eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/5412
:
Hans-Christian Engum
:
Ferdig
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2015/5412 20190906 06.09.2019 Inngående brev Kopi - Vedtak av statlig kommunedelplan for E39 Stord - Os kommune KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2015/5412 20180620 20.06.2018 Utgående brev Fråsegn - Kommunedelplan for E39 Stord Os - Tilleggshøyring Statens vegvesen - Region Vest
2015/5412 20180502 02.05.2018 Inngående brev «E39 HORDFAST» : DET STØRSTE NATUR OG LANDSKAPSINNGREPET INNEN VEIPLANLEGGINGEN I NORGE NOENSINNE UTEN 3-D FILM VISUALISERING ? MILJØVERNMINISTEREN MÅ GRIPE INN. NORGES MILJØVERNFORBUND
2015/5412 20180504 04.05.2018 Internt notat uten oppfølging Kulturminnefagleg fråsegn - E39 Stord-Os . Tilleggshøyring av planforslag frå Statens vegvesen Hans-Christian Engum
2015/5412 20180514 14.05.2018 Saksframlegg/innstilling Fråsegn - Kommunedelplan for E39 Stord Os - Tilleggshøyring
2015/5412 20180417 17.04.2018 Inngående brev KDP E39 Stord Os på tilleggshøyring av planforslag STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM
2015/5412 20180406 06.04.2018 Utgående brev KDP E39 Stord Os på tilleggshøyring av planforslag Bergens sjøfartsmuseum
2015/5412 20180323 23.03.2018 Inngående brev E39 Stord Os -Tilleggshøyring av planforslag fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
2015/5412 20180309 09.03.2018 Inngående brev Kommunedelplan E39 Stord-Os - tilleggshøring av planforslag for to nye broalternativer over Bjørnafjorden NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2015/5412 20170317 17.03.2017 Inngående brev Forholdet til marine kulturminne - varsel om marinarkeologiske registreringar - E39 Stord - Os på høyring STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM
2015/5412 20170224 24.02.2017 Inngående brev Høyringsuttale til E39 STATENS VEGVESEN
2015/5412 20170224 24.02.2017 Utgående brev Fråsegn - Statleg kommunedelplan for E39 Stord - Os STATENS VEGVESEN
2015/5412 20170130 30.01.2017 Inngående brev Kopi: E39 Stord-OS Hordaland - Høyring av framlegg til statleg kommunedelplan m/konsekvensutreiing for E39 Stord - Os RIKSANTIKVAREN
2015/5412 20170127 27.01.2017 Inngående brev Høyringsutale, statleg kommunedelplan E39 SUNNHORDLANDSAMBANDET AS
2015/5412 20170123 23.01.2017 Inngående brev Høyringsuttale kommunedelplan ferjefri E39 Stord-Os frå Stord Næringsråd STORD NÆRINGSRÅD
2015/5412 20170120 20.01.2017 Inngående brev E-39 - Hordaland, Stord - Bergen Knut Skåtun
2015/5412 20170112 12.01.2017 Inngående brev Høringssvar - statlig kommunedelplan med konsekvensutredning Hordfast E 39 Stord - Os NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
2015/5412 20170310 10.03.2017 Internt notat uten oppfølging Kulturminnefagleg fråsegn- E39 Stord-Os- Statlig kommunedelplan med konsekvensutgreiing-offentleg ettersyn Hans-Christian Engum
2015/5412 20161213 13.12.2016 Inngående brev E39 - Stord-Os - Statlig kommunedelplan med konsekvensutgreiing - Offentleg ettersyn - Høring RIKSANTIKVAREN
2015/5412 20190503 03.05.2019 Saksframlegg/innstilling Fråsegn - Statleg kommundelplan for E39 Stord - Os
2015/5412 20161123 23.11.2016 Inngående brev Forslag til plan for E39 Stord - Os på høyring STATENS VEGVESEN
2015/5412 20160122 22.01.2016 Inngående brev E39 Stord-Os - Fastsett planprogram STATENS VEGVESEN
2015/5412 20151221 21.12.2015 Inngående brev Kopi - Fastsett planprogram for statleg kommunedelplan E39 Stord - Os Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2015/5412 20151105 05.11.2015 Inngående brev Planprogram E39 Stord - Os Nordfjell - Hauk Nordsti
2015/5412 20150702 02.07.2015 Inngående brev Kopi - E39 Stord-Os Hordaland - høyring av planprogram for kommunedelplan Os, Tysnes og Stord - uttale Fiskeridirektoratet
2015/5412 20150706 06.07.2015 Utgående brev Fråsegn til planprogram for E39 Stord - Os Statens vegvesen region vest
2015/5412 20150626 26.06.2015 Inngående brev Høyring av planprogram E39 Stord - OS Fitjar kommune
2015/5412 20150619 19.06.2015 Inngående brev Kopi - E39 Stord-Os - oppstart av kommunedelplan og KU - Fråsegn til planprogram Kystverket Vest
2015/5412 20150615 15.06.2015 Internt notat uten oppfølging Svar på spørsmål frå Tom Skauge til sak om Fråsegn til planprogram E39 Stord-Os i samferdselsutvalet 9. juni (PS sak 78/15)
2015/5412 20150609 09.06.2015 Inngående brev Høringssvar E39 Stord - Os Gisle Hildershavn
2015/5412 20150603 03.06.2015 Saksframlegg/innstilling Fråsegn til planprogram for E39 Stord - Os
2015/5412 20150526 26.05.2015 Inngående brev E39 - Stord - Os - oppstart av kommunedelplan og KU, utlegging av planprogram til høyring Statens vegvesen - Region Vest
2015/5412 20150528 28.05.2015 Internt notat uten oppfølging Innspel kulturminne - høyring av planprogram for E39 Stord-Os Karoline Eldøy
2015/5412 20150518 18.05.2015 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn av planprogram for E39 Stord-Os Kommunal- og moderniseringsdepartementet