eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/943
:
Matti Torgersen
:
Under behandling
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2016/943 20190723 23.07.2019 Inngående brev Ferjesambandet Kvinnherad-Stord og fastlandsambandet Sunnfast Kvinnherad Ap
2016/943 20190705 05.07.2019 Inngående brev Kvinnherad: Ferjesambandet Kvinnherad-Stord Kvinnherad Ap
2016/943 20190410 10.04.2019 Inngående brev Ferjesambandet Kvinnherad-Stord Kvinnherad Ap
2016/943 20190220 20.02.2019 Internt notat uten oppfølging Politisk referansegruppe for ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Møtereferat 29. januar 2019
2016/943 20181113 13.11.2018 Internt notat uten oppfølging Svar på spørsmål om interkommunal planlegging
2016/943 20181025 25.10.2018 Utgående brev Ferjesamband Stord-Kvinnherad - Oversending av brev frå Samferdselsdepartementet om ferjeavløysingsmidlar Kvinnherad kommune m.fl.
2016/943 20181004 04.10.2018 Inngående brev Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Ferjeavløysingsordninga SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2016/943 20180913 13.09.2018 Inngående brev Interkommunal kommundelplan for ferjesambandet Stord - Kvinnherad - konsekvensar av vedtaket i Stord formannskap Stord Kommune
2016/943 20180907 07.09.2018 Inngående brev særutskrift - interkommunal kommunedelplan for ferjesambandet Stord - Kvinnherad STORD KOMMUNE
2016/943 20180730 30.07.2018 Inngående brev Nytt innspel i ferjesaka Stord - Kvinnherad Stord Kommune
2016/943 20180709 09.07.2018 Internt notat uten oppfølging Samband mellom Kvinnherad, Stord og Tysnes - Møtereferat
2016/943 20180606 06.06.2018 Utgående brev Interkommunal kommunedelplan for ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Planprogram med silingsrapport for offentleg utlegging Stord kommune m.fl.
2016/943 20180612 12.06.2018 Utgående brev Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Ferjeavløysingsordninga Samferdselsdepartementet
2016/943 20180522 22.05.2018 Internt notat uten oppfølging Arbeidsgruppe ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Møtereferat 27. april
2016/943 20180430 30.04.2018 Inngående brev Ferjeavløysingsordninga - Førespurnad om førehandsavklaring og overslag på ferjeavløysingsmidlar for innkorting av sambandet Skjersholmane - Ranavik SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2016/943 20180423 23.04.2018 Utgående brev Ferjeavløysingsordninga - Førespurnad om førehandsavklaring og overslag på ferjeavløysingsmidlar for innkorting av sambandet Skjersholmane-Ranavik Samferdselsdepartementet m.fl.
2016/943 20180413 13.04.2018 Internt notat uten oppfølging Politisk referansegruppe for sambandet Stord-Kvinnherad - Møtereferat 4. april 2018
2016/943 20180323 23.03.2018 Inngående brev Ferjestøsaka - ferjesambandet Stord - Kvinnherad Styret i Rommetveit Båtlag
2016/943 20180413 13.04.2018 Internt notat uten oppfølging Arbeidsgruppe for planprogram og silingsrapport for interkommunal plan for ferjesambandet Stord - Kvinnherad - Møtereferat 22. mars 2018
2016/943 20180413 13.04.2018 Utgående brev KDP Stord-Kvinnherad. Utkast silingsrapport av 9.mars 2018 Lovise Vestøstad m.fl.
2016/943 20180212 12.02.2018 Internt notat uten oppfølging Politisk referansegruppe for ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Møtereferat 2. februar 2018
2016/943 20180102 02.01.2018 Internt notat uten oppfølging Idedugnad ferjesambandet Stord-Kvinnherad 15. desember 2017 - Referat
2016/943 20180109 09.01.2018 Utgående brev Idedugnad for interkommunal plan for ferjesambandet Stord-Kvinnherad Kvinnherad kommune m.fl.
2016/943 20180109 09.01.2018 Internt notat uten oppfølging Politisk referansegruppe Stord-Kvinnherad - Møtereferat 30. november 2017
2016/943 20180109 09.01.2018 Internt notat uten oppfølging Møtereferat frå oppstartsmøte med konsulent 21. november 2017
2016/943 20171121 21.11.2017 Utgående brev Message from KM_C454e Helge Hopen
2016/943 20171013 13.10.2017 Inngående brev Interkommunal kommunedelplan for Fv 544 ferjesambandet Stord-Kvinnherad - oppstart av planarbeid - referansegruppe STORD KOMMUNE
2016/943 20170913 13.09.2017 Internt notat uten oppfølging Tillegg til sak "Oppstart av interkommunal plan etter Pbl §9-1 1. ledd for innkorting av ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Vedtak i Kvinnherad kommune
2016/943 20170828 28.08.2017 Saksframlegg/innstilling Oppstart av interkommunal plan etter Plan- og bygningslova § 9-1 1. ledd for innkorting av ferjesambandet Stord-Kvinnherad
2016/943 20170817 17.08.2017 Internt notat uten oppfølging Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Svar på spørsmål i fylkesutvalet 22. juni 2017
2016/943 20170706 06.07.2017 Internt notat uten oppfølging Innkorting av ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Møtereferat administrativt møte 23. juni 2017
2016/943 20170706 06.07.2017 Internt notat uten oppfølging Innkorting av ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Drøfting av vidare prosess
2016/943 20170509 09.05.2017 Inngående brev Ferjesamband Stord-Kvinnherad - Oversending av vedtak STORD KOMMUNE
2016/943 20170420 20.04.2017 Inngående brev Ferjesambandet Kvinnherad - Stord, brev frå ordførar Peder Sjo Slettebø Odrførar Peder Sjo Slettebø
2016/943 20170314 14.03.2017 Utgående brev Ferjesamband Stord-Kvinnherad - Oversending av sak i fylkesutvalet 22. februar Stord kommune m.fl.
2016/943 20170130 30.01.2017 Saksframlegg/innstilling Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Forprosjekt for ferjestø Djupavikneset, Stord
2016/943 20170124 24.01.2017 Utgående brev Oversending av rapport Teknisk forprosjekt ferjestø Djupaviknesetet - Stord Stord kommune m.fl.
2016/943 20161220 20.12.2016 Inngående brev Ferjesambandet Kvinnherad-Stord Hfk - Rolf Rosenlund
2016/943 20161215 15.12.2016 Internt notat uten oppfølging Politisk referansegruppe Ferjestø Djupavikneset, Stord - Møtereferat 6. desember 2016
2016/943 20161215 15.12.2016 Internt notat uten oppfølging Politisk referansegruppe for teknisk økonomisk forprosjekt for ferjestø på Djupavikneset
2016/943 20160824 24.08.2016 Utgående brev Teknisk økonomisk forprosjekt Fv 544 Ferjesambandet Stord-Kvinnherad – Nytt ferjestø ved Djupavikneset - Oppnemning til fagleg arbeidsgruppe Olav Finne m.fl.
2016/943 20160524 24.05.2016 Saksframlegg/innstilling Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Teknisk/økonomisk forprosjekt for nytt ferjestø på Djupavikneset
2016/943 20160502 02.05.2016 Inngående brev Framtidig ferjesamband Stord - Kvinnherad - framlegg om forprosjekt Stord kommune
2016/943 20160427 27.04.2016 Utgående brev Framtidig ferjesamband Stord - Kvinnherad - framlegg om forprosjekt Stord kommune m.fl.
2016/943 20160303 03.03.2016 Internt notat uten oppfølging Ferjesambandet stord-Kvinnherad - Svar på spørsmål frå representanten Svein Halleraker i MISA 14. januar
2016/943 20160301 01.03.2016 Utgående brev Ferjesamband Stord-Kvinnherad - Framlegg om utarbeiding av regional plan Kvinnherad kommune m.fl.
2016/943 20160218 18.02.2016 Internt notat uten oppfølging Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Innkorting av sambandet