eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/11453
:
Adeline Berntsen Landro
:
Ferdig
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2015/11453 20191212 12.12.2019 Utgående brev Saksutkast og utkast til uttale frå styret Sara Hamre Sekkingstad m.fl.
2015/11453 20191121 21.11.2019 Internt notat uten oppfølging Rekneskapsrapport 3. kvartal
2015/11453 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Høyring - Forskrift om eksamen, disiplinære sanksjonar og klagehandsaming for Fagskolen i Hordaland Fagskole
2015/11453 20191121 21.11.2019 Internt notat uten oppfølging Uttale i samband med sak om rom og funksjonsprogram og samlokalisering
2015/11453 20191121 21.11.2019 Internt notat uten oppfølging Møteplan for styret for Fagskolen i Hordaland 2020
2015/11453 20191121 21.11.2019 Internt notat uten oppfølging Informasjon om forskrift om høyere yrkesfagleg utdanning
2015/11453 20191121 21.11.2019 Internt notat uten oppfølging Medlemskap i Utdanning i Bergen
2015/11453 20191121 21.11.2019 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av forskrifter for Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20191121 21.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tilbodsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2020/21
2015/11453 20191121 21.11.2019 Internt notat uten oppfølging Orientering - Tilbod innan RAS-teknologi
2015/11453 20191121 21.11.2019 Saksframlegg/innstilling Mål- og tiltaksplan 2019/20 og utkast til nytt kvalitetssystem
2015/11453 20191121 21.11.2019 Internt notat uten oppfølging Oppdragsverksemd
2015/11453 20191121 21.11.2019 Saksframlegg/innstilling Endring av utdanningsløpet for maritim fagskuleutdanning
2015/11453 20191121 21.11.2019 Saksframlegg/innstilling Styret sin kompetanse og delegering til rektor
2015/11453 20191011 11.10.2019 Utgående brev Høyringsuttale - fagskuletilsynsforskrifta NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT
2015/11453 20190919 19.09.2019 Inngående brev 19/4312 Svar på spørsmål om tolkning av forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2015/11453 20190919 19.09.2019 Utgående brev Spørsmål om tolkning av forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning - skikkavurdering Kunnskapsdepartementet
2015/11453 20190904 04.09.2019 Internt notat uten oppfølging Ordning med studentombod ved Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20190903 03.09.2019 Saksframlegg/innstilling Høyringsuttale - forslag til ny fagskuletilsynsforskrift
2015/11453 20190903 03.09.2019 Internt notat uten oppfølging Kvalitetsmidlar 2019
2015/11453 20190905 05.09.2019 Saksframlegg/innstilling Skikkanemnd og skikkaansvarleg for Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20190903 03.09.2019 Saksframlegg/innstilling Revidert instruks for lokal klagenemnd for fagskular i Hordaland
2015/11453 20190903 03.09.2019 Internt notat uten oppfølging Rekneskap for fagskulen 2. kvartal
2015/11453 20190903 03.09.2019 Saksframlegg/innstilling Kvalitetsmelding for Fagskolen i Hordaland 2018-19
2015/11453 20190903 03.09.2019 Saksframlegg/innstilling Forskrifter for Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20190904 04.09.2019 Saksframlegg/innstilling Oppdragsverksemd ved Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20190912 12.09.2019 Utgående brev Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av ny modulbasert utdanning i Teknisk engelsk - 10 studiepoeng NOKUT
2015/11453 20190912 12.09.2019 Utgående brev Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av ny modulbasert utdanning i Produksjonsledelse - 10 studiepoeng NOKUT
2015/11453 20190912 12.09.2019 Utgående brev Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av ny modulbasert utdanning i Prosjekt- og produksjonsplanlegging - 10 studiepoeng NOKUT
2015/11453 20190912 12.09.2019 Utgående brev Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av ny modulbasert utdanning i Dokumentasjon og teknisk kommunikasjon - 10 studiepoeng NOKUT
2015/11453 20190624 24.06.2019 Saksframlegg/innstilling Uttale til sluttrapport for delprosjekt om fagskole i Vestland
2015/11453 20190912 12.09.2019 Utgående brev Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av ny modulbasert utdanning i Materialteknologi - 10 studiepoeng NOKUT
2015/11453 20190913 13.09.2019 Utgående brev Løyve til å opprette studiestad på Stord for tilbodet Maskinteknikk med ISO NOKUT
2015/11453 20190607 07.06.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2015/11453 20190628 28.06.2019 Utgående brev Behov for fleire studieplasser ved Fagskolen i Hordaland Fylkesordfører Anne Gine Hestetun
2015/11453 20190503 03.05.2019 Internt notat uten oppfølging Økonomirapport 1. kvartal
2015/11453 20190503 03.05.2019 Saksframlegg/innstilling Løyve til å opprette studiestad på Stord for tilbodet Maskinteknikk med ISO
2015/11453 20190503 03.05.2019 Internt notat uten oppfølging Orientering om disponering av investeringsmidlar for 2019
2015/11453 20190503 03.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om å bli medlem i Sammen
2015/11453 20190426 26.04.2019 Saksframlegg/innstilling Tilbodsstruktur for skuleåret 2019/2020
2015/11453 20190503 03.05.2019 Saksframlegg/innstilling Høyringsfråsegn om endringar i "forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning"
2015/11453 20190314 14.03.2019 Internt notat uten oppfølging Statusrapport - "Eg e-lærer"
2015/11453 20190308 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Orientering om arbeid med medlemskap i studentsamskipnaden
2015/11453 20190308 08.03.2019 Internt notat uten oppfølging Oversikt over revisjonar ved fagskolen 2018/2019
2015/11453 20190308 08.03.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 - Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20190308 08.03.2019 Saksframlegg/innstilling Investeringsplan 2019 - 2023
2015/11453 20190314 14.03.2019 Internt notat uten oppfølging Oversikt over prosjekt som fagskulen driv, eller er involvert i
2015/11453 20190307 07.03.2019 Saksframlegg/innstilling Status på måloppnåing - Strategiplan 2018 - 2023
2015/11453 20190307 07.03.2019 Saksframlegg/innstilling Årsrekneskap 2018 og årsbudsjett 2019
2015/11453 20190415 15.04.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbakemelding om tiltak etter revisjon Adeline Berntsen Landro
2015/11453 20190307 07.03.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbakemelding om tiltak etter revisjon
2015/11453 20190116 16.01.2019 Internt notat uten oppfølging Årsrekneskap 2018 og årsbudsjett 2019
2015/11453 20190116 16.01.2019 Internt notat uten oppfølging Orientering - Rapportering på utviklingsmidlar for 2017
2015/11453 20190117 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Dokument 19/00263-1 Informasjon om oppdatert versjon av fagskoletilsynsforskriften sendt fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Adeline Berntsen Landro
2015/11453 20190116 16.01.2019 Internt notat uten oppfølging Orientering om medlemskap i Sammen
2015/11453 20190116 16.01.2019 Internt notat uten oppfølging Revisjon av Fagskolen i Hordaland - Sjøfartsdirektoratet
2015/11453 20190116 16.01.2019 Saksframlegg/innstilling Konkretisering av strategi for Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20190116 16.01.2019 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av forskrift for Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20190116 16.01.2019 Internt notat uten oppfølging Referat frå styreseminar 051218
2015/11453 20190116 16.01.2019 Internt notat uten oppfølging Oppheving av krav ved etablering av nytt studiested
2015/11453 20190117 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Revisjonsrapport Adeline Berntsen Landro
2015/11453 20190117 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Styreseminar 051218 - Referat
2015/11453 20190117 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Styreseminar 051218 - Agenda
2015/11453 20181130 30.11.2018 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø Kunnskapsdepartementet
2015/11453 20181107 07.11.2018 Saksframlegg/innstilling Høyringsuttale - endringar i universitets- og høgskulelova og fagskulelova - studentombod, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø
2015/11453 20181107 07.11.2018 Internt notat uten oppfølging Inneklima i undervisningsrom og kontor i Haugeveien og Nedre Nygård
2015/11453 20181107 07.11.2018 Internt notat uten oppfølging Rekneskapsrapport per 31.10.2018
2015/11453 20181107 07.11.2018 Internt notat uten oppfølging Val av nytt styre for Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20181107 07.11.2018 Saksframlegg/innstilling Mål- og tiltaksplan 2018-19
2015/11453 20181107 07.11.2018 Internt notat uten oppfølging Reviderte vedtekter for styret for Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20181107 07.11.2018 Saksframlegg/innstilling Tilbodsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2019-20
2015/11453 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging HFK eigenerklæring vedkomande forsikringsordning fagskulen Adeline Berntsen Landro
2015/11453 20180921 21.09.2018 Internt notat uten oppfølging Møteplan 2019 - Styret for Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20180920 20.09.2018 Internt notat uten oppfølging Utdanninga Klassisk bygningshåndverk og restaurering er godkjent
2015/11453 20180919 19.09.2018 Internt notat uten oppfølging Utviklingsmidlar til Fagskolen i Hordaland for 2018
2015/11453 20180917 17.09.2018 Internt notat uten oppfølging Endring i styresamansetninga jf. ny fagskulelov
2015/11453 20180920 20.09.2018 Saksframlegg/innstilling Strategiplan for Fagskolen i Hordaland 2018 - 2023 og fagområdeakkreditering
2015/11453 20180921 21.09.2018 Saksframlegg/innstilling Endring i kvalitetssystemet for Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20180917 17.09.2018 Internt notat uten oppfølging Ny studentrepresentant i styret for skuleåret 2018-19
2015/11453 20180917 17.09.2018 Saksframlegg/innstilling Svar på oversendingsforslag om kvalitet i undervisninga ved Nygård
2015/11453 20180917 17.09.2018 Saksframlegg/innstilling Kvalitetsmelding for Fagskolen i Hordaland - 2017-18
2015/11453 20180917 17.09.2018 Internt notat uten oppfølging Auke i det resultatbaserte tilskotet til Hordaland fylkeskommune
2015/11453 20180917 17.09.2018 Internt notat uten oppfølging Investeringsbehov ved Fagskolen i Hordaland framover
2015/11453 20180919 19.09.2018 Saksframlegg/innstilling Nytt val av medlemer til styret for Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20180917 17.09.2018 Internt notat uten oppfølging Svar frå Kunnskapsdepartementet om ny organisering
2015/11453 20180820 20.08.2018 Inngående brev Ny organisering av fagskulesektoren i departementet og ved ministerpostane KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2015/11453 20180919 19.09.2018 Saksframlegg/innstilling Revidering av forskrift for Fagskolen i Hordaland etter endring i fagskulelova
2015/11453 20180917 17.09.2018 Saksframlegg/innstilling Revidering av vedtekter for styret for Fagskolen i Hordaland og fastsetting av kompensasjon
2015/11453 20180430 30.04.2018 Internt notat uten oppfølging Utkast til investeringsbehov for Fagskolen i Hordaland
2015/11453 20180920 20.09.2018 Saksframlegg/innstilling Klagenemnd for fagskoler i Hordaland
2015/11453 20180430 30.04.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysning av utviklingsmidler for 2018
2015/11453 20180430 30.04.2018 Internt notat uten oppfølging Politiske saker som vedkjem fagskulestyret
2015/11453 20180430 30.04.2018 Saksframlegg/innstilling Revidert budsjett 2018
2015/11453 20180430 30.04.2018 Saksframlegg/innstilling Tilbodsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2018/19
2015/11453 20180504 04.05.2018 Internt notat uten oppfølging Årsmelding for Fagskolane i Hordaland 2017
2015/11453 20180511 11.05.2018 Utgående brev Innspel til Prop. 47 L (2017–2018) "Lov om fagskoleutdanning (fagskulelova)" Utdannings- og forskningskomiteen
2015/11453 20180430 30.04.2018 Saksframlegg/innstilling Dimensjonering av fagskulen på Laksevåg i 2023
2015/11453 20180321 21.03.2018 Internt notat uten oppfølging Prop. 47 L (2017–2018) Lov om fagskoleutdanning (fagskulelova)
2015/11453 20180321 21.03.2018 Saksframlegg/innstilling Årsrekneskap og årsmelding for Fagskolane i Hordaland 2017
2015/11453 20180321 21.03.2018 Internt notat uten oppfølging Ny tilsetterepresentant i styret for Fagskolen i Hordaland