eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/16486
:
Thorbjørn Aarethun
:
Under behandling
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2018/16486 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Regulering av løn til prosjektleiar
2018/16486 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan for 2020 i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - Arbeidsdokument 5/19
2018/16486 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Folkevalde i Vestland - rettar og pliktar
2018/16486 20190827 27.08.2019 Internt notat uten oppfølging Medarbeidarundersøking i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for registrering av gåver og andre fordelar for tilsette
2018/16486 20190827 27.08.2019 Internt notat uten oppfølging Historisk markering av Vestland fylkeskommune i Håkonshallen, 15.oktober 2019
2018/16486 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for reiser i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for gåver og påskjøning til tilsette
2018/16486 20190827 27.08.2019 Saksframlegg/innstilling Etiske retningslinjer
2018/16486 20190808 08.08.2019 Inngående brev Svar fra Monica Mæland på invitasjon til historisk markering av Vestland fylkeskommune KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2018/16486 20190624 24.06.2019 Utgående brev Fråsegn om Stortinget må sikra eit nytt og betre inntektssystem for fylkeskommunane - frå Hordaland fylkeskommune Kommunal- og beredskapsdepartementet
2018/16486 20190621 21.06.2019 Utgående brev Fråsegn om Stortinget må sikra eit nytt og betre inntektssystem for fylkeskommunane Kommunal- og moderniseringsdepartemenet
2018/16486 20190619 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Fråsegn - Stortinget må sikra eit nytt og betre inntektssystem for fylkeskommunane
2018/16486 20190612 12.06.2019 Inngående brev Nye Vestland fylkeskommune - svar på invitasjon til statsministeren Statsministerens kontor
2018/16486 20190617 17.06.2019 Utgående brev Invitasjon til historisk markering av Vestland fylkeskommune Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
2018/16486 20190611 11.06.2019 Internt notat uten oppfølging Skriv frå FTU Hordaland, - nytt fylke - større ansvar for trafikksikkerheita
2018/16486 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling Nye leiarstillingar på avdeling for opplæring og kompetanse
2018/16486 20190612 12.06.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - Arbeidsdokument 4/19
2018/16486 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling Leiingsdeling på tannhelseområdet
2018/16486 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling Vidareutvikling av organisasjonsstruktur for kollektivtransporteininga i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling Tilsetjingsreglement for Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling Permisjonsreglement for tilsette i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling Arbeidsreglement for tilsette i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling Nye leiarstillingar på avdeling for kultur, idrett og inkludering
2018/16486 20190603 03.06.2019 Saksframlegg/innstilling Historisk markering av Vestland fylkeskommune i Håkonshallen, 15.10.19 - innretning av gjesteliste
2018/16486 20190912 12.09.2019 Saksframlegg/innstilling Vidare utarbeiding av reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune - del III
2018/16486 20190628 28.06.2019 Utgående brev Kommuneproposisjonen 2020 - verknader for Vestland fylkeskommune Kommunal- og forvaltningskomiteen
2018/16486 20190611 11.06.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190515 15.05.2019 Internt notat uten oppfølging Fylkeskommunane sine vedtak om innspel til Nasjonal transportplan 2022-2033
2018/16486 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - Arbeidsdokument 3/19
2018/16486 20190521 21.05.2019 Utgående brev Invitasjon til konstituerande fylkesting for Vestland fylkeskommune Statsminister Erna Solberg
2018/16486 20190508 08.05.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for administrasjonsutvalet i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190507 07.05.2019 Saksframlegg/innstilling Vidare utarbeiding av reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune - del II
2018/16486 20190507 07.05.2019 Saksframlegg/innstilling Organisasjonsstruktur for ny kollektiveining i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190424 24.04.2019 Saksframlegg/innstilling Vidare utarbeiding av reglement for Folkevalde organ i Vestland fylkeskommune - del I
2018/16486 20190409 09.04.2019 Inngående brev Orientering - Pilot for nettvevd samvirke mellom naudmeldetenester NAUSTDAL KOMMUNE
2018/16486 20190409 09.04.2019 Inngående brev Satsing på fysisk aktivitet i barnehage og skule i Vestland HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
2018/16486 20190408 08.04.2019 Inngående brev Førespurnad frå folkemusikklaga om å få komme til Fellesnemnda 23.05.19. Knut David Hustveit
2018/16486 20190403 03.04.2019 Utgående brev Nye Vestland fylkeskommune - uttale om framtidig organisering av Statens vegvesen SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2018/16486 20190403 03.04.2019 Utgående brev Nye Vestland fylkeskommune - fellesnemnda inviterer Fylkesmannen i Vestland FYLKESMANNEN I VESTLAND
2018/16486 20190319 19.03.2019 Inngående brev Nytt inntekssystem for fylkeskommunane - tilbud om møte KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2018/16486 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for klagenemnd, administrasjonsutval og medverknadsorgan
2018/16486 20190507 07.05.2019 Internt notat uten oppfølging Administrativ organisering og leiingsdeling
2018/16486 20190306 06.03.2019 Internt notat uten oppfølging Amatørkulturrådet i Bergen - vidareføring av etablering av amatørkulturråd i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190306 06.03.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - arbeidsdokument 2/19
2018/16486 20190306 06.03.2019 Internt notat uten oppfølging Komiteens behandling av kulturmeldingen (Meld.St.8 2019-2020)
2018/16486 20190306 06.03.2019 Saksframlegg/innstilling Uttale om fylkeskommunane sine budsjett og økonomiplanar 2019
2018/16486 20190306 06.03.2019 Internt notat uten oppfølging Nytt inntektssystem for fylkeskommunane - Nye Vestland fylkeskommune ber om møte med KMD
2018/16486 20190306 06.03.2019 Internt notat uten oppfølging Politisk innspel til fellesnemnda for Vestland fylke - Krf
2018/16486 20190306 06.03.2019 Internt notat uten oppfølging Uttale frå fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane - ungdomskort i Vestland fylke
2018/16486 20190306 06.03.2019 Saksframlegg/innstilling Komité for markering av Vestland fylkeskommune i 2019/2020
2018/16486 20190221 21.02.2019 Inngående brev Uttale frå fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane - Ungdomskort i Vestland fylke. Senterpartiet i Sogn og Fjordane
2018/16486 20190319 19.03.2019 Utgående brev Nytt inntektssystem for fylkeskommunane - Nye Vestland fylkeskommune ber om møte med KMD Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018/16486 20190218 18.02.2019 Inngående brev Politisk innspel til neste møte i Fellesnemnda - Utsleppsfrie eller fornybare løysingar for ferjer og hurtigbåtar KrF
2018/16486 20190207 07.02.2019 Internt notat uten oppfølging Sak i fellesnemnda-au 04.02.2019 - utarbeiding av reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190207 07.02.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølging av fylkestingsvedtak i Sogn og Fjordane fylkeskommune
2018/16486 20190207 07.02.2019 Saksframlegg/innstilling Nytt inntektssystem - fråsegn frå Nye Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190207 07.02.2019 Internt notat uten oppfølging Vestland fylkeskommune - fastsetting av administrativ organisering
2018/16486 20190201 01.02.2019 Internt notat uten oppfølging Avtale om overføring av personell mellom Statens vegvesen og Nye Vestland fylkeskommune Anita Fjellheim
2018/16486 20190130 30.01.2019 Saksframlegg/innstilling Ordning for bedriftshelsetenesta i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190130 30.01.2019 Saksframlegg/innstilling Utarbeiding av reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190207 07.02.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20190131 31.01.2019 Saksframlegg/innstilling Administrativ organisering av Vestland fylkeskommune
2018/16486 20181211 11.12.2018 Inngående brev Oversending av forslag til nytt fylkesvåpen frå stortingsrepresentantane Tom-Christer Nilsen, Sile Hjemdal og Frida Melvær Stortingsrepr. Tom-Christer Nilsen m.fl.
2018/16486 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Melding om vedtak på fylkestinget i Sogn og Fjordane, 04.12.18; Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS
2018/16486 20181122 22.11.2018 Saksframlegg/innstilling Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune
2018/16486 20181113 13.11.2018 Internt notat uten oppfølging Vestland fylkeskommune - overordna administrativ organisering
2018/16486 20181113 13.11.2018 Internt notat uten oppfølging Administrativ toppleiargruppe - tilsetjingsprosess
2018/16486 20181113 13.11.2018 Saksframlegg/innstilling Meld.St.6 (2018-2019) Oppgåver til nye regioner - høyringsuttale