eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2014/1552
:
Gunnar Hemre Ringheim
:
Under behandling
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2014/1552 20190830 30.08.2019 Utgående brev Avtale om innløsning feste signert Post Hestavangen
2014/1552 20190513 13.05.2019 Utgående brev Avtale mellom Voss HPK og HFK - signert Tom Salamonsen
2014/1552 20190408 08.04.2019 Utgående brev Gjerde gnr 54 bnr 4 - Kjøpekontrakt Ingjerd Leiro
2014/1552 20190404 04.04.2019 Inngående brev Melding etter oppdatering i det offisielle eigedomsregisteret vedk. gnr 53 bnr 1 fnr 3 - Voss kommune VOSS KOMMUNE
2014/1552 20190404 04.04.2019 Inngående brev Ønske om eigedomsopplysningar for gnr 53 bnr 1 fnr 3 - Voss Kommune VOSS KOMMUNE
2014/1552 20191213 13.12.2019 Internt notat uten oppfølging Eigedomsopplysningar for gnr 54 bnr 11 Kristoffer Gilhus
2014/1552 20190405 05.04.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling til hovedforhandling - Skjønn - Voss kommune - Opplysningsvesenets fond m.fl. Svein Inge Styve
2014/1552 20190404 04.04.2019 Inngående brev Eigedomsopplysningar for gnr 54 bnr 11 Voss Kommune - Jostein Minde
2014/1552 20190405 05.04.2019 Utgående brev Gjerde 54 - 4 i Voss kommune Brita Tveite
2014/1552 20190328 28.03.2019 Inngående brev Melding etter oppdatering i det offisielle eigedomsregisteret vedk. gnr 53 bnr 1 fnr 3 - Voss kommune VOSS KOMMUNE
2014/1552 20190325 25.03.2019 Inngående brev Ønske om eigedomsopplysningar for gnr 54 bnr 11- Voss Kommune VOSS KOMMUNE
2014/1552 20190321 21.03.2019 Inngående brev Ønske om eigedomsopplysningar for gnr 53 bnr 1 fnr 3 - Voss Kommune VOSS KOMMUNE
2014/1552 20190321 21.03.2019 Utgående brev Eigedomskatt - gnr 68 bnr 1 Voss - søknad fritak Voss kommune
2014/1552 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Utleige av tomt til fleirbrukshus til idrettslag på Voss - gnr. 54 bnr. 5
2014/1552 20190304 04.03.2019 Inngående brev Planlegging av ankeforhandling - frist til å uttala seg 01.04.2019 Gulating lagmannsrett
2014/1552 20190315 15.03.2019 Saksframlegg/innstilling Voss vgs - kjøp av landbruksareal nær skulen
2014/1552 20190220 20.02.2019 Inngående brev Møte startprosjekt Bavallstoppen - festekontrakt og rekvisisjon av oppmålingsforretning. Voss Hang- og Paragliderklubb
2014/1552 20190214 14.02.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt - gnr 54 bnr 4 - Voss kommune Ingjerd Leiro
2014/1552 20190215 15.02.2019 Utgående brev Sletting av hefte på gnr 47 bnr 393 i Voss kommune ADVOKAT GUNNAR SVARTVEIT
2014/1552 20190207 07.02.2019 Inngående brev Oversending av uttale til anke -sak 16 -199497RFA-JVOS FLATEKVAAL gnr 61 Nord og Midhordland Jordskifterett
2014/1552 20190201 01.02.2019 Inngående brev Sletting av hefte på gnr 47 bnr 393 i Voss kommune ADVOKAT GUNNAR SVARTVEIT
2014/1552 20190115 15.01.2019 Inngående brev Oversending av anke -sak 16-199497RFA-JVOS FLATEKVAAL gnr 61 - Frist til tilsvar Indre Hordaland Jordskifterett
2014/1552 20190109 09.01.2019 Inngående brev Forslag til avtale - kjøp av gnr 54 bnr 4 VOSSESTRAND REKNESKAPSKONTOR AS
2014/1552 20190108 08.01.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2014/1552 20181227 27.12.2018 Utgående brev Postforkynning med mottakskvittering Flatekvaal gnr 61 m.fl. Indre Hordaland jorskifterett
2014/1552 20181227 27.12.2018 Utgående brev Gnr 54 bnr 5 i Voss - vegrett og installasjoner - signert avtale Voss Resort AS
2014/1552 20181227 27.12.2018 Internt notat uten oppfølging Underskrift på kvittering for mottak av forkynning fra jordskifteretten - Flatekvaal gnr 61 m.fl. Anne Gine Hestetun
2014/1552 20181227 27.12.2018 Internt notat uten oppfølging Signering av avtale - vegrett og installasjoner Voss Anne Gine Hestetun
2014/1552 20190107 07.01.2019 Utgående brev Gnr 53 bnr 5 i Voss kommune - sletting av urådighet Kartverket Tinglysing
2014/1552 20181217 17.12.2018 Inngående brev Avtale VOSS RESORT FJELLHEISAR AS
2014/1552 20181207 07.12.2018 Inngående brev Grunnboken er rettet - gnr 53 bnr 5 - Voss kommune STATENS KARTVERK
2014/1552 20181121 21.11.2018 Utgående brev Postforkynning med mottakskvittering Flatekvaal gnr 61 m.fl. Indre Hordaland jordskifterett
2014/1552 20190125 25.01.2019 Internt notat uten oppfølging Underskrift på kvittering for mottak av forkynning fra jordskifteretten - Flatekvaal gnr 61 m.fl. Anne Gine Hestetun
2014/1552 20181113 13.11.2018 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering Flatekvaal gnr 61 m.fl. Indre Hordaland jordskifterett
2014/1552 20181119 19.11.2018 Utgående brev Gnr 53, 54, 55, 58 og 60 med diverse bnr i Voss - veiretter mv. Voss Resort AS
2014/1552 20181126 26.11.2018 Internt notat uten oppfølging Signering av avtale - veirett Voss Anne Gine Hestetun
2014/1552 20181101 01.11.2018 Inngående brev Hestavangen Dyreklinikk VOSS KOMMUNE
2014/1552 20181107 07.11.2018 Utgående brev Anmodning om retting i grunnboken - gnr 53 bnr 5 i Voss kommune Kartverket Tinglysing
2014/1552 20181004 04.10.2018 Inngående brev Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses Kartverket eiendomsdivisjonen
2014/1552 20180914 14.09.2018 Inngående brev Oversending av rettsbok - sak 16-199497RFA -JVOS Flatekvaal gnr 61 m.fl Indre Hordaland Jordskifterett
2014/1552 20180905 05.09.2018 Utgående brev Gnr 53, 54, 55 58 og 60 med diverse bnr i Voss - veiretter m.v. Voss Resort AS
2014/1552 20180815 15.08.2018 Inngående brev Oversendingsbrev FLATEKVAAL gnr 61 m.fl Indre Hordaland Jordskifterett
2014/1552 20180720 20.07.2018 Inngående brev Grunnboka er retta - gnr 53 bnr 5 - Voss kommune STATENS KARTVERK
2014/1552 20180713 13.07.2018 Inngående brev Grunnboka er retta - gnr 53 bnr 5 i Voss kommune STATENS KARTVERK
2014/1552 20180625 25.06.2018 Utgående brev Jordskiftesak - Flatekvaal gnr 61 m.fl. - fullmakt mm Trond Håvard Bjørnstad
2014/1552 20180625 25.06.2018 Internt notat uten oppfølging Flatekvaal - kvittering for mottak av innkalling til hovedforhandling
2014/1552 20180625 25.06.2018 Internt notat uten oppfølging Underskrift på kvittering for mottak av forkynning av innkalling til hovedforhandling i jordskifteretten. Flatekvaal gnr 61 m.fl. i Voss kommune. Anne Gine Hestetun
2014/1552 20180625 25.06.2018 Internt notat uten oppfølging Fullmakt
2014/1552 20180615 15.06.2018 Inngående brev Gnr 53 bnr 5 Voss Voss Kommune - Anders Gjøstein
2014/1552 20180614 14.06.2018 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering Flatekvaal gnr 61 mfl Indre Hordaland jordskifterett
2014/1552 20180514 14.05.2018 Inngående brev Melding om avgjersle - sak.16-199497RFA-JVOS FLATEKVAAL gnr 61 m.fl Indre Hordaland Jordskifterett
2014/1552 20180409 09.04.2018 Utgående brev Jordskiftesak - Flatekvaal gnr 61 m.fl. Trond Håvard Bjørnstad
2014/1552 20180409 09.04.2018 Internt notat uten oppfølging Fullmakt
2014/1552 20180320 20.03.2018 Inngående brev Postforkynning med mottakskvitttering Flatekvaal gnr 61.m.fl Indre Hordaland Jordskifterett
2014/1552 20170913 13.09.2017 Inngående brev Oversendingsbrev - Flatekvaal - gnr 61 m.fl. Indre Hordaland Jordskifterett
2014/1552 20170613 13.06.2017 Inngående brev Oversendingsbrev i sak 16-199497RFA FLATEKVAAL gnr 61 m.fl Indre Hordaland Jordskifterett
2014/1552 20170606 06.06.2017 Inngående brev Oversending av rettsbok fra saksforberedende møte gnr 61 m.fl Indre Hordaland Jordskifterett
2014/1552 20170511 11.05.2017 Inngående brev Oversendingsbrev gnr 61 m.fl Indre Hordaland Jordkifterett
2014/1552 20170424 24.04.2017 Internt notat uten oppfølging Jordskiftesak - Flatekvål Trond Håvard Bjørnstad
2014/1552 20170418 18.04.2017 Internt notat uten oppfølging Jordskiftesak ved Indre Hordaland jordskifterett. Signatur på fullmakt som partsrepresentant. Rune Haugsdal
2014/1552 20170418 18.04.2017 Internt notat uten oppfølging FULLMAKT
2014/1552 20170418 18.04.2017 Utgående brev Innkalling til saksførebuande rettsmøte Nye Voss vidaregåande skule v/rektor Svein Inge Styve
2014/1552 20170404 04.04.2017 Inngående brev Innkalling til saksførebuande rettsmøte Indre Hordaland Jordskifterett
2014/1552 20170227 27.02.2017 Internt notat uten oppfølging Flatekvaal gnr 61 m.fl. Svein Inge Styve
2014/1552 20170213 13.02.2017 Inngående brev Flatekvaal gnr 61 m.fl. Indre hordaland jordskifterett
2014/1552 20170120 20.01.2017 Utgående brev Underretning om ny jordskiftesak - Flatekvål gnr 61 m.fl. Nye Voss vidaregåande skule v/ rektor Svein Inge Styve
2014/1552 20170120 20.01.2017 Internt notat uten oppfølging Signert mottakskvittering i jordskiftesak - Flatekvaal - gnr 61 m.fl. i Voss kommune
2014/1552 20170120 20.01.2017 Internt notat uten oppfølging Underskrift på kvittering for mottak av forkynning av krav om sak for jordskifteretten. Flatekvaal gnr. 61 m.fl. i Voss kommune. Anne Gine Hestetun
2014/1552 20170112 12.01.2017 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering - Flatekvaal - gnr 61 m.fl. Voss kommune Indre Hordaland Jordskifterett
2014/1552 20160922 22.09.2016 Inngående brev Tilsyn - Hent AS avd. Bergen ARBEIDSTILSYNET
2014/1552 20160906 06.09.2016 Inngående brev Kopi - Ferdigattest for riving - gnr 54 bnr 5 - Voss Jordbruksskule internat/administrasjonsbygg Voss kommune
2014/1552 20160829 29.08.2016 Inngående brev Ferdigattest for stall - Riving/nybygg på gnr 54 bnr 5 - Voss Jordbruksskule - Voss Kommune VOSS KOMMUNE
2014/1552 20160630 30.06.2016 Inngående brev Tilsyn - Bulken Maskin AS ARBEIDSTILSYNET
2014/1552 20160523 23.05.2016 Inngående brev Gnr 53 bnr 5 Voss kommune - Avtale om innløysing av årleg avgift salærkrav ADVOKAT HEINE TVILDE
2014/1552 20160511 11.05.2016 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - gnr 53 bnr 5 - Voss kommune STATENS KARTVERK
2014/1552 20160525 25.05.2016 Utgående brev Gnr 53 bnr. 5 i Voss kommune. Tinglysing av skjøte (grunn). Kartverket Tinglysing
2014/1552 20160427 27.04.2016 Inngående brev Gnr 53 bnr 5 - Avtale om innløysing av årleg avgift skøyte -eigenfråsegn ADVOKAT HEINE TVILDE
2014/1552 20160329 29.03.2016 Inngående brev Avtale om innløysing av årleg avgift - gnr 53 bnr 5 - Voss kommune ADVOKAT HEINE TVILDE
2014/1552 20160321 21.03.2016 Utgående brev Gnr. 53 bnr 5 i Voss kommune. Avtale om innløysing av årleg avgift Advokat Heine Tvilde
2014/1552 20160304 04.03.2016 Inngående brev Ferdigattest - Utmarksbygg på gbnr 54/5 VOSS KOMMUNE
2014/1552 20160307 07.03.2016 Utgående brev Søknad om ferdigattest - saksnr. 15/03571-2 Voss kommune
2014/1552 20160218 18.02.2016 Inngående brev Kopi - Igangsetjng for resten av tiltaket - stall. Riving/nybygg på gnr 54 bnr 5 - Voss Jordbruksskule VOSS KOMMUNE
2014/1552 20160202 02.02.2016 Inngående brev Kopi av dokument få vårt arkiv STATENS KARTVERK
2014/1552 20160126 26.01.2016 Inngående brev Grunnboka er retta - tinglyse STATENS KARTVERK
2014/1552 20160126 26.01.2016 Utgående brev Navneendring - oppdatering i grunnboken. Gnr 60 bnr. 1 m.fl. i Voss kommune. Kartverket Tinglysing
2014/1552 20151229 29.12.2015 Inngående brev Kopi - Igangsettjingsløyve for betongarbeid og røyrinstallasjonar i grunnen. Riving/nybygg på gbnr 54/5 - Voss Jordbruksskule sendt fra Voss Kommune Voss kommune
2014/1552 20151222 22.12.2015 Inngående brev Signer avtale mellom HFK og HBio varmesentral Skulestad AS HBio varmesentral Skulestad AS
2014/1552 20151221 21.12.2015 Utgående brev Leigeavtale mellom Hordaland fylkeskommune og HBio varmesentral Skulestad AS Hordaland Bioenergi AS v/Katharina Månum
2014/1552 20151123 23.11.2015 Inngående brev Gnr 53 bnr 5 - Arvefeste - Voss kommune Advokat Heine Tvilde
2014/1552 20151112 12.11.2015 Utgående brev Gnr. 53 bnr. 5 i Voss kommune. Avtale om arvefeste. Avløysing av årleg avgift. Asle Gjeraker
2014/1552 20150218 18.02.2015 Inngående brev Fylkeskommunale gardsmidlar Hfk - Svein Inge Styve
2014/1552 20150119 19.01.2015 Inngående brev Kopi - tilbakemelding på tilsynsrapport - branntilsyns - Voss jordbruksskule Voss kommune
2014/1552 20141211 11.12.2014 Utgående brev Tilbakemelding vedk. branntilsyn v/Voss jordbruksskule, Rogne internat Voss kommune
2014/1552 20141211 11.12.2014 Utgående brev Tilbakemelding vedk. branntilsyn v/Voss jordbruksskule Voss kommune
2014/1552 20141120 20.11.2014 Inngående brev Kopi - oversendig av melding til byggesak - branntilsyn - Voss jordbruksskule Voss kommune
2014/1552 20141119 19.11.2014 Inngående brev Branntilsyn 2014 - Voss jordbruksskule Voss kommune
2014/1552 20141119 19.11.2014 Inngående brev Branntilsyn 2014 - Voss jordbruksskule - Rogne internat Voss kommune
2014/1552 20141106 06.11.2014 Inngående brev Vedtak - samtykke til omsøkte planer - verkstad- og garderobebygg - Voss jordbruksskule - Voss kommune Arbeidstilsynet
2014/1552 20141007 07.10.2014 Inngående brev Kopi - igangsetting - grunn- og betongarbeid - verkstad og garderobebygg - gnr 54 bnr 5 - Voss jordbruksskule Voss kommune
2014/1552 20140610 10.06.2014 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg Voss kommune