eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 05 06 20190506 06.05.2019 16:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS392019 PS 39/2019 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS172019 RS 17/2019 Oversikt økonomi per. 31.03.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS432019 PS 43/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS442019 PS 44/2019 Oversikt over ungdomsråd per 15.04.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Innkjøp av profileringsartiklar til Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 Høyringsinnspel til UKMs strategiplan 2020-2024 - Kulturpolitikk for barn og unge - Kva skal vi oppnå? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Evaluering av Dialogdagen 08.04.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 Møtedato vår 2019 og høst 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll