eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 06 03 20190603 03.06.2019 10:15 Fylkeshuset Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS212019 PS 21/2019 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232019 PS 23/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242019 PS 24/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Klage på avslag på søknad om avkøyrsle og dispensasjon frå byggjegrensa for gnr 133 bnr 38 og gnr 134 bnr 19 i Lindås kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262019 PS 26/2019 Klage frå Aslaug J. Brekke over SVV sitt vedtak om avslag på krav om attendetrekking av avkøyrsleløyvel gbnr 12/1174 i Marikoven i Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272019 PS 27/2019 Kvam herad, gnr 19 bnr 319 - klage over Statens vegvesen sitt vedtak av 14.12.18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282019 PS 28/2019 Klage over Statens vegvesen sitt vedtak av 09.04.19 i høve søknad om utvida bruk av avkøyrsle for gnr 21 bnr 443 i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 Klagesak - klage på avslag om endring av vilkår på drosjeløyve R-5004 - løyvehavar Taxi 1 AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Klage frå Sartor Maskin AS over Statens vedtak av 05.12.18 i høve gnr 43 bnr 94 i Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll