eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2014/18069
:
Arthur Kristian Arnesen
:
Ferdig
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2014/18069 20190215 15.02.2019 Utgående brev Vidareføring av Omstillingsutvalet i 2019 NAV, Lindås kommune, BKK, CCB, Innovasjon Norge, Felles Forbundet, Nito,
2014/18069 20190215 15.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding Omstillingsutvalget NAV, Lindås kommune, CCB, BKK, Innovasjon Norge, Fellesforbundet, NITO,
2014/18069 20190318 18.03.2019 Saksframlegg/innstilling Vidareføring av tiltak for å møte omstillingsutfordringane til industrien i Hordaland
2014/18069 20180123 23.01.2018 Saksframlegg/innstilling Vidareføring av tiltak for å møte omstillingsutfordringane til industrien i Hordaland
2014/18069 20160913 13.09.2016 Saksframlegg/innstilling Vidareføring av tiltak for å møte omstillingsutfordringane i leverandørindustrien til petroleumsnæringa i Hordaland
2014/18069 20160503 03.05.2016 Utgående brev Omstillingsutvalet i Hordaland sine innspel til revidert statsbudsjett 2016 Statsministerens kontor
2014/18069 20181127 27.11.2018 Utgående brev Omstillingsutvalet i Hordaland sine innspel til handsaminga av revidert statsbudsjett 2016 Statsministerens kontor m.fl.
2014/18069 20181127 27.11.2018 Utgående brev Store omstillingsutfordringar på Vestlandet - ynskje om møte med politisk leiing Statsministerens kontor
2014/18069 20160121 21.01.2016 Internt notat uten oppfølging Status i arbeidet med å møte omstillingsutfordringane i leverandørindustrien til petroleumsnæringa
2014/18069 20151103 03.11.2015 Inngående brev Kort innspill til møtet 5 november - Omstilling innen petroleumssektoren Møre og Romsdal fylkeskommune
2014/18069 20151007 07.10.2015 Inngående brev Invitasjon til møte om omstilling innenfor petroleumssektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2014/18069 20151117 17.11.2015 Utgående brev Sluttutbetaling Tilsegn 160-2014: "Leverandørindustriens framtid- Status/muligheter" frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland HOG Energi
2014/18069 20151005 05.10.2015 Inngående brev Oppmoding om sluttutbetaling, - tilsegn 160-2014 Hfk - RF13.50 - Postmottak
2014/18069 20150910 10.09.2015 Internt notat uten oppfølging Statsbudsjettet 2016 - innspel til ekstraordinære omstillings-utfordringar i Hordaland
2014/18069 20150611 11.06.2015 Saksframlegg/innstilling Tiltak for å møte omstillingsutfordringane i leverandørindustrien til petroleumsnæringa i Hordaland.
2014/18069 20150528 28.05.2015 Inngående brev «Leverandørindustrien i Hordaland – Status og framtid for SMB» sluttrapport Hogenergi - Nelson Rojas
2014/18069 20150602 02.06.2015 Internt notat uten oppfølging Ønskje om politisk sak - Utfordringar for leverandørindustrien i Hordaland
2014/18069 20150512 12.05.2015 Internt notat uten oppfølging Utfordringar for leverandørindustrien i Hordaland
2014/18069 20150424 24.04.2015 Utgående brev Leverandørindustriens framtid – Status/muligheter Nelson Rojas
2014/18069 20150421 21.04.2015 Inngående brev Leverandørindustriens framtid – Status/muligheter Hogenergi - Nelson Rojas
2014/18069 20150424 24.04.2015 Utgående brev Delutbetaling for Tilsegn 160-2014- prosjekt: "Leverandørindustriens framtid- Status/ muligheter" frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 HOG Energi
2014/18069 20150216 16.02.2015 Inngående brev Søknad om delutbetaling Hfk - RF13.50 - Postmottak
2014/18069 20150112 12.01.2015 Inngående brev Standardvilkår Hogenergi - Nelson Rojas
2014/18069 20150126 26.01.2015 Utgående brev Svar på søknad om midlar til Leverandørindustriens framtid Ove Lunde m.fl.
2014/18069 20150126 26.01.2015 Utgående brev Tilbakemelding til NITO om leverandørindustrien Anne Cathrine Berger
2014/18069 20141203 03.12.2014 Inngående brev brev frå NITO om leverandørindustrien Nito - Anne Cathrine Berger
2014/18069 20141202 02.12.2014 Inngående brev Søknad om støtte til prosjektet Leverandørindustriens framtid - status/moglegheitar Hfk - RF13.50 - Postmottak
2014/18069 20141202 02.12.2014 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2014-0264 Hfk - RF13.50 - Postmottak
2014/18069 20150130 30.01.2015 Utgående brev Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland; - Tilsegn om støtte til prosjekt Leverandørindustrien framtid, status og moglegheiter for SMB HOG Energi
2014/18069 20140916 16.09.2014 Internt notat uten oppfølging Utfordringar for leverandørbedrifter innan petroleumsnæringa, - svar på spørsmål frå Sveinung Valle (Ap).
2014/18069 20140623 23.06.2014 Inngående brev Spørsmål til fylkesrådmannen 19.06.14 Sveinung Valle