulturelle skulesekken i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1992019 PS 199/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO232019 FO 23/2019 Spørsmål frå Bondhus (SP) - Kystsoneplanen, Sunnhordland og Ytre Hardanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2002019 PS 200/2019 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2012019 PS 201/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2022019 PS 202/2019 Tilleggsfråsegn sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2032019 PS 203/2019 Uttale til høyring av gåstrategi for Bergen 2019-2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2042019 PS 204/2019 Oppseiing av avtale mellom Fjord Norge AS og fylkeskommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2052019 PS 205/2019 Søknad til Fylkesutvalet om støtte til jubileumsseminar for markering av Bryggen 40 år som verdsarv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2062019 PS 206/2019 Markering av samanslåinga til Vestland i samband med Bergen 950 år og Bergen Internasjonale Lysfestival Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll