eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 01 29 20190129 29.01.2019 16:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS102019 PS 10/2019 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS112019 PS 11/2019 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS122019 PS 12/2019 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS132019 PS 13/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS102019 RS 10/2019 Folkehelseundersøking i Hordaland 2018 - resultat og vidare bruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS142019 PS 14/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS152019 PS 15/2019 Ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsetting og for ungdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162019 PS 16/2019 Staregi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande skule 2017-2020 – Status etter to år Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172019 PS 17/2019 Gjennomgang av Tingdokument, forslag UPP 2019 og ansvarsfordeling UFT 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll