Fra: toini.lovseth@kraftfylka.no
Sendt: 29.03.2016 14:21:37
Til: Postmottak AA; Postmottak VAF; Postmottak Troms; Postmottak Telemark; Postmottak Sogn; Postmottak Rogaland; Postmottak Nord-Trøndelag; Postmottak Nordland; Postmottak Hedmark; Hordaland Fylkeskommune - Postmottak; Postmottak Oppland
Kopi: Håvard Kyvik Gulliksen; Noralv Distad; Christian.Eikeland@politiker.vaf.no; lasse.juliussen@hedmark.org; Even Aleksander Hagen; Sørensen, Bent; Erik Lagethon; Hauk Are Kristiansen; Inge Hurv; Idar Sagen; Sigurd Skage; Terje Bakka; Trine Fredriksen; Gudrun Mathisen; Ola Kolseth Dahlen; Knut Petter Torgersen; Mona Røsvik Strømme; Aud Hove; Damman, Terje; Aase Simonsen; Inger Marit Eira-Åhrén; Birger; Sigurd Reksnes; Jon-Olav Strand; Mari Gjestvang; Line Miriam Sandberg

Emne: Protokoll Årsmøte Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka)
Vedlegg: 2B6CD214-3733-4F14-9724-BF22B37BD3F8.png;2016 Protokoll underskrevet.pdf
Til Postmottak medlemsfylka
Kopi Deltakere med stemmefullmakt, administrative kontaktpunkter, styret m vararepr
Emne Protokoll Årsmøte Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka)
Oppfølging T.o.

Signert protokoll vedlagt.
Mvh
Toini Løvseth
Daglig leder

Samarbeidande Kraftfylke
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
Telefon: 994 00 306

www.KRAFTFYLKA.no