Fra: Vanja Espeland (Vanja.Espeland@olvondo.no)
Sendt: 21.03.2016 15:13:52
Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak
Kopi: 'ag.hestetun@gmail.com'; Sveinung Valle; Kari Sørensen Bernardini; Mari Klokkerstuen Kjellesvik; Helge Nævdal; Tom-Christer Nilsen; Mona Røsvik Strømme; Silja Ekeland Bjørkly; Terje Søviknes; Silje Hjemdal; Pål Kårbø; Benthe Bondhus; Aud Karin Oen; Tom Sverre Tomren; Anne-Beth Njærheim; Roald Kvamme; Synnøve Solbakken; Kjell Gitton Håland; Kine Bratli Dale; Emil Lennart Pålikoff Gadolin; Linda Haugland Jondahl; Katrin Innvær Ankervold; Stein Inge Ryssdal; Nils Marton Aadland; Ragnhild Fagerbakke; Iril Schau Johansen; 'dan@hoyre.no'; Roald Stenseide; Sigbjørn Framnes; Gustav Bahus; Renate Møgster Klepsvik; Beate Husa; Tor Andre Ljosland; Astrid Aarhus Byrknes; Nils T Bjørke; Jon Askeland; Sara Hamre Sekkingstad; Marthe Hammer; Daniel Charles Hextall; Natalie Antonia Golis; Øyvind Strømmen; Geir Kjell Andersland; Geir Angeltveit

Emne: Nytt fullskala motorrom ved Rubbestadneset vidaregåande skule
Vedlegg: RUBBLAB_bro_skjerm.pdf;Nytt fullskala motorrom ved Rubbestadneset vidaregåandeskule.pdf

Bømlo Næringsråd ynskjer å gi innspel til saka om bygging av nytt fullskala motorrom ved Rubbestadneset vidaregåande skule.

 

Vedlagt er ei brev, samt brosjyre frå prosjektet.

 

Me håpar at politikarar og administrasjonen i fylke tek desse innspela med seg i det vidare arbeidet.

 

Mvh

Vanja Espeland

Styreleiar Bømlo Næringsråd

Mob.: 480 17 825