eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/16480
:
Marielle Solheim
:
Under behandling
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2018/16480 20191205 05.12.2019 Internt notat uten oppfølging Godkjenning av møteprotokoll 29.11.19
2018/16480 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Årsmelding FYEL 2019 til kontrollesing
2018/16480 20191115 15.11.2019 Utgående brev Høyringssvar - NOU 2019: 14 Tvangsavgrensingsloven - Forslag til felles reglar om tvang og inngrep utan samtykke i helse- og omsorgstenesta Helse- og omsorgsdepartementet
2018/16480 20191115 15.11.2019 Utgående brev Høyringssvar - høyring om lov om Eldreombodet Helse- og omsorgsdepartementet
2018/16480 20191115 15.11.2019 Utgående brev Høyringssvar - forslag til endringar i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta Helse- og omsorgsdepartementet
2018/16480 20191115 15.11.2019 Utgående brev Høyringssvar - forslag om endringar i forskrift om ein verdig eldreomsorg - sambuargaranti Helse- og omsorgsdepartementet
2018/16480 20191115 15.11.2019 Internt notat uten oppfølging Uttale frå fylkeseldrerådet til PS 147-2019 - Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2019
2018/16480 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Den kulturelle spaserstokken 2019 - tildeling
2018/16480 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring om forslag til endringar i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta
2018/16480 20191030 30.10.2019 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til innlegg på regional samling for utviklingssentera i vest
2018/16480 20191030 30.10.2019 Internt notat uten oppfølging Val av medlemar til fylkeseldrerådet i Vestland
2018/16480 20191030 30.10.2019 Saksframlegg/innstilling Svar frå Haraldsplass DS om nattransport av eldre frå sjukehus til kommune
2018/16480 20191030 30.10.2019 Saksframlegg/innstilling Evaluering av Haustkonferansen 2019
2018/16480 20191030 30.10.2019 Internt notat uten oppfølging Vegleiar for eldreråd
2018/16480 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilsvar på pasienttransport av eldre fra sykehus til kommunen på natten HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS AS
2018/16480 20191030 30.10.2019 Saksframlegg/innstilling Leve heile livet-konferansen i Bergen
2018/16480 20191030 30.10.2019 Saksframlegg/innstilling Forskingsprosjekt om aldersvennlege omgjevnadar - invitasjon til open dag
2018/16480 20191030 30.10.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2019 for fylkeseldrerådet i Hordaland, 2. utkast
2018/16480 20191030 30.10.2019 Saksframlegg/innstilling Høyringssvar - NOU 2019: 14 Tvangsavgrensingsloven
2018/16480 20191030 30.10.2019 Saksframlegg/innstilling Høyringssvar - lov om Eldreombodet
2018/16480 20191030 30.10.2019 Saksframlegg/innstilling Høyringssvar - forslag om endringar i forskrift om ein verdig eldreomsorg - sambuargaranti
2018/16480 20190919 19.09.2019 Utgående brev Påminning: Ynskjer svar på brev om pasienttransport om natta HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS AS m.fl.
2018/16480 20190918 18.09.2019 Utgående brev Pensjonistforbundet Hordaland ynskjer informasjon frå fylkeseldrerådet Hordaland PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND
2018/16480 20190918 18.09.2019 Utgående brev Høyringssvar frå fylkeseldrerådet i Hordaland til forslag om utviding av rettighetsbestemmelsen om brukarstyrt personleg assistanse for bestemte personer over 67 år Helse- og omsorgsdepartementet
2018/16480 20190918 18.09.2019 Utgående brev Høyringssvar frå fylkeseldrerådet i Hordaland til NOU 2019:10 Openhet i grenseland Helse- og omsorgsdepartementet
2018/16480 20190916 16.09.2019 Utgående brev Høyringssvar frå fylkeseldrerådet i Hordaland om endringar i helsepersonellova § 29 c Helse- og omsorgsdepartementet
2018/16480 20190916 16.09.2019 Inngående brev Invitasjon til konferanse - Leve hele livet reforma FYLKESMANNEN I VESTLAND
2018/16480 20190917 17.09.2019 Internt notat Uttale frå fylkeseldrerådet om KS sitt nettverk for aldersvennlege samfunn Ingrid Kristine Holm Svendsen
2018/16480 20190917 17.09.2019 Internt notat Innspel til budsjettet 2020 for Vestland fylkeseldreråd Budsjettseksjonen - Øk - og org avd
2018/16480 20190910 10.09.2019 Saksframlegg/innstilling Uttale om KS sitt nettverk for aldersvennlege samfunn
2018/16480 20190910 10.09.2019 Saksframlegg/innstilling Svar frå Helse Vest på uttale om nattkøyring av pasientar
2018/16480 20190910 10.09.2019 Saksframlegg/innstilling Pensjonistforbundet Hordaland ynskjer meir informasjon
2018/16480 20190910 10.09.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles reglar om tvang og inngrep utan samtykke i helse- og omsorgssektoren
2018/16480 20190910 10.09.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring - Forslag om endringar i forskrift om ein verdig eldreomsorg - sambuargaranti
2018/16480 20190910 10.09.2019 Saksframlegg/innstilling Oppretting av nye møtedatoar
2018/16480 20190910 10.09.2019 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter
2018/16480 20190902 02.09.2019 Inngående brev Pensjonistforbundet Hordaland ynskjer informasjon frå fylkeseldrerådet Hordaland PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND
2018/16480 20190828 28.08.2019 Inngående brev Pasienttransport av eldre frå sjukehus til heimkommune på natta HELSE VEST RHF
2018/16480 20190828 28.08.2019 Internt notat uten oppfølging Budsjettstatus for fylkeseldrerådet - august 2019
2018/16480 20190828 28.08.2019 Saksframlegg/innstilling Planlegging av Haustkonferansen 2019
2018/16480 20190828 28.08.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring - utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukarstyrt personleg assistanse for bestemte personar over 67 år
2018/16480 20190910 10.09.2019 Internt notat Høyringssvar frå fylkeseldrerådet - Namn på haldeplassar og tunnelar langs Bybanen til Fyllingsdalen Erlend Iversen
2018/16480 20190828 28.08.2019 Internt notat uten oppfølging KS sitt nettverk for aldersvennlege samfunn 2019/2020
2018/16480 20190828 28.08.2019 Saksframlegg/innstilling Innspel frå fylkeseldrerådet til budsjett 2020
2018/16480 20190726 26.07.2019 Inngående brev Svar frå Helse Fonna: Pasienttransport av eldre frå sjukehus til heimkommune HELSE FONNA HF
2018/16480 20190828 28.08.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2019 for fylkeseldrerådet i Hordaland, 1. utkast
2018/16480 20190828 28.08.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnemning av representantar til brukarutvalet ved Haraldsplass diakonale sykehus
2018/16480 20190829 29.08.2019 Internt notat uten oppfølging Høyring om namn på haldeplassar og tunnelar langs Bybanen til Fyllingsdalen
2018/16480 20190828 28.08.2019 Saksframlegg/innstilling Høyringssvar - NOU 2019:10 - Openhet i grenseland
2018/16480 20190828 28.08.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring av forslag til endringar i helsepersonellova § 29 c
2018/16480 20190711 11.07.2019 Inngående brev Oppnemning av representantar til brukarutvalet ved Haraldsplass diakonale sykehus Haraldsplass diakonale sykehus
2018/16480 20190731 31.07.2019 Utgående brev Pasienttransport av eldre frå sjukehus til heimkommune på natta HELSE FONNA HF m.fl.
2018/16480 20190708 08.07.2019 Inngående brev Tildeling av statlege midlar til TT-ordninga Samferdselsavdelinga, HFK
2018/16480 20190708 08.07.2019 Utgående brev SAK: "Leve hele livet" - Stortingsmelding 15 (2017 - 2018) Askøy kommune m.fl.
2018/16480 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Evaluering av den nasjonale eldrerådskonferansen 2019
2018/16480 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Evaluering av Vestlandskonferansen 2019
2018/16480 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring - NOU 2019:10 - Openhet i grenseland
2018/16480 20190603 03.06.2019 Inngående brev Uttalar og oppmodingar frå den nasjonale konferansen for fylkeskommunale eldreråd i Telemark 20.-22.mai 2019 TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2018/16480 20190612 12.06.2019 Internt notat uten oppfølging Budsjettstatus for FYEL og utgifter til Vestlandskonferansen
2018/16480 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Haustkonferansen 2019
2018/16480 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til presentasjon av FYEL i Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter
2018/16480 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Invitasjonar til orienteringar i neste møte for fylkeseldrerådet
2018/16480 20190612 12.06.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbakemelding på høyringssvara til Seniorplanen til Bergen kommune
2018/16480 20190603 03.06.2019 Internt notat uten oppfølging Intervjureferat frå forvaltningsrevisjonen av TT-ordninga i HFK
2018/16480 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svar på førespurnad om foredrag/informasjon om fylkeseldrerådet Det felles innvandrerråd i Hordaland v/ Inger Paulsen
2018/16480 20190502 02.05.2019 Inngående brev Uttaler frå årsmøtet til pensjonistforbundet Hordaland Pensjonistpartiet i Hordaland
2018/16480 20190424 24.04.2019 Inngående brev Uttalelser som ble vedtatt på Årsmøtet til Pensjonistforbundet Hordaland i mars 2019 PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND
2018/16480 20190424 24.04.2019 Utgående brev Uttale frå fylkeseldrerådet i Hordaland om økonomisk stønad til medisinsk fotterapi Helse- og omsorgsdepartementet m.fl.
2018/16480 20190424 24.04.2019 Internt notat uten oppfølging Uttale frå fylkeseldrerådet i Hordaland om reglement for medverknadsorgana i Vestland fylkeskommune
2018/16480 20190412 12.04.2019 Utgående brev Høyringssvar - NOU 2018:16 - det viktigaste først - prioriteringar i tannhelse-, helse-, og omsorgstenestane Helse- og omsorgsdepartementet
2018/16480 20190412 12.04.2019 Utgående brev Høyringssvar - forslag til endring av forskrift om stønad til dekking av utgifter til fysioterapi m. m. Helse- og omsorgsdepartementet
2018/16480 20190412 12.04.2019 Saksframlegg/innstilling Arbeidet med nytt reglement for medverknadsorgana
2018/16480 20190327 27.03.2019 Utgående brev Høyringssvar - Seniorplan for Bergen kommune 2019 - 2024 Bergen kommune, kommunaldirektørens stab
2018/16480 20190327 27.03.2019 Utgående brev Høyringssvar til felles anleggs- og tildelingspolitikk for spelemidlar til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Vestland fylkeskommune 2020 - 2024 Hordaland fylkeskommune m.fl.
2018/16480 20190411 11.04.2019 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2018 for Hordaland fylkeseldreråd
2018/16480 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomisk støtte til medisinsk fotterapi
2018/16480 20190401 01.04.2019 Internt notat uten oppfølging Arbeidet med nytt reglement for medverknadsorgana
2018/16480 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Avklaring rundt middagen under Vestlandskonferansen
2018/16480 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag til uttalar frå den nasjonale eldrerådskonferansen
2018/16480 20190328 28.03.2019 Internt notat uten oppfølging Høyringssvar - Felles anleggs- og tildelingspolitikk for spelemidlar til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Vestland fylkeskommune 2020-2024
2018/16480 20190328 28.03.2019 Internt notat uten oppfølging Høyringssvar - Eit eldrevennleg Bergen - Seniorplan for Bergen kommune 2019 - 2024
2018/16480 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Høyringssvar - NOU 2018:16 - det viktigaste først - prioriteringar i tannhelse-, helse-, og omsorgstenestane
2018/16480 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Høyringssvar - Forslag til endring av forskrift om stønad til dekking av utgifter til fysioterapi m.m.
2018/16480 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Tema for orienteringar i møtet 19.06.19
2018/16480 20190328 28.03.2019 Internt notat uten oppfølging Brev frå FYEL om aktivitørfaget som fagskuleutdanning
2018/16480 20190325 25.03.2019 Utgående brev Høyringsuttale - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom KMD
2018/16480 20190325 25.03.2019 Utgående brev Aktivitørfaget som fagskuleutdanning Opplæringsavdelinga HFK
2018/16480 20190325 25.03.2019 Utgående brev Aktivitørfaget som fagskoleutdanning Bergen eldreråd
2018/16480 20190318 18.03.2019 Inngående brev Høring fra Bergen kommune- Seniorplan for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG
2018/16480 20190307 07.03.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring - forslag til endring av forskrift om stønad til dekking av utgifter til fysioterapi m.m.
2018/16480 20190307 07.03.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring - NOU 2018:16 - det viktigaste først (prioriteringar i tannhelse-, helse-, og omsorgstenestane)
2018/16480 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av datoar for AU-møte
2018/16480 20190227 27.02.2019 Utgående brev Invitasjon til Vestlandskonferansen 2019 Anne Kjersti Stenehjem m.fl.
2018/16480 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Transport under Vestlandskonferansen
2018/16480 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Val av leiar
2018/16480 20190228 28.02.2019 Internt notat uten oppfølging Nytt fast medlem i fylkeseldrerådet
2018/16480 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Aktivitørfaget som fagskuleutdanning
2018/16480 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til den nasjonale konferansen for fylkeskommunale eldreråd 2019
2018/16480 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Invitasjon frå Nestor til eldrerådskurs
2018/16480 20190228 28.02.2019 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til orientering i neste møte 11.04.19.