eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 06 12 20190612 12.06.2019 11:00 Thon Hotel Sandven, Norheimsund Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS212019 PS 21/2019 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Opning av fylkestinget Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232019 PS 23/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS102019 RS 10/2019 Flytting av bomstasjon til Skageveien - Avbøtande tiltak på Grimseidvegen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112019 RS 11/2019 Gratis å ta med sykkel på båtrutene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122019 RS 12/2019 Hydrogen som energibærar for maritim transport generelt og hurtigbåt spesielt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132019 RS 13/2019 Årsrapport vaksenopplæringa 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142019 RS 14/2019 Årsmelding 2018 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152019 RS 15/2019 Årsmelding 2018 for Hordaland fylkeseldreråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162019 RS 16/2019 Svar på spørsmål om skilting i krysset E134/Fv 48 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172019 RS 17/2019 Svar på spørsmål vedk. seksuell trakassering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182019 RS 18/2019 Svar på spørsmål vedr. Bømlo vgs - lokalisering verkstadsareal for TIP, EL og naturbruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192019 RS 19/2019 Svar på spørsmål om TO-tilbod på Bømlo Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS242019 PS 24/2019 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO82019 FO 8/2019 Interpellasjon frå Ljosland (KRF) - kampen mot menneskehandel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO92019 FO 9/2019 Interpellasjon frå Njærheim (V) - fokus på tannhelse og munnstell på institusjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO102019 FO 10/2019 Interpellasjon frå Hammer (SV) - naturtap i stort tempo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO112019 FO 11/2019 Interpellasjon frå Kollbotn (R) - tilslutning til lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO122019 FO 12/2019 Interpellasjon frå Fosse Andersen (SP) - om dagsturhytter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO132019 FO 13/2019 Interpellasjon frå Tomren (KrF) - om klimagassutslipp Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO142019 FO 14/2019 Interpellasjon frå Golis (MDG) - Hordland fylkesting erklærer klima og miljøkrise Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO152019 FO 15/2019 Spørsmål frå Kolbotn (R) - statstilskot og skulepengar private vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO162019 FO 16/2019 Spørsmål frå Oen (SV) - Nedlegging av ambulerande trafikkstasjon i Hardanger og omgjering av Odda, Stord og Voss til sørviskontor Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262019 PS 26/2019 Vurdering av ordning for finansiering av spesialundervisning i friskular - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272019 PS 27/2019 Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282019 PS 28/2019 Godkjenning av årsrekneskap 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 Årsmelding 2018 Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Finansrapport 1. tertial 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312019 PS 31/2019 Godkjenning av prosjektrekneskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Godkjenning av to prosjektrekneskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332019 PS 33/2019 Tertialrapport pr. april 2019 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Nytt fylkeshus - eigarskap og byggestart Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Fyllingsdalen vgs. - Rehabilitering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Willy Valentinsens vei 34 - godkjenning av bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Fullmakt til sal av eigedomar som er kjøpt i samband med bygging av bybane til Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Framlegg om endra bomstasjonsplassering i Åsane bydel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 Rapportering på handlingsprogrammet til Regional transportplan 2018-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Passasjerbetaling på fylkesvegferjer med AutoPass Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Handlingsprogram Miljøløftet 2020 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Godkjenning av søke tilskotsordning vold og overgrep Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Kystpilegrimsleia. Regionale pilegrimssenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442019 PS 44/2019 Auka gjennomføring og fleire ut i lære - erfaringar og tilrådingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Bømlo vgs - lokalisering verkstadsareal for TIP, EL og naturbruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 Vedtektsendringar for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Årsmelding, handlingsprogram og protokoll frå Ungdommens fylkesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 Årsmelding 2018 - Klagenemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Miljøløftet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502019 PS 50/2019 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsrapport 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512019 PS 51/2019 Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522019 PS 52/2019 Søknad om fritak frå fylkeskommunale verv grunna flytting - Derya Cifti Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532019 PS 53/2019 Søknad om fritak frå fylkeskommunale verv - Beate Husa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542019 PS 54/2019 Val som varamedlem til utval for opplæring og helse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552019 PS 55/2019 Fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562019 PS 56/2019 Byvekstavtale for Bergensområdet for perioden 2019-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572019 PS 57/2019 Fråsegn - Stortinget må sikra eit nytt og betre inntektssystem for fylkeskommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582019 PS 58/2019 Fråsegn - Tid for tillitsreform Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592019 PS 59/2019 Fråsegn - Støtte til streikande i sjukehusa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602019 PS 60/2019 Oppfølging av RS 17/19 i fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612019 PS 61/2019 Erklæring av klimakrise og miljøkrise Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll