eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 08 28 20190828 28.08.2019 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS552019 PS 55/2019 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS562019 PS 56/2019 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS572019 PS 57/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS262019 RS 26/2019 Opplæringsplassar nye ferjekontraktar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272019 RS 27/2019 Fellesprosjekt datasenter - BKK, Invest in Bergen og Hordaland fylkeskommune - statusrapport juni 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282019 RS 28/2019 Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292019 RS 29/2019 Lokal mobilisering mot doping - Rapport 2018/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302019 RS 30/2019 Sluttrapport Nærmiljøprosjektet Hordaland 2015/16 -19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312019 RS 31/2019 Handlingsplan for førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322019 RS 32/2019 Meldingssak: Seksuell trakassering av elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332019 RS 33/2019 Den årlege konferansen for inkluderande idrettsliv - invitasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS582019 PS 58/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO72019 FO 7/2019 Spørsmål frå Fosse - FRP - Kvalitetssikring av lokalgitte eksamener Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592019 PS 59/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS602019 PS 60/2019 Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Fordeling nr. 4 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612019 PS 61/2019 Høyringsuttale, NOU 2018:13, Livsopphaldsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622019 PS 62/2019 Auka gjennomføring og fleire ut i lære – tilrådingar inn mot Vestland 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632019 PS 63/2019 Friskulelova- fylkeskommunen sin rolle ved sanksjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll