eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 04 11 20190411 11.04.2019 09:30 Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Fylkeseldrerådet i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS322019 PS 32/2019 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332019 PS 33/2019 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Referatsak (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS102019 RS 10/2019 Høyringssvar - Eit eldrevennleg Bergen - Seniorplan for Bergen kommune 2019 - 2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112019 RS 11/2019 Høyringssvar - Felles anleggs- og tildelingspolitikk for spelemidlar til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Vestland fylkeskommune 2020-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122019 RS 12/2019 Brev frå FYEL om aktivitørfaget som fagskuleutdanning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132019 RS 13/2019 Større saker til politisk behandling første halvår 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142019 RS 14/2019 Arbeidet med nytt reglement for medverknadsorgana Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS362019 PS 36/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Høyringssvar - NOU 2018:16 - det viktigaste først - prioriteringar i tannhelse-, helse-, og omsorgstenestane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Høyringssvar - Forslag til endring av forskrift om stønad til dekking av utgifter til fysioterapi m.m. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 Forslag til uttalar frå den nasjonale eldrerådskonferansen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Økonomisk støtte til medisinsk fotterapi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Avklaring rundt middagen under Vestlandskonferansen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Tema for orienteringar i møtet 19.06.19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Arbeidet med nytt reglement for medverknadsorgana Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll