eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 03 05 20190305 05.03.2019 10:00 Grand Hotel Terminus, Bergen Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Opning av fylkestinget Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Oppfølging av tilleggspunkt til Kvalitetsmeldinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22019 RS 2/2019 Oppfølging kvalitetsmelding 2017/18 - tilråding mobbeombod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32019 RS 3/2019 Rapport frå elev- og lærlingombodet - tiltak for oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42019 RS 4/2019 Nye/reviderte retningsliner for oppdragsverksemd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52019 RS 5/2019 Oppfølging av ulike problemstillingar rundt målbyte i vgs. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62019 RS 6/2019 Løypemelding pilotprosjekt Bømlo - samarbeid skule og næringsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72019 RS 7/2019 Løypemelding samarbeidsprosjekt Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82019 RS 8/2019 Verbalpunkt om oppfølging av samarbeidsprosjekt i Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92019 RS 9/2019 Kjønnsnøytral tittel på øvste leiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42019 PS 4/2019 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO12019 FO 1/2019 Interpellasjon frå Astrid Aarhus Byrknes (KRF) - Inntaksområdet i den vidaregående skulen, har Fellesnemnda mandat til å gjere vedtak? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO22019 FO 2/2019 Interpellasjon frå Iril Schau Johansen (H) - Kombinert skibuss og rutebuss til Bavallen, Voss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO32019 FO 3/2019 Interpellasjon frå Anne Beth Njærheim (V) - folkehelseundersøkinga - korleis få eit betre kollketivtilbod? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO42019 FO 4/2019 Spørsmål frå Aud Karin Oen (SV) - vedtak på bruk av hotell med tariffavtale for dei tilsette Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO52019 FO 5/2019 Spørsmål frå Marthe Hammer (SV) - Bygging av Sotrasambandet og spørsmål pm tidsaspekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO62019 FO 6/2019 Spørsmål frå Jeanette Syversen (R) - spørsmål om brudd på friskolelova begått av Bergen privat gymnas og Metis Akademiet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO72019 FO 7/2019 Spørsmål frå Geir Kjell Andersland (V) - Utbygging av dagshytter i Sogn og Fjordane, kven er dei tilgjengeleg for? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Finansforvaltninga i 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Nye namn på skular i Hordaland fylkeskommune 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 Myndigheitskontakt og partssamarbeid innan samferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92019 PS 9/2019 Oppfølging av Fylkestinget sitt vedtak i sak PS 107/18 – Selskapskontroll av Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102019 PS 10/2019 Årsmelding for kontrollutvalet for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112019 PS 11/2019 Søknad om fritak frå verv som leiar i fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122019 PS 12/2019 Søknad om fritak frå verv som varamedlem til styret i Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132019 PS 13/2019 Søknad om fritak frå fylkeskommunale verv - Elise Loftheim Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142019 PS 14/2019 Oppfølging kvalitetsmelding 2017/18 - tilråding mobbeombud Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152019 PS 15/2019 Rapport frå elev- og lærlingeombodet - tiltak for oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162019 PS 16/2019 Kjønnsnøytral tittel på øvste leiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172019 PS 17/2019 Fråsegn - Etablering av stord Folkehøgskule - støtteerklæring Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182019 PS 18/2019 Fråsegn - kvinnehelse og barselomsorg er viktig Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192019 PS 19/2019 Fråsegn - trong for midlertidige tiltak i påvente av ny E39 mellom Vågsbotn og Klauvaneset Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS202019 PS 20/2019 Fråsegn - Ja til fortsatt demokratisk kontroll over Bergensbanen og Vossebanen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll