eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2014/15115
:
Matti Torgersen
:
Ferdig
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2014/15115 20190524 24.05.2019 Utgående brev Fråsegn om forslag til kommunedelplan for Hordfast Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2014/15115 20190513 13.05.2019 Inngående brev Hordfast og bompengefri kollektivtransport, brev frå NMF til samferdselsministeren NORGES MILJØVERNFORBUND
2014/15115 20190606 06.06.2019 Utgående brev Forslag til kommunedelplan for Hordfast frå SVV - fråsegn frå Hordaland fylkesutval Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartementet og Monica Mæland
2014/15115 20190506 06.05.2019 Utgående brev Fråsegn om forslag til kommunedelplan for Hordfast frå SVV Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartementet
2014/15115 20190502 02.05.2019 Saksframlegg/innstilling Forslag til fråsegn - Forslag til kommunedelplan for Hordfast frå SVV
2014/15115 20190423 23.04.2019 Internt notat uten oppfølging Kommunedelplan for Hordfast - Oversendingsforslag frå Miljø- og samferdselsutvalet
2014/15115 20190402 02.04.2019 Inngående brev MENON Economics rapport om produktivitetseffekter av Hordfast Hordfast - Øyvind Halleraker
2014/15115 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Skriftleg spørsmål frå Aud Karin Oen til fylkesordførar - Hordfast
2014/15115 20180927 27.09.2018 Inngående brev Skriftleg spørsmål - Aud Karin Oen (SV) -Hordfast Aud Karin Oen
2014/15115 20181113 13.11.2018 Utgående brev Aksjonærinnbydelse - Oversending av vedtak i fylkesutvalet Hordfast AS
2014/15115 20180911 11.09.2018 Utgående brev E16 v.s Bjørnafjorden - hordfast Hans Olav Evensen
2014/15115 20180907 07.09.2018 Inngående brev Kopi - Innspill til plan Statens vegvesen - Region Vest
2014/15115 20180831 31.08.2018 Inngående brev Til fylkesordfører Hans Olav Evensen
2014/15115 20180831 31.08.2018 Inngående brev E16 v.s Bjørnafjorden - hordfast Hans Olav Evensen
2014/15115 20180827 27.08.2018 Saksframlegg/innstilling Aksjonærinvitasjon til Hordfast AS - Organisering av store samferdselsprosjekt i Hordaland
2014/15115 20180615 15.06.2018 Inngående brev Aksjonærinnbydelse til kommunene og fylkeskommunen Hordfast
2014/15115 20180320 20.03.2018 Inngående brev Deltakelse i selskapet Hordfast AS - ny informasjon HORDFAST AS
2014/15115 20171219 19.12.2017 Utgående brev Oversending av arkeologisk registreringsrapport - seismiske undersøkingar på Røtinga i samband med E39 Stord-Os - Os kommune STATENS VEGVESEN
2014/15115 20180109 09.01.2018 Utgående brev Spørsmål om Kvinnherad si tilknytning til ny E39 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET m.fl.
2014/15115 20171009 09.10.2017 Inngående brev Referat møte med Tysnes kommune og Fylkesmannen 031017 Vegvesen - Eikenes Signe
2014/15115 20170628 28.06.2017 Internt notat uten oppfølging Oversendingsforslag - Kvinnherads tilknytning til ny E 39 Matti Torgersen
2014/15115 20170425 25.04.2017 Inngående brev Spørsmål om Kvinnherads tilknytning til ny E39 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2014/15115 20170411 11.04.2017 Inngående brev Tilkopling for Kvinnherad til ny E39 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2014/15115 20170309 09.03.2017 Inngående brev Godkjenning av kostnadsoverslag for arkeologisk registrering - Røtinga seismikk - kulturminner Statens vegvesen
2014/15115 20170310 10.03.2017 Utgående brev Fråsegn etter arkeologisk registrering - seismiske undersøkingar på Røtinga i samband med E39 Stord-Os - Os kommune Statens vegvesen
2014/15115 20170308 08.03.2017 Utgående brev Varsel om arkeologisk registrering - seismiske undersøkingar på Røtinga i samband med E39 Stord-Os - Os kommune STATENS VEGVESEN
2014/15115 20161222 22.12.2016 Internt notat uten oppfølging Hordfast E39 - Svar frå fylkeordførar på spørsmål frå Marte Hammer til fylkestinget 13-14. desember 2016
2014/15115 20161212 12.12.2016 Internt notat uten oppfølging Spørsmål til fylkestinget 13.12.16 - E39 Anita Fjellheim
2014/15115 20161122 22.11.2016 Inngående brev Statlig kommunedelplan for E39 Stord-Os - Høring og offentlig ettersyn av planforslag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2014/15115 20160926 26.09.2016 Inngående brev Ferjefri kyststamveg SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS
2014/15115 20161215 15.12.2016 Utgående brev Refusjon utgifter til rapport om overordna kollektivstruktur Bergen-Stavanger Rogaland Fylkeskommune
2014/15115 20160816 16.08.2016 Internt notat uten oppfølging Fylkeskommunale garantiar til Rogfast/Hordfast - Svar på spørsmål
2014/15115 20160428 28.04.2016 Inngående brev Fylkeskommunen feilinformerer allmenheten om det omstridte 39. mrd. kr. prosjektet "Hordfast" - Anmodning om omgående retting - Norges Miljøvernforbund NORGES MILJØVERNFORBUND
2014/15115 20160329 29.03.2016 Internt notat uten oppfølging Kontaktutval for E39 Hordfast - Møtereferat 14. mars 2016
2014/15115 20151216 16.12.2015 Internt notat uten oppfølging AU kontaktutval for Hordfast - Referat frå møte 14. desember 2015
2014/15115 20151215 15.12.2015 Utgående brev VS: avropsskjema Overordna kollektivstruktur på strekninga Bergen-Stavanger.docx Cowi v/ Eivind Ramholdt Bæra
2014/15115 20151208 08.12.2015 Utgående brev AU møte E39 Hordfast - Innkalling og sakspapir til møte 14- desember kl. 10-14 Rasmus Laupsa Rasmussen m.fl.
2014/15115 20151201 01.12.2015 Inngående brev Fergefri E39 - Grunngjeve spørsmål til møte i fylkestinget 8. desember 2015 Meland Kommune - Nils Marton Aadland
2014/15115 20151117 17.11.2015 Utgående brev Bakgrunnsinformasjon om Hordfast - Folkeaksjonen mot Bru over Bjørnafjorden Vinhuset - Knut Børgesen
2014/15115 20151110 10.11.2015 Inngående brev Bakgrunnsinformasjon om Hordfast - Folkeaksjonen mot Bru over Bjørnafjorden Vinhuset - Knut Børgesen
2014/15115 20151106 06.11.2015 Inngående brev Hordfast – ferjefri kyststamvei E39 Næringslivets Hovedorganisasjon Hordaland
2014/15115 20151028 28.10.2015 Inngående brev Fergefri E39 Stavanger - Bergen. Nå må vi ikke rote det til på Vestlandet! Stordnaeringsraad - Stord Næringsråd
2014/15115 20151020 20.10.2015 Inngående brev Ferjefri kyststamveg - Hordfast og Rogfast Samarbeidsraadet-Sunnhordland - Reidun Rykkje
2014/15115 20150904 04.09.2015 Utgående brev Moglegheitsstudie for fylkesvegar knytt til E39 Bergen - Rogaland - Oversending av vedtak Statens vegvesen - Region Vest m.fl.
2014/15115 20150908 08.09.2015 Internt notat uten oppfølging Kontaktutval for Hordfast - Referat frå møte i AU 1. september 2015
2014/15115 20150828 28.08.2015 Inngående brev Rapport om bompengepotensialet til E39 Hordfast Statens vegvesen - Region Vest
2014/15115 20150831 31.08.2015 Utgående brev Innkalllng til møte i kontaktutval for Hordfast 1. september Wenche Tislevoll m.fl.
2014/15115 20150701 01.07.2015 Inngående brev Kopi - E39 - Traseval - Uttale til planprogram Tysnes kommune
2014/15115 20150811 11.08.2015 Saksframlegg/innstilling Moglegheitsstudie for fylkesvegar knytt til E39 Bergen-Rogaland - Oppfølging
2014/15115 20150624 24.06.2015 Inngående brev Høyringsfråsegn - Moglegheitsstudie for fylkesvegar knytt til E39 Bergen - Rogaland Os kommune
2014/15115 20150623 23.06.2015 Inngående brev Mogelegheitsstudie for fylkesvegsamband knytte til E39 - Fråsegn frå Kvinnherad kommune Kvinnherad Kommune - Solveig Hus Hansen
2014/15115 20150623 23.06.2015 Inngående brev Moglegheitsstudie Fylkesvegtilknytingar - uttale frå Stord kommune Stord Kommune - Ove Kvalnes
2014/15115 20150623 23.06.2015 Inngående brev Moglegheitsstudie fylkesvegsamband knytt til E39 -Uttale frå Os kommune Os-Ho Kommune - Paul Manger
2014/15115 20150623 23.06.2015 Inngående brev Merknader frå Etne kommune til mogelegheitsstudiet for fylkesvegsamband medllom E134 og E39 Bergen -R ogaland Etne Kommune - Odd Inge Vestbø
2014/15115 20150624 24.06.2015 Utgående brev SV: Uttale moglegheitsstudie for fylkesvegar knytt til E39 Firmapost m.fl.
2014/15115 20150623 23.06.2015 Inngående brev Uttale moglegheitsstudie for fylkesvegar knytt til E39 Samarbeidsraadet-Sunnhordland - Firmapost
2014/15115 20150608 08.06.2015 Inngående brev Moglegheitsstudie for fylkesvegar knytt til E39 Fusa kommune
2014/15115 20150603 03.06.2015 Inngående brev Moglegheitsstudie for fylkesvegar knytt til E39 Fusa kommune
2014/15115 20150602 02.06.2015 Inngående brev Uttale - Moglegheitsstudie for fylkesvegar knytt til E39 - Bergen Fitjar kommune
2014/15115 20150602 02.06.2015 Inngående brev Vedtak - Moglegheitsstudie for fylkesvegar knytt til E39 - Bergen - Rogaland Bømlo kommune
2014/15115 20150904 04.09.2015 Internt notat uten oppfølging Referat frå møte i Kontaktutval E39 Hordfast 30. april 2015
2014/15115 20150512 12.05.2015 Utgående brev Moglegheitsstudie for fylkesvegar knytt til E39 Bergen-Rogaland Bergen kommune m.fl.
2014/15115 20150422 22.04.2015 Inngående brev Kopi - E39 Hordfast - Forsering av planlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2014/15115 20161215 15.12.2016 Internt notat uten oppfølging AU til kontaktutval for E39 Hordfast - Referat frå møte 24. mars 2015
2014/15115 20150416 16.04.2015 Utgående brev E39 Hordfast - Forsering av planlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet m.fl.
2014/15115 20150304 04.03.2015 Internt notat uten oppfølging AU for Kontaktutval Hordfast - Referat 17. februar
2014/15115 20150114 14.01.2015 Inngående brev Innkorting av planprosessen E39 Os - Stord - Tilbakemelding Samferdselsdepartementet
2014/15115 20150109 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging Kontaktutval for Hordfast - Referat frå møte 5. desember 2014
2014/15115 20141209 09.12.2014 Utgående brev veisamarbeid e134 til e39 på hodnnes ,,sør Sklbb - Dagfinn Magnus Fylkesnes
2014/15115 20141208 08.12.2014 Inngående brev veisamarbeid e134 til e39 på hodnnes ,,sør Sklbb - Dagfinn Magnus Fylkesnes
2014/15115 20141205 05.12.2014 Inngående brev Synspunkt etter folkemøte - E39 Magne Misje
2014/15115 20141203 03.12.2014 Utgående brev Innkalling til møte i AU for kontaktutval for E39 Hordfast fredag 5. desember kl. 9.00 Terje Søviknes m.fl.
2014/15115 20141203 03.12.2014 Utgående brev Innkalling til møte i kontaktutval for E39 Hordfast Austevoll næringsråd m.fl.
2014/15115 20141119 19.11.2014 Utgående brev Endring av møtetidspunkt for kontaktutval for E39 5. desember Austevoll næringsråd m.fl.
2014/15115 20141119 19.11.2014 Utgående brev Innkorting av planprosessen E39 Os - Stord Samferdselsdepartementet
2014/15115 20141106 06.11.2014 Inngående brev E39 - Traséval - moglegheitsstudie Tysnes kommune v/Rådmannskontoret
2014/15115 20141031 31.10.2014 Utgående brev Innkalling til møte i kontaktutval for ny E39 fredag 5. desember Austevoll næringsråd m.fl.
2014/15115 20141030 30.10.2014 Utgående brev Kravsspesifikasjon, mulighetsstudien E39 Stord Kommune - Liv Kari Eskeland
2014/15115 20141030 30.10.2014 Utgående brev Forslag til samband mellom Kvinnherad og Stord Knett - Kjell Egil Sæbø
2014/15115 20141030 30.10.2014 Inngående brev Kravsspesifikasjon, mulighetsstudien E39 Stord Kommune - Liv Kari Eskeland
2014/15115 20141024 24.10.2014 Inngående brev Forslag til samband mellom Kvinnherad og Stord Knett - Kjell Egil Sæbø
2014/15115 20141020 20.10.2014 Inngående brev Innspel til moglegheitsstudie om tilknyting fylkesvegsamband-E39. Knett -
2014/15115 20141014 14.10.2014 Utgående brev Moglegheitsstudie knytte til ny E39 Bergen-fylkesgrensa til Rogaland - Utsetjing av møte - Påminning om oppnemning av representantar Bergen kommune m.fl.
2014/15115 20141015 15.10.2014 Internt notat uten oppfølging AU kontaktutval ny E39 - Referat frå møte 30. september 2014
2014/15115 20141006 06.10.2014 Internt notat uten oppfølging AU for kontaktutval for ny E39 - Innkalling til møte 30. september
2014/15115 20141006 06.10.2014 Internt notat uten oppfølging Mulegheit for innkort av planprosess for ny E39 Os-Stord Tom-Christer Nilsen
2014/15115 20140908 08.09.2014 Internt notat uten oppfølging Protokoll for anskaffing kr. 10.000 Moglegheiter for innkorting av planprosess for E39 Os-Stord
2014/15115 20140905 05.09.2014 Utgående brev Moglegheitsstudie for fylkesvegsamband knytte til ny E39 Bergen-fylkesgrensa til Rogaland - Oppnemning av referansegruppe Os kommune m.fl.
2014/15115 20140828 28.08.2014 Internt notat uten oppfølging Kontaktutval for ny E39 Os-Fylkesgrensa til Rogaland - Referat frå oppstartsmøte 20. august 2014
2014/15115 20140812 12.08.2014 Utgående brev Innkalling til møte om oppretting av kontaktutval for E39 Bergen-Aksdal 20. august 2014 Sunnhordlandssambandet AS
2014/15115 20140716 16.07.2014 Utgående brev Innkalling til møte om oppretting av kontaktutval for E39 Bergen-Aksdal Fusa kommune v/ ordførar m.fl.
2014/15115 20140709 09.07.2014 Utgående brev Oppretting av kontaktutval for E39 Aksdal-Bergen - Invitasjon til møte 20 august 2014 Haugaland vekst IKS
2014/15115 20140707 07.07.2014 Utgående brev Oppretting av kontaktutval for E39 Aksdal-Bergen -Møte 20 august 2014 kl. 9-00-12.00 i Fylkesbygget Stord kommune v/ ordførar m.fl.
2014/15115 20140516 16.05.2014 Internt notat uten oppfølging Kontaktutval E39 - Tilleggsvurdering knytt til deltaking frå Rogaland Tom-Christer Nilsen
2014/15115 20140528 28.05.2014 Saksframlegg/innstilling Utarbeiding av moglegheitsstudium for fylkesvegsamband med tilknyting til E39 Aksdal-Os
2014/15115 20140415 15.04.2014 Internt notat Kontaktutval ferjefri E39 - Spørsmål i fylkesutvalet til fylkesordførar Tom-Christer Nilsen
2014/15115 20140411 11.04.2014 Internt notat Kontaktutval ferjefri E39 - Spørsmål i fylkesutvalet til fylkesordførar Tom-Christer Nilsen