eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2014/2
:
Adeline Berntsen Landro
:
Avsluttet
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2014/2 20150928 28.09.2015 Inngående brev Kostnadskartlegging i fylkeskommunale fagskoler Kunnskapsdepartementet
2014/2 20150914 14.09.2015 Saksframlegg/innstilling Fullmakt til å godkjenne funksjonstillegg for kontaktlærar/klassekoordinator i fagskulen
2014/2 20150828 28.08.2015 Saksframlegg/innstilling Årsmeldingar for Fagskolane i Hordaland 2014-15
2014/2 20150828 28.08.2015 Saksframlegg/innstilling Oppretting av nye klassar ved Hordaland helsefagskole hausten 2015
2014/2 20150828 28.08.2015 Saksframlegg/innstilling Utvikling av nytt fagskuletilbod innan alternativ energi ved Bergen tekniske fagskole
2014/2 20150821 21.08.2015 Internt notat uten oppfølging NOKUT varslar om nye søknadsfristar for godkjenning av fagskuleutdanning
2014/2 20150902 02.09.2015 Saksframlegg/innstilling Tilbod om avtale på kinoreklame 2015/16
2014/2 20150824 24.08.2015 Internt notat uten oppfølging NOKUT skal kartleggje all teknisk fagskuleutdanning for eventuelt tilsyn
2014/2 20150821 21.08.2015 Internt notat uten oppfølging Møteplan for Hordaland fagskulestyre 2016
2014/2 20151001 01.10.2015 Utgående brev Fagskulane si plassering i utdanningssystemet Helse- og omsorgskomiteen
2014/2 20150430 30.04.2015 Internt notat uten oppfølging Rådet for offentlige fagskoler (RFF) sitt høyringsfråsegn til NOU 2014:14
2014/2 20150430 30.04.2015 Internt notat uten oppfølging Orientering - Oppsummering av NOKUT sitt høyringsfråsegn til NOU 2014:14
2014/2 20150430 30.04.2015 Saksframlegg/innstilling Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole
2014/2 20150430 30.04.2015 Saksframlegg/innstilling Tilbodsstruktur for tekniske og maritime fag ved Fagskolane i Hordaland 2015/16
2014/2 20150316 16.03.2015 Saksframlegg/innstilling Investeringsbehovet ved teknisk og maritim fagskule
2014/2 20150316 16.03.2015 Saksframlegg/innstilling Oppretting av eit fjerde kull på Stord under Bergen tekniske fagskole
2014/2 20150316 16.03.2015 Saksframlegg/innstilling Høyringsfråsegn - NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg
2014/2 20150316 16.03.2015 Internt notat uten oppfølging Vedtak om godkjenning av vesentleg endring - spesialreinhald og sterilforsyning
2014/2 20150219 19.02.2015 Inngående brev Vedtak om godkjenning av vesemtlig endringom å tilby fgskoleutdanningen spesialreinhald og streilforsyning, 60 fagskolepoeng vedFagskulane i Hordaland, Fusa fagskule, nettbassert med samlinger NOKUT
2014/2 20150120 20.01.2015 Saksframlegg/innstilling Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland 2014
2014/2 20150120 20.01.2015 Saksframlegg/innstilling Nye retningsliner for avsetjing til frie fond for Fagskolane i Hordaland
2014/2 20150120 20.01.2015 Saksframlegg/innstilling Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland
2014/2 20150120 20.01.2015 Saksframlegg/innstilling Endringar i kvalitetssikringssystemet for Fagskolane i Hordaland
2014/2 20150120 20.01.2015 Internt notat uten oppfølging Læringsutbyttebeskrivingar og studieplanar
2014/2 20150120 20.01.2015 Saksframlegg/innstilling Endring av styrevedtekter for Fagskolane i Hordaland
2014/2 20150120 20.01.2015 Saksframlegg/innstilling Høyring - Forslag til endring i forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskuleutdanning
2014/2 20141023 23.10.2014 Internt notat uten oppfølging Meir bruksareal for Bergen tekniske fagskole
2014/2 20141023 23.10.2014 Internt notat uten oppfølging Justering av møteplan for Hordaland fagskulestyre 2015
2014/2 20141023 23.10.2014 Saksframlegg/innstilling Tilbodsstruktur for Fagskolane i Hordaland 2015-16
2014/2 20141023 23.10.2014 Internt notat uten oppfølging Resultat av val av studentrepresentant til Hordaland fagskulestyre
2014/2 20141027 27.10.2014 Utgående brev Melding om vedtak - Inntekter ved Bergen maritime fagskole Anne Sjøvold de Lange
2014/2 20141022 22.10.2014 Utgående brev Melding om vedtak - Bytte av namn for Fusa fagskule Tor Johannes Hjertnes
2014/2 20141022 22.10.2014 Utgående brev Melding om sertifisering av Bergen maritime fagskole, studiestad Austevoll Sjøfartsdirektoratet
2014/2 20141010 10.10.2014 Utgående brev Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av nettbasert tilbod innan spesialreinhald og sterilforsyning Tor Johannes Hjertnes
2014/2 20140903 03.09.2014 Internt notat uten oppfølging Møteprotokoll frå møte i Hordaland fagskulestyre 06.05.2014
2014/2 20140926 26.09.2014 Utgående brev Oppstart av fagskuletilbod innan helse- og sosialfag hausten 2014 Tor Johannes Hjertnes
2014/2 20140926 26.09.2014 Utgående brev Løyve til å avvike frå revidert emneplan for LØM - Bergen maritime fagskole Anne Sjøvold de Lange
2014/2 20140902 02.09.2014 Saksframlegg/innstilling Endring i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland
2014/2 20140828 28.08.2014 Saksframlegg/innstilling Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av nettbasert tilbod innan spesialreinhald og sterilforsyning
2014/2 20140902 02.09.2014 Saksframlegg/innstilling Årsmeldingar for Fagskolane i Hordaland 2013/14
2014/2 20140828 28.08.2014 Saksframlegg/innstilling Inntekter ved Bergen maritime fagskole
2014/2 20140828 28.08.2014 Saksframlegg/innstilling Bytte av namn for Fusa fagskule
2014/2 20140902 02.09.2014 Internt notat uten oppfølging Utfordringar ved Vg3 i skule til fagbrev innan maritime konvensjonsfag
2014/2 20140828 28.08.2014 Internt notat uten oppfølging Møteplan for Hordaland fagskulestyre i 2015
2014/2 20140828 28.08.2014 Internt notat uten oppfølging Husleige ved studiestader for Fagskolane i Hordaland
2014/2 20140828 28.08.2014 Saksframlegg/innstilling Forslag til bruk av fellesmidlar for Fagskolane i Hordaland
2014/2 20140912 12.09.2014 Saksframlegg/innstilling Ny strategiplan for Fagskolane i Hordaland
2014/2 20140828 28.08.2014 Internt notat uten oppfølging Avslutning av tilsyn frå NOKUT ved Austevoll maritime fagskule
2014/2 20140828 28.08.2014 Internt notat uten oppfølging Råd og utval for fagskulesektoren
2014/2 20140521 21.05.2014 Utgående brev Lukking av avvik og re-godkjenning ved Austevoll maritime fagskule Sjøfartsdirektoratet
2014/2 20140428 28.04.2014 Saksframlegg/innstilling Tilbodsstruktur for skuleåret 2014/15 - tekniske og maritime fag
2014/2 20140428 28.04.2014 Saksframlegg/innstilling Løyve til å avvike frå revidert emneplan for LØM - Bergen maritime fagskole
2014/2 20140424 24.04.2014 Internt notat uten oppfølging Godkjenning som opplæringsinstitusjon i maritime konvensjonsfag
2014/2 20140428 28.04.2014 Saksframlegg/innstilling Oppstart av fagskuletilbod innan helse- og sosialfag hausten 2014
2014/2 20140428 28.04.2014 Saksframlegg/innstilling Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane i Hordaland
2014/2 20140411 11.04.2014 Utgående brev Melding om vedtak - Utvikling av nytt fagskuletilbod innan CNC og robotteknologi Torbjørn Tvedt
2014/2 20140411 11.04.2014 Utgående brev Melding om vedtak - Utvikling av nytt fagskulestudie i Agrogastronomi Torbjørn Tvedt m.fl.
2014/2 20140411 11.04.2014 Utgående brev Melding om vedtak - Bruk av QM+ til kvalitetssystem for Fagskolane i Hordaland Randi Gjerde m.fl.
2014/2 20140411 11.04.2014 Utgående brev Melding om vedtak - Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland Anne Sjøvold de Lange m.fl.
2014/2 20140328 28.03.2014 Utgående brev Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av nytt tilbod Fusa fagskule
2014/2 20140328 28.03.2014 Utgående brev Revisjon frå Det Norske Veritas ved Bergen maritime Bergen maritime fagskole
2014/2 20140320 20.03.2014 Inngående brev Avklaring på krav til maritime skular vedkommande STCW-konvensjonen Sjøfartsdirektoratet
2014/2 20140305 05.03.2014 Internt notat uten oppfølging Ymse orienteringar
2014/2 20140304 04.03.2014 Internt notat uten oppfølging Brev til Sjøfartsdirektoratet på vegne av Hordaland fagskulestyre
2014/2 20140305 05.03.2014 Saksframlegg/innstilling Endring i studentreglement etter ny forskrift
2014/2 20140305 05.03.2014 Saksframlegg/innstilling Bruk av QM+ til kvalitetssystem for Fagskolane i Hordaland
2014/2 20140305 05.03.2014 Saksframlegg/innstilling Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland
2014/2 20140305 05.03.2014 Saksframlegg/innstilling Utvikling av nytt fagskuletilbod innan CNC og robotteknologi
2014/2 20140305 05.03.2014 Saksframlegg/innstilling Utvikling av nytt fagskulestudie i Agrogastronomi
2014/2 20140304 04.03.2014 Internt notat uten oppfølging Val av tilsettrepresentant
2014/2 20140220 20.02.2014 Utgående brev Avklaring på krav til maritime vidaregåande skular vedkomande STCW-konvensjonen Sjøfartsdirektoratet
2014/2 20140128 28.01.2014 Utgående brev Vedrørande lukking av avvik og søknad om re-godkjenning Sjøfartsdirektoratet
2014/2 20140109 09.01.2014 Saksframlegg/innstilling Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av nytt tilbod
2014/2 20140103 03.01.2014 Inngående brev Hordaland fagskolestyre 2012 - 2015.pdf Bergen tekniske fagskole avd. Voss
2014/2 20140122 22.01.2014 Internt notat uten oppfølging Tilbodsstruktur for Fagskolane i Hordaland 2014/15
2014/2 20140102 02.01.2014 Internt notat uten oppfølging Val av studentrepresentant for skuleåret 2013/14
2014/2 20140103 03.01.2014 Internt notat uten oppfølging Ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskuleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)
2014/2 20140103 03.01.2014 Internt notat uten oppfølging Brev til fagskulestyret om nedlegging av heiltidstilbodet ved studiestaden Voss
2014/2 20140103 03.01.2014 Saksframlegg/innstilling Re-godkjenning frå Sjøfartsdirektoratet og lukking av avvik ved studiestaden Austevoll
2014/2 20140103 03.01.2014 Saksframlegg/innstilling Revisjon frå Det Norske Veritas ved Bergen maritime
2014/2 20140102 02.01.2014 Internt notat uten oppfølging Kvalitetsmelding - løypemelding
2014/2 20140103 03.01.2014 Saksframlegg/innstilling Budsjettildeling og dimensjonering av fagskuletilbodet