eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2014/13889
:
Even Vaular
:
Ferdig
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2014/13889 20191031 31.10.2019 Utgående brev Betre statistikk for ein betre trafikktryggleik - brev frå FTU SAMFERDSELSDEPARTEMENTET m.fl.
2014/13889 20190918 18.09.2019 Internt notat uten oppfølging Utprøving av ny fartsdempande teknologi på Fv585 Nattlandsveien
2014/13889 20190918 18.09.2019 Saksframlegg/innstilling Oppmoding frå Trygg Trafikk - Meir komplett statistikk for trafikkulykker
2014/13889 20190918 18.09.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettjustering september 2019
2014/13889 20190918 18.09.2019 Internt notat uten oppfølging Kartlegging av trafikkopplæring i grunnskulen
2014/13889 20190918 18.09.2019 Saksframlegg/innstilling Kandidatar til trafikksikringsprisen 2019
2014/13889 20190918 18.09.2019 Saksframlegg/innstilling Mikromobilitet
2014/13889 20190918 18.09.2019 Internt notat uten oppfølging Trafikksikringskonferansen i Hordaland 2019
2014/13889 20190625 25.06.2019 Utgående brev Fylkestrafikksikringsutvalet inviterer til konferanse og nominering av kandidatar til trafikksikringspris Askøy kommune m.fl.
2014/13889 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring om nye læreplanar i skulen - framlegg frå Trygg Trafikk om uttale frå FTU
2014/13889 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Trafikksikringsarbeidet i Vestland fylkeskommune - innspel til fellesnemnda
2014/13889 20190521 21.05.2019 Internt notat uten oppfølging Trafikksikkerheitsutgreiing av Leknes skulekrins - første i Hordaland utanfor Bergen
2014/13889 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Brev frå Trygg Trafikk - "Høring om trafikkopplæring til førerkort og unntak fra fraværsgrensen i videregående skole"
2014/13889 20190522 22.05.2019 Internt notat uten oppfølging El-sparkesykkel - effektivt transportmiddel eller ei trafikktryggleiksutfordring?
2014/13889 20190415 15.04.2019 Utgående brev Trafikksikker kommune - eit styrka lokalt trafikksikringsarbeid Askøy kommune m.fl.
2014/13889 20190327 27.03.2019 Utgående brev Sykkelkids - Søknad om tilskot 2019 NORGES CYKLEFORBUND
2014/13889 20190326 26.03.2019 Internt notat uten oppfølging Nytt utkast til læreplanar i grunnskulen
2014/13889 20190326 26.03.2019 Saksframlegg/innstilling Fylkestrafikksikringsutval og tilskotsordningar i Vestland fylke
2014/13889 20190218 18.02.2019 Internt notat uten oppfølging Invitasjon til Trygg Trafikk sin årlege trafikksikringskonferanse
2014/13889 20190218 18.02.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett for fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) i Hordaland 2019
2014/13889 20190218 18.02.2019 Saksframlegg/innstilling Sykkelkids - Søknad om tilskot 2019
2014/13889 20190212 12.02.2019 Inngående brev Sykkelkids - omlegging av tilskotsordning hjå HFK kultur- og idrettsavdelinga Noregs Cykleforbund
2014/13889 20190211 11.02.2019 Inngående brev Sykkelkids søker økte midler NORGES CYKLEFORBUND
2014/13889 20190218 18.02.2019 Saksframlegg/innstilling Aktivitetsmidlar for 2019 - søknad frå Trygg Trafikk
2014/13889 20190218 18.02.2019 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2018 - Fylkestrafikksikringsutvalet
2014/13889 20190218 18.02.2019 Internt notat uten oppfølging Korleis stimulera til aktivitet i trafikksikringsarbeidet? Drøfting av FTU-budsjett og tilskotsordningar som verktøy.
2014/13889 20190118 18.01.2019 Inngående brev Rapportering Trafikksikkerhetshallen i Hordaland 2018 STIFTELSEN TRAFIKKSIKKERHETSHALLEN I HORDALAND
2014/13889 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad om aktivitetsmidlar for 2019 TRYGG TRAFIKK
2014/13889 20181219 19.12.2018 Inngående brev Søknad om midler til Sykkelkids opplæring NORGES CYKLEFORBUND
2014/13889 20181213 13.12.2018 Inngående brev Rapportering Sykkelkids (Alle barn sykler) 2018 NORGES CYKLEFORBUND
2014/13889 20181119 19.11.2018 Internt notat uten oppfølging Møtedatoar i Fylkestrafikksikringsutvalet 2019
2014/13889 20181119 19.11.2018 Utgående brev Uttale frå fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) i Hordaland om trafikkopplæring i nye læreplanar Utdanningsdirektoratet
2014/13889 20181119 19.11.2018 Internt notat uten oppfølging Moglegheiter for etablering av forsterka vegoppmerking i Hordaland - notat til FTU november 2018
2014/13889 20181119 19.11.2018 Internt notat uten oppfølging Status for Hjertesone-prosjektet i Bergen per 1. november 2018
2014/13889 20181119 19.11.2018 Saksframlegg/innstilling Kriterium for tilskotsordning "Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement"
2014/13889 20181008 08.10.2018 Internt notat uten oppfølging Ulykkesbarometer for Hordaland 2017
2014/13889 20181008 08.10.2018 Internt notat uten oppfølging Trafikksikring av Rv555 Bredalsmarken og Torborg Nedreaas' gate i Bergen
2014/13889 20181008 08.10.2018 Saksframlegg/innstilling Kandidatar til trafikksikringsprisen 2018
2014/13889 20181008 08.10.2018 Internt notat uten oppfølging Orientering om "Tiltaksplan trafikksikkerhetstiltak"
2014/13889 20181008 08.10.2018 Internt notat uten oppfølging Orientering om rapporten "Nasjonal tiltaksplan for trafikksikring på veg"
2014/13889 20181008 08.10.2018 Internt notat uten oppfølging Orientering om rapporten "Koblingen mellom nullvekstmålet og nullvisjonen - fotgjengere og syklisters sikkerhet i storbyområdene"
2014/13889 20180606 06.06.2018 Utgående brev Orientering om vedtak: Trafikksikker kommune - nye kommunar inn i arbeidet Kvam Kommune - Ur, Lars Ese m.fl.
2014/13889 20180530 30.05.2018 Internt notat uten oppfølging Oppfølging av invitasjon frå Norsk MotorCykkelUnion (NMCU)
2014/13889 20180530 30.05.2018 Internt notat uten oppfølging Trafikksikringskonferansen 2018
2014/13889 20180410 10.04.2018 Inngående brev Årsrapport frå Trygg Trafikk Hordaland Tryggtrafikk - Knut Olav Røssland Nestås
2014/13889 20180410 10.04.2018 Saksframlegg/innstilling Trafikksikring i vidaregåande skule - vidareføring av #ErDuSikker?
2014/13889 20180410 10.04.2018 Saksframlegg/innstilling Trafikksikker kommune - nye kommunar inn i arbeidet
2014/13889 20180413 13.04.2018 Utgående brev Tilskot til utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar - utsett frist til 1. mai 2018 Kommunane i Hordaland - Alle
2014/13889 20180314 14.03.2018 Inngående brev Søknad om å verta trafikksikker kommune - Kvam herad Kvam Kommune - Ur, Lars Ese
2014/13889 20180301 01.03.2018 Utgående brev Vedtak om tilskot til Trafikksikkerhetshallen i Hordaland i 2018 rune.berteussen
2014/13889 20180201 01.02.2018 Inngående brev Årsrapport fra TSHallen til FTU Trafikksikkerhetshallen i Hordaland
2014/13889 20180130 30.01.2018 Inngående brev Søknad om aktivitetsmidlar til Trygg Trafikk for 2018 Trygg Trafikk
2014/13889 20180126 26.01.2018 Inngående brev Rapportering - driftsmidlar til Trafikksikkerhetshallen i Hordaland 2017 Trafikksikkerhetshallen i Hordaland
2014/13889 20180213 13.02.2018 Saksframlegg/innstilling Aktivitetsmidlar for 2018 - søknad frå Trygg Trafikk
2014/13889 20180213 13.02.2018 Saksframlegg/innstilling Budsjett for Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) for 2018
2014/13889 20180213 13.02.2018 Saksframlegg/innstilling Trafikksikkerhetshallen i Hordaland - spørsmål om vidare stønad
2014/13889 20180213 13.02.2018 Saksframlegg/innstilling Alle barn sykler - søknad om tilskot 2018
2014/13889 20180213 13.02.2018 Saksframlegg/innstilling Årsmelding og rekneskap for Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) for 2017
2014/13889 20180104 04.01.2018 Inngående brev Søknad om midler - Alle Barn Sykler 2018 Bergen2017 - Stian Remme
2014/13889 20180104 04.01.2018 Inngående brev Rapportering Alle Barn Sykler Bergen2017 - Stian Remme
2014/13889 20180104 04.01.2018 Inngående brev Rapportering Alle Barn Sykler 2017 Bergen2017 - Stian Remme
2014/13889 20180102 02.01.2018 Utgående brev Tilskot til trafikksikring i 2018 Kommunane i Hordaland - Alle
2014/13889 20180102 02.01.2018 Utgående brev Uttale til høyringsutkast - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Statens vegvesen, Vegdirektoratet
2014/13889 20180102 02.01.2018 Utgående brev Invitasjon til å kome med forslag om tema til trafikksikringskonferansen for kommunane i Hordaland i 2018 Ungdommens fylkesting
2014/13889 20180102 02.01.2018 Utgående brev Trafikksikker kommune - nye kommunar inn i arbeidet 2018 Alle kommunar i Hordaland v/ ordførar v/ rådmann
2014/13889 20180102 02.01.2018 Utgående brev Høyringsuttale til NOU 2017:11. Framtidig organisering av politiet sine særorgan Justis- og beredskapsdepartementet
2014/13889 20171121 21.11.2017 Saksframlegg/innstilling Høyringsuttale til NOU 2017:11. Framtidig organisering av politiet sine særorgan
2014/13889 20171107 07.11.2017 Inngående brev Høringsuttalelse til NOU 2017:11 - Bedre bistand, bedre beredskap, - fremtidig organisering av politiets særorganer Oppland fylkes trafiksikkerhetsutvalg - FTU
2014/13889 20171027 27.10.2017 Inngående brev Utsett innsyn KVINNHERAD KOMMUNE
2014/13889 20171026 26.10.2017 Utgående brev Utsett innsyn Synnøve Solbakken
2014/13889 20171025 25.10.2017 Utgående brev VEDR. VEDTEKTER FOR FYLKESTRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET (FTU) Gunnar W. Ramsdal
2014/13889 20171024 24.10.2017 Inngående brev VEDR. VEDTEKTER FOR FYLKESTRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET (FTU) Gunnar W. Ramsdal
2014/13889 20171018 18.10.2017 Inngående brev Utkast til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 til uttalelse Statens vegvesen, Vegdirektoratet
2014/13889 20171010 10.10.2017 Inngående brev FYLKESTRAFIKKSIKRINGUTVALGET - ANMODNING OM UMIDDELBAR BISTAND FOR Å UNNGÅ TRAFIKKFELLER Gunnar W. Ramsdal
2014/13889 20171019 19.10.2017 Internt notat uten oppfølging Ulykkesbarometer for Hordaland 2016
2014/13889 20171120 20.11.2017 Saksframlegg/innstilling Høyringsuttale - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021
2014/13889 20170920 20.09.2017 Internt notat uten oppfølging Trafikksikker kommune - nye kommunar inn i arbeidet i 2018
2014/13889 20171019 19.10.2017 Saksframlegg/innstilling Trafikksikringsprisen 2017
2014/13889 20170719 19.07.2017 Inngående brev Oppfølging av prosjekt «Hjertesone» Bergen kommune
2014/13889 20170829 29.08.2017 Saksframlegg/innstilling Status og forslag til vidare gjennomføring av prosjekt "Hjertesone"
2014/13889 20170706 06.07.2017 Utgående brev Kandidatar til Trafikksikringsprisen 2017 og invitasjon til trafikksikringskonferanse Sjå adresseliste
2014/13889 20170531 31.05.2017 Internt notat uten oppfølging Arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021
2014/13889 20170531 31.05.2017 Internt notat uten oppfølging Fagdag om sykkel, 9. juni 2017 - program
2014/13889 20170531 31.05.2017 Internt notat uten oppfølging Særorganutgreiinga - forslag om å leggje ned Utrykningspolitiet (UP)
2014/13889 20170502 02.05.2017 Internt notat uten oppfølging Fagdag om sykkel, 9. juni 2017
2014/13889 20170315 15.03.2017 Inngående brev Regional transportplan Hordaland 2018-2029 - Høyring av planforslag Hordaland fylkeskommune
2014/13889 20170227 27.02.2017 Utgående brev Tildeling av driftstilskot til Trafikksikkerhetshallen i Hordaland for 2017 Rune Bertheussen, Trafikksikkerhetshallen i Hordaland
2014/13889 20170227 27.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om tilskot til Alle barn sykler 2017 Bergen 2017
2014/13889 20170203 03.02.2017 Inngående brev Alle Barn Sykler - Søknad 2017 Bergen2017 - Eli Orre
2014/13889 20170203 03.02.2017 Inngående brev Alle Barn Sykler - Rapportering 2016 Bergen2017 - Eli Orre
2014/13889 20170214 14.02.2017 Saksframlegg/innstilling Alle barn sykler - søknad om tilskot 2017
2014/13889 20170131 31.01.2017 Inngående brev Søknad om aktivitetsmidlar for 2017 Trygg Trafikk Hordaland
2014/13889 20170130 30.01.2017 Inngående brev Rapportering - driftsmidlar til Trafikksikkerhetshallen i Hordaland 2016 Rune Bertheussen
2014/13889 20170214 14.02.2017 Saksframlegg/innstilling Aktivitetsmidlar for 2017 - søknad frå Trygg Trafikk
2014/13889 20170214 14.02.2017 Saksframlegg/innstilling Budsjett for Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) for 2017
2014/13889 20170214 14.02.2017 Saksframlegg/innstilling Årsmelding og rekneskap for Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) for 2016
2014/13889 20161215 15.12.2016 Utgående brev Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) sine tilskotsordningar - søknadsfristar i 2017 Kommunane i Hordaland - Alle
2014/13889 20161124 24.11.2016 Saksframlegg/innstilling Evaluering av pilotprosjektet Trafikksikker kommune 2014-2016
2014/13889 20161115 15.11.2016 Utgående brev Trafikksikring i barnehagen - gåve til alle barnehagane i Hordaland Alle barnehagane i Hordaland
2014/13889 20160831 31.08.2016 Internt notat uten oppfølging Ulykkesbarometer for Hordaland 2015