eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 01 17 20190117 17.01.2019 09:30 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3 etg. Fylkeseldrerådet i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS42019 PS 4/2019 Referatsak (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Fonna Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22019 RS 2/2019 Svar frå Pensjonistforbundet 11.12.18 - nominasjon til brukarråd ved Helse Fonna Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32019 RS 3/2019 Redigert uttale til "Etablering av Eldre-, pasient- og brukarombod" etter nytt skriv frå Helse- og omsorgsdepartementet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42019 RS 4/2019 Større saker til politisk behandling første halvår 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS52019 PS 5/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Søknad om fritak frå Kåre Ystanes Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Invitasjon til Verdighetskonferansen - Kreativ omsorg 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 Svar frå Helse Vest ad oppklåring oppnemning til brukarutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92019 PS 9/2019 Status for Vestlandskonferansen - vidare arbeid med program Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102019 PS 10/2019 Møte med administrasjonen - medverknadsorgana sin moglegheit til å påverke samanslåingsprosessen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112019 PS 11/2019 Andreutkast til årsmelding 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122019 PS 12/2019 Invitasjonar til orienteringar under FYEL-møte mars 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132019 PS 13/2019 Krav om betre tannhelse for eldre frå Fagforbundet Hordaland pensjonistutvalg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142019 PS 14/2019 Høyring - ny forskrift om råd for eldre, for personar med funksjonsnedsetting og for ungdom. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152019 PS 15/2019 Utvida TT-ordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll