Fra: Bømlo Vegselskap (post@bomlovegselskap.no)
Sendt: 21.06.2017 11:17:26
Til: Bømlo kommune; 'Hovland, Odd Harald'; Hordaland Fylkeskommune - Postmottak; Fylkesordførar
Kopi: Kjetil Hestad; Selma Karin Vestvik; Anne-Beth Njærheim; Arve Hindenes; Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim; Sortland, Kari Friis; Svein Halleraker; Hellen, Marlen; Jarle Jacobsen

Emne: Bømlo vegselskap -protokoll fra generalforsamling 7.juni
Vedlegg: image001.gif;image003.jpg;Bømlo Vegselskap - protokoll GF 07.06.2017 sign.pdf

Hei

 

Etter avtale med styreleder utsendes herved protokoll fra generalforsamling i Bømlo vegselskap AS onsdag 7.juni.

Se vedlegg

 

 

Kopi til styret og varamedlemmer.

 

 

Mvh

Per-Jarle Johansen

cid:image001.jpg@01CE82C9.5D2D2480

Lonavegen 1 – 5460 HUSNES

Mobil 9266 5555

post@bomlovegselskap.no

www.bomlopakken.no