eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2014/10498
:
Roald Breistein
:
Avsluttet
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2014/10498 20160504 04.05.2016 Internt notat uten oppfølging Partsbrev - Årsrekneskap og årsmelding 2015 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Birte Markeseth Aasen
2014/10498 20160509 09.05.2016 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av årsrekneskapen 2015
2014/10498 20160503 03.05.2016 Utgående brev Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 2.5.16 - Rutinar for attestasjonar Hfk - Nils Egil Vetlesand
2014/10498 20160422 22.04.2016 Inngående brev Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 2.5.16 - Rutinar for attestasjonar Hfk - Nils Egil Vetlesand
2014/10498 20160426 26.04.2016 Internt notat uten oppfølging Tilrettelegging av attestasjonar - justerte rutinar Roald Breistein
2014/10498 20160419 19.04.2016 Inngående brev Revisjonsberetning og revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune 2015 DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2014/10498 20160421 21.04.2016 Utgående brev Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 2.5.16 - Rutinar for attestasjonar Espen Hordvik m.fl.
2014/10498 20160425 25.04.2016 Saksframlegg/innstilling Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar - Fylkesrådmannen orienterer
2014/10498 20160418 18.04.2016 Inngående brev Årsmelding Hfk - Hogne Haktorson
2014/10498 20160421 21.04.2016 Saksframlegg/innstilling Årsrekneskap og årsmelding 2015 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet
2014/10498 20160418 18.04.2016 Utgående brev Revisjonsberetning og revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune 2015 DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2014/10498 20160418 18.04.2016 Inngående brev Revisjonsuttale 2015 Mrfylke - Hilde Myrvang
2014/10498 20160418 18.04.2016 Inngående brev Revisjonsberetning og revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune 2015 DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2014/10498 20160428 28.04.2016 Utgående brev Fråsegn frå leiinga Deloitte AS Att:Helge-Roald Johnsen
2014/10498 20160408 08.04.2016 Utgående brev Partsbrev frå møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 4. - 5.4.16 Helge Roald Johnsen</o=Hordaland Fylkeskommune/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=Helge Roald Johnsenf61>
2014/10498 20180207 07.02.2018 Utgående brev Partsbrev - Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar - Fylkesrådmannen orienterer om status Deloitte AS
2014/10498 20160331 31.03.2016 Utgående brev Advokatbrev - årsrekneskap 2015 - Hordaland fylkeskommune Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS m.fl.
2014/10498 20160316 16.03.2016 Inngående brev Vedtak frå TING 9.3.16 om finansforvaltninga 2015 Fylkestinget
2014/10498 20160314 14.03.2016 Internt notat Rutinar for attestasjonar - oppføging Roald Breistein
2014/10498 20160317 17.03.2016 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat 2015 for kontrollutvalet
2014/10498 20160317 17.03.2016 Saksframlegg/innstilling Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar - Fylkesrådmannen orienterer om status
2014/10498 20160121 21.01.2016 Utgående brev Interimsrapport nr 14 - oppfølging Deloitte AS
2014/10498 20160104 04.01.2016 Utgående brev Partsbrev frå møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 18.12.15 Helge Roald Johnsen</O=HORDALAND FYLKESKOMMUNE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Helge Roald Johnsenf61>
2014/10498 20151222 22.12.2015 Utgående brev Partsbrev - Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2015 Deloitte AS
2014/10498 20151207 07.12.2015 Inngående brev Vedtak i TING 8.12.15 Rekneskapsrapport pr. oktober 2015 Fylkesutvalet
2014/10498 20151207 07.12.2015 Inngående brev Revisjonsrapport interim - Hordaland fylkeskommune DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2014/10498 20151207 07.12.2015 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2015 for kontrollutvalet
2014/10498 20151207 07.12.2015 Saksframlegg/innstilling Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport 2014 nr. 13 frå Deloitte
2014/10498 20151208 08.12.2015 Saksframlegg/innstilling Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2015
2014/10498 20151112 12.11.2015 Utgående brev Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune - Orienteringer Fylkesrådmann - Postmottak
2014/10498 20160603 03.06.2016 Utgående brev Advokatbrev - årsrekneskap 2015 Advokatfirmaet Thommessen AS - Bergen m.fl.
2014/10498 20151030 30.10.2015 Saksframlegg/innstilling Deloitte AS presenterer revisjonsplan 2015 og rekneskapsrevisjonen så langt
2014/10498 20150925 25.09.2015 Utgående brev Partsbrev frå møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 21.9.15 Helge Roald Johnsen</O=HORDALAND FYLKESKOMMUNE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Helge Roald Johnsenf61>
2014/10498 20150925 25.09.2015 Internt notat uten oppfølging Partsbrev - Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar - Fylkesrådmannen og Deloitte orienterer om status Ingrid Kristine Holm Svendsen
2014/10498 20150925 25.09.2015 Internt notat uten oppfølging Partsbrev - Oppfølging av revisjonsrapport 2014 nr. 13 frå Deloitte - Fylkesrådmannen orienterer Ingrid Kristine Holm Svendsen
2014/10498 20150908 08.09.2015 Inngående brev Revisjonsplan Hordaland fylkeskommune DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2014/10498 20150914 14.09.2015 Saksframlegg/innstilling Deloitte AS presenterer revisjonsplan 2015 og rekneskapsrevisjonen så langt
2014/10498 20150914 14.09.2015 Saksframlegg/innstilling Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar - Fylkesrådmannen og Deloitte orienterer om status
2014/10498 20150914 14.09.2015 Saksframlegg/innstilling Deloitte orienterer om status for revisjon av innkjøpssystemet Qlik View
2014/10498 20150914 14.09.2015 Saksframlegg/innstilling Oppfølging av revisjonsrapport 2014 nr. 13 frå Deloitte - Fylkesrådmannen orienterer
2014/10498 20150904 04.09.2015 Inngående brev Rekneskapsrapport pr. juni 2015 Fylkesrådmannen
2014/10498 20150904 04.09.2015 Utgående brev Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 21.9.15 - Revisjonsplan 2015 Helge Roald Johnsen</O=HORDALAND FYLKESKOMMUNE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Helge Roald Johnsenf61>
2014/10498 20151130 30.11.2015 Utgående brev Partsbrev - Prosjektrekneskap Bellgården AS Helge Roald Johnsen</O=HORDALAND FYLKESKOMMUNE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Helge Roald Johnsenf61>
2014/10498 20150817 17.08.2015 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2015 for kontrollutvalet
2014/10498 20150619 19.06.2015 Utgående brev Partsbrev - Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar - Deloitte orienterer om status Deloitte AS
2014/10498 20150610 10.06.2015 Inngående brev Oversikt attestasjoner HFK DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2014/10498 20150601 01.06.2015 Inngående brev Innstilling frå FUV - Tertialrapport pr. april 2015 Fylkesutvalet
2014/10498 20150601 01.06.2015 Inngående brev Innstilling frå FUV - Finansrapport 1. tertial 2015 Fylkesutvalet
2014/10498 20150601 01.06.2015 Inngående brev Innstilling frå FUV - Godkjenning av årsrekneskapen 2014 Fylkesutvalet
2014/10498 20150610 10.06.2015 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2015 for kontrollutvalet
2014/10498 20150610 10.06.2015 Saksframlegg/innstilling Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar - Deloitte orienterer om status
2014/10498 20150522 22.05.2015 Inngående brev Revisjonsuttale - Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune Mrfylke - Ronny Rishaug
2014/10498 20150506 06.05.2015 Utgående brev Partsbrev - Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar Deloitte AS
2014/10498 20150506 06.05.2015 Internt notat uten oppfølging Partsbrev - Årsrekneskap 2014 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Ingvar Skeie
2014/10498 20150522 22.05.2015 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av årsrekneskapen 2014
2014/10498 20150427 27.04.2015 Inngående brev Årsregnskap 2014 - advokatbrev Advokatfirmaet Haavind AS
2014/10498 20150428 28.04.2015 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2015 for kontrollutvalet
2014/10498 20150428 28.04.2015 Saksframlegg/innstilling Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar
2014/10498 20150417 17.04.2015 Inngående brev Fråsegn om årsrekneskapen - revisjon 2014 - Hordaland Fylkeskommune Deloitte AS
2014/10498 20150505 05.05.2015 Saksframlegg/innstilling Årsrekneskap 2014 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet
2014/10498 20150416 16.04.2015 Inngående brev Revisjonsberetning og revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2014/10498 20150413 13.04.2015 Utgående brev Fråsegn frå leiinga Deloitte AS Att:Helge-Roald Johnsen
2014/10498 20150408 08.04.2015 Utgående brev Advokatbrev - Årsrekneskap for 2014 Advokatfirmaet Haavind AS v/Håkon Bleken
2014/10498 20150319 19.03.2015 Utgående brev Advokatbrev - Årsrekneskap for 2014 Advokatfirmaet Thommessen AS v/Svein Aage Valen m.fl.
2014/10498 20150316 16.03.2015 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2015 for kontrollutvalet
2014/10498 20150226 26.02.2015 Utgående brev Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune - Revisjon Bjarne Dyrnes
2014/10498 20150219 19.02.2015 Utgående brev Partsbrev - Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 16.2.15 Helge Roald Johnsen</O=HORDALAND FYLKESKOMMUNE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Helge Roald Johnsenf61>
2014/10498 20150219 19.02.2015 Utgående brev Partsbrev - Bruk av elektronisk innkjøpssystem i Hordaland fylkeskommune - Fylkesrådmannen orienterer om status Deloitte AS
2014/10498 20150127 27.01.2015 Utgående brev Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune - Revisjon Bjarne Dyrnes
2014/10498 20150126 26.01.2015 Utgående brev Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 16.2.15 - Orientering om elektronisk innkjøpssystem Fylkesrådmann - Postmottak
2014/10498 20150209 09.02.2015 Saksframlegg/innstilling Bruk av elektronisk innkjøpssystem i Hordaland fylkeskommune - Fylkesrådmannen orienterer om status
2014/10498 20150209 09.02.2015 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat 2014 for kontrollutvalet
2014/10498 20141218 18.12.2014 Utgående brev Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 15.12.14 - Partsbrev Helge Roald Johnsen</O=HORDALAND FYLKESKOMMUNE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Helge Roald Johnsenf61>
2014/10498 20141217 17.12.2014 Internt notat uten oppfølging Partsbrev - Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2014 Nils Egil Vetlesand
2014/10498 20141217 17.12.2014 Utgående brev Partsbrev - Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2014 Deloitte AS
2014/10498 20141205 05.12.2014 Inngående brev Revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune per interim 2014 DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2014/10498 20141203 03.12.2014 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2014 for kontrollutvalet
2014/10498 20141205 05.12.2014 Saksframlegg/innstilling Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2014
2014/10498 20141203 03.12.2014 Saksframlegg/innstilling Fylkesrådmannen orienterer om Fv48 Tyssetunnelen
2014/10498 20141105 05.11.2014 Utgående brev Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 3.11.14 - Partsbrev Helge Roald Johnsen</O=HORDALAND FYLKESKOMMUNE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Helge Roald Johnsenf61>
2014/10498 20141105 05.11.2014 Internt notat Partsbrev - Fv48 Tyssetunnelen (Samnanger) Rolf Rosenlund
2014/10498 20141105 05.11.2014 Utgående brev Partsbrev - Deloitte AS presenterer revisjonsplan 2014 og rekneskapsrevisjonen så langt Deloitte AS
2014/10498 20141024 24.10.2014 Inngående brev Revisjonsplan frå Deloitte 2014 DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2014/10498 20141027 27.10.2014 Saksframlegg/innstilling Deloitte AS presenterer revisjonsplan 2014 og rekneskapsrevisjonen så langt
2014/10498 20140922 22.09.2014 Internt notat Partsbrev - Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport for 2013 nr. 11 frå Deloitte Rolf Rosenlund
2014/10498 20140909 09.09.2014 Utgående brev Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 19.9.14 - Oppfølging årsrekneskap 2013 Fylkesrådmann - Postmottak
2014/10498 20140910 10.09.2014 Saksframlegg/innstilling Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport for 2013 nr. 11 frå Deloitte
2014/10498 20140815 15.08.2014 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2014 for kontrollutvalet
2014/10498 20140605 05.06.2014 Utgående brev Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 18.6.14 - Tertialrapportar Johnny Ernst Stiansen m.fl.
2014/10498 20140612 12.06.2014 Saksframlegg/innstilling Fylkesrådmannen presenterer rekneskapsrapport hittil i 2014 inkludert finansrapport
2014/10498 20140509 09.05.2014 Internt notat uten oppfølging Vedtak om årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Økonomiavdelinga
2014/10498 20140520 20.05.2014 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av årsrekneskapen 2013
2014/10498 20140424 24.04.2014 Inngående brev Revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune 2013 DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2014/10498 20140424 24.04.2014 Utgående brev Vedr revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune Espen Hordvik
2014/10498 20140422 22.04.2014 Inngående brev Vedr revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2014/10498 20140422 22.04.2014 Inngående brev Vedr revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2014/10498 20140422 22.04.2014 Inngående brev Revisjonsberetning Hordaland fylkeskommune DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2014/10498 20140429 29.04.2014 Saksframlegg/innstilling Årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet
2014/10498 20140411 11.04.2014 Utgående brev Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 6.5.2014 - Handsaming av årsrekneskapen Fylkesrådmann - Postmottak
2014/10498 20140328 28.03.2014 Inngående brev Årsmelding for Hordaland fylkeskommune 2013 Hfk - Arild Sondre Sekse