eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2014/13622
:
Einar Aalen Hunsager
:
Avsluttet
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2014/13622 20150311 11.03.2015 Internt notat uten oppfølging Vindkraft i Hordaland
2014/13622 20141024 24.10.2014 Internt notat uten oppfølging Vedtak i Hordaland fylkeskommune - klimapolitiske mål - oversendimgsforslag Anita Fjellheim
2014/13622 20141017 17.10.2014 Internt notat uten oppfølging Svar på interpellasjonsspørsmål "Størst klimagassutslipp i Hordaland - Hva nå?" frå Tom Sverre Tomren
2014/13622 20141008 08.10.2014 Inngående brev Størst klimagassurslipp i Hordaland - Hva nå? - interpellasjon til fylkestinget i oktober 2014 Tom Sverre Tomren
2014/13622 20141002 02.10.2014 Internt notat uten oppfølging Vedkomande spørsmål i OPHE 13. mai i samband med behandling av Klimaplanen 2014-2030
2014/13622 20140625 25.06.2014 Internt notat Klimaplan for Hordaland 2014-2030 - forslag i junitinget 2014 REGIONALAVDELINGA
2014/13622 20140604 04.06.2014 Inngående brev Høyringsuttale til klimaplan for Hordaland - Voss kommune Voss kommune
2014/13622 20140604 04.06.2014 Inngående brev Bystyrebehandling Klimaplan Hordaland Bergen kommune
2014/13622 20140512 12.05.2014 Inngående brev Uttalelse til høyringsutkast til Klimaplanen for Hordaland 2014 - 2030 Jernbaneverket
2014/13622 20140507 07.05.2014 Inngående brev Høyring av utkast - Klimaplan for Hordaland - Fylkesdelplan Fylkesmannen i Hordaland
2014/13622 20140625 25.06.2014 Utgående brev Retting i samanstilling av mål og strategiar Gudrun Mathisen
2014/13622 20140723 23.07.2014 Internt notat uten oppfølging Alle dokumenter til politisk sak: Framlegg til Klimaplan for Hordaland 2014 - 2030 Gudrun Mathisen
2014/13622 20140513 13.05.2014 Saksframlegg/innstilling Klimaplan for Hordaland 2014-2030. Forslag
2014/13622 20140502 02.05.2014 Internt notat uten oppfølging Høyringsfråsegn til Klimaplanen frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Einar Aalen Hunsager
2014/13622 20140428 28.04.2014 Inngående brev Klimaplan for Hordaland - svar på høring Forskningsradet - Brita Slettemark
2014/13622 20140425 25.04.2014 Inngående brev Uttale til høyringsutkast - Klimaplan for Hordaland Samnanger kommune
2014/13622 20140424 24.04.2014 Inngående brev Høring - Klimaplan for Hordaland 2014-2030 Bergen kommune
2014/13622 20140424 24.04.2014 Inngående brev Høyringsfråsegn gjeldande rullering av Klimaplan for Hordaland 2014-2030 Bergen og Hordaland Turlag
2014/13622 20140424 24.04.2014 Inngående brev Klimaplan for Hordaland fylkeskommune 2014 2030 Naturvernforbundet Hordaland
2014/13622 20140424 24.04.2014 Inngående brev Høyringsuttale frå FNF Hordaland vedr. rullering av "Klimaplan for Hordaland 2014-2030" FNF Forum for natur og friluftsliv Hordaland
2014/13622 20140424 24.04.2014 Inngående brev høyringsuttale - Rullering av Klimaplan for Hordaland 2014-2030 - saknr. 2014/12299 Wave Propulsion AS
2014/13622 20140424 24.04.2014 Inngående brev Høyring av utkast til Klimaplanen for Hordaland 2014-2030 Norsk solenergiforening - Bergen
2014/13622 20140424 24.04.2014 Inngående brev 2010000551-15 Høyringsutkast til klimaplan for Hordaland 2014 - 2030 Statens vegvesen - Region Vest
2014/13622 20140424 24.04.2014 Inngående brev Høyringsutkast til Klimaplanen for Hordaland 2014 - Innspill fra Christian Michelsen Research Hfk - Einar Aalen Hunsager
2014/13622 20140423 23.04.2014 Inngående brev Klimaplanen - høyringsfrist Hfk - Karen Louise Nybø
2014/13622 20140423 23.04.2014 Inngående brev Elektronisk høyringsuttale: Rullering av Klimaplan for Hordaland 2014-2030 Hfk - Gudrun Mathisen
2014/13622 20140423 23.04.2014 Inngående brev Fjell kommune sin uttale til klimaplan for Hordaland - KD 08.04.14 Hfk - Gudrun Mathisen
2014/13622 20140423 23.04.2014 Inngående brev Høyring av utkast til Klimaplanen for Hordaland 2014 - 2030 - uttale Hfk - Gudrun Mathisen
2014/13622 20140423 23.04.2014 Inngående brev Innspel til Klimaplan for Hordaland 2014-2030 frå Granvin herad Hfk - Gudrun Mathisen
2014/13622 20140423 23.04.2014 Inngående brev Høyring - Klimaplan Hfk - Gudrun Mathisen
2014/13622 20140423 23.04.2014 Inngående brev Klimaplan for Hordaland, Høringsuttalelse fra BKK Hfk - Gudrun Mathisen
2014/13622 20140423 23.04.2014 Inngående brev Uttale frå Ungdommens fylkesutval til Klimaplanen - rullering Hfk - Gudrun Mathisen
2014/13622 20140423 23.04.2014 Inngående brev Fwd: VS: Høring på Klimaplan for Hordaland 2014 - 2030 Hfk - Gudrun Mathisen
2014/13622 20140414 14.04.2014 Inngående brev Fråsegn til høyring av utkast til Klimaplan for Hordaland 2014 - 2030 - Hordaland Fylkeskommune NVE - Noregs vassdrags- og energidirektirat
2014/13622 20140723 23.07.2014 Internt notat Møte i Regionrådet Nordhordland - referat Jan Nordø m.fl.
2014/13622 20140414 14.04.2014 Internt notat uten oppfølging Sak for høyringsprosessen Karen Louise Nybø m.fl.
2014/13622 20140414 14.04.2014 Internt notat uten oppfølging Høyringspresentasjon Hardangerrådet 13.03.14 Per Hjalmar Svae