eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 03 14 20190314 14.03.2019 09:30 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen Fylkeseldrerådet i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS162019 PS 16/2019 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS172019 PS 17/2019 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182019 PS 18/2019 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192019 PS 19/2019 Referatsak (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS52019 RS 5/2019 Nytt fast medlem i fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62019 RS 6/2019 Folkehelseundersøking i Hordaland 2018 - resultat og vidare bruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72019 RS 7/2019 Svar på innspel til Verdighetskonferansen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82019 RS 8/2019 Nytt svar frå Helse Vest om oppnemning til brukarutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92019 RS 9/2019 Oversikt økonomi 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS202019 PS 20/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS212019 PS 21/2019 Val av leiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Tredje utkast til årsmelding 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232019 PS 23/2019 Høyringssvar - ny forskrift om råd for eldre, for personar med funksjonsnedsetting og for ungdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242019 PS 24/2019 Aktivitørfaget som fagskuleutdanning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Invitasjon frå Nestor til eldrerådskurs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262019 PS 26/2019 Invitasjon til den nasjonale konferansen for fylkeskommunale eldreråd 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272019 PS 27/2019 Transport under Vestlandskonferansen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282019 PS 28/2019 Endring av datoar for AU-møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 Invitasjon til orientering i neste møte 11.04.19. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Høyring - NOU 2018:16 - det viktigaste først (prioriteringar i tannhelse-, helse-, og omsorgstenestane) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312019 PS 31/2019 Høyring - forslag til endring av forskrift om stønad til dekking av utgifter til fysioterapi m.m. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll