eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 08 21 20190821 21.08.2019 13:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Kantina, 4. etasje. Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS582019 PS 58/2019 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS592019 PS 59/2019 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS602019 PS 60/2019 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS612019 PS 61/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS202019 RS 20/2019 Oversikt Ungdommens planprogram 2019 (UPP) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212019 RS 21/2019 Oversikt ungdomsråd per 29.07.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222019 RS 22/2019 Oversikt økonomi per 29.07.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS622019 PS 62/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS632019 PS 63/2019 Status samanslåingsprosess og UFU sine innspel til fylkesting for ungdom 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642019 PS 64/2019 Aktivitetar for Ungdommens fylkesutval hausten 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652019 PS 65/2019 Årsmelding 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662019 PS 66/2019 Budsjett for 2020 - innspel frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll