eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/15293
:
Torill Klinker
:
Ferdig
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2018/15293 20191216 16.12.2019 Inngående brev Byvekstavtale for Bergensområdet - utbetaling av belønningsmidler for 2019 Samferdselsdepartementet
2018/15293 20191216 16.12.2019 Inngående brev Brev om nullvekstmål Vegvesen - Ruud Alberte Marie
2018/15293 20191212 12.12.2019 Inngående brev Belønningsmidlar og byvekstavtaler: Nullvekst skal målast på ein ny måte SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2018/15293 20191212 12.12.2019 Inngående brev Tidsintervall for vurdering av måloppnåing i byvekstavtalane SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2018/15293 20191213 13.12.2019 Utgående brev Anbefalt byvekstavtale Bergensområdet 2019-2029, signert med justert sideskift Partane
2018/15293 20191209 09.12.2019 Inngående brev Uteglemt omtale av krav om prioritert prosjektliste Statens vegvesen
2018/15293 20191209 09.12.2019 Utgående brev Tilsvar bompengeforliket Samferdsleminister Jon Georg Dale
2018/15293 20191122 22.11.2019 Utgående brev Om forhandlingsmøtet 15.11 Forhandlingsutvalet
2018/15293 20191122 22.11.2019 Utgående brev Vedk byvekstavtale Bergensområdet Forhandlingsutvalet
2018/15293 20191114 14.11.2019 Inngående brev Oppfølging av regjeringa sitt bompengeforlik - Bergensområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2018/15293 20191113 13.11.2019 Inngående brev Om forhandlingsmøtet 15.11, varsel frå SD om manglande brev Statens vegvesen - Region Vest
2018/15293 20191113 13.11.2019 Inngående brev Byvekst - innspel frå fylkesordførar RADØY KOMMUNE
2018/15293 20191113 13.11.2019 Inngående brev Videre prosess for reforhandlinger om byvekstavtale Statens vegvesen - Region Vest
2018/15293 20191113 13.11.2019 Inngående brev Flere spørsmål og svar Statens vegvesen - Region Vest
2018/15293 20191113 13.11.2019 Inngående brev Spørsmål til statsbudsjettet og bompengeavtalen Statens vegvesen - Region Vest
2018/15293 20191113 13.11.2019 Inngående brev Diverse svar frå Samferdselsdepartementet om bompengeforliket Statens vegvesen - Region Vest
2018/15293 20191113 13.11.2019 Utgående brev Arbeidet med byvekstavtalen - endring i framdrift i høve til konstituering av nye kommunestyrer Ruud Alberte Marie m.fl.
2018/15293 20191211 11.12.2019 Utgående brev Omforeint avtaleutkast, til handsaming i Fylkestinget 06. juni. Fylkestinget
2018/15293 20190930 30.09.2019 Utgående brev Byvekstavtale for Bergensområdet, status og framdrift hausten 2019 Administrativ arbeidsgruppe
2018/15293 20190624 24.06.2019 Utgående brev Varsel om forseinking av byggjeprosjekt Bybanen til Fyllingsdalen leiar for styringsgruppa i Miljøløftet
2018/15293 20190611 11.06.2019 Inngående brev Byvekstavtale for Bergensområdet - referat fra møte i politisk styringsgruppe 29. mai 2019 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2018/15293 20191026 26.10.2019 Internt notat uten oppfølging Finansielle konsekvensar av å ikkje signera byvekstavtale i 2019 Håkon Rasmussen
2018/15293 20190529 29.05.2019 Utgående brev Krav om møte i politisk styringsgruppe Samferdselsdepartementet
2018/15293 20190523 23.05.2019 Inngående brev Byvekstavtale for Bergensområdet og konsekvensar av ei eventuell utsetjing - tilbakemelding SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2018/15293 20190930 30.09.2019 Utgående brev Ligg rammevilkåra i mandatet for byvekstavtalen fast? Kommunal- og moderniseringsdepartementet v / Monica Mæland m.fl.
2018/15293 20190608 08.06.2019 Saksframlegg/innstilling Byvekstavtale for Bergensområdet for perioden 2019-2029
2018/15293 20190524 24.05.2019 Utgående brev Byvekstavtale for Bergensområdet og konsekvensar av ei eventuell utsetjing SAMFERDSELSDEPARTEMENTET v/ Anders B. Werp
2018/15293 20190329 29.03.2019 Utgående brev Møte i forhandlingsutvalet den 01.02.2019. Innspel til dagsorden frå lokale partar. Vegdirektøren
2018/15293 20181127 27.11.2018 Utgående brev Møte i politisk styringsgruppe den 28.11.18. Innspel til dagsorden frå lokale partar. Statssekretær Anders B. Werp m.fl.
2018/15293 20190116 16.01.2019 Utgående brev Reforhandling byvekstavtale, innspill fra lokale parter til forhandlingsmøtet 31.10.18 Forhandlingsutvalet