Fra: Svege, Marianne (fmhomsv@fylkesmannen.no)
Sendt: 15.10.2015 16:31:31
Til: Bømlo kommune; Fitjar kommune; Osterøy kommune; Radøy kommune; Ullensvang herad; Vaksdal kommune; Granvin kommune; Austevoll kommune; Fusa kommune; Samnanger kommune; Sveio kommune; Fjell kommune; Jondal kommune; Kvinnherad kommune; Stord kommune; Voss kommune; Øygarden kommune; Austrheim kommune; Eidfjord kommune; Fedje kommune; Lindås kommune; Ulvik kommune; Askøy kommune; Hordaland Fylkeskommune - Postmottak; Sund kommune; Kvam kommune; Odda kommune; Os kommune; postmottak@bergen.kommune.no; Etne kommune; Masfjorden kommune; Meland kommune; Modalen kommune; Tysnes kommune
Kopi:

Emne: Auka behov for mottaksplassar for asylsøkjarar - kartlegging av mulige steder for innkvartering
Vedlegg: Auka behov for mottaksplassar for asylsøkjarar.pdf;Skjema for oversikt over mulige steder for innkvartering.DOCX

Vedlagt følgjer brev frå Fylkesmannen i Hordaland om auka behov for mottaksplassar for asylsøkjarar.  Dette brevet vert berre sendt med e-post.

 

Ved kontakt om saka ber vi om at du nyttar fmhopostmottak@fylkesmannen.no.

 

 

Venleg helsing

 

Fylkesmannen i Hordaland

tlf 55572000

fmhopostmottak@fylkesmannen.no

 

www.fylkesmannen.no/hordaland