eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/4239
:
Roald Breistein
:
Avsluttet
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2016/4239 20191114 14.11.2019 Inngående brev Revisjonsrapport interim Hordaland fylkeskommune 2019 DELOITTE AS
2016/4239 20191009 09.10.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtak i TING 01.10.19 Tertialrapport pr. august 2019
2016/4239 20191009 09.10.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtak i TING 01.10.19 Finansrapport 2. tertial 2019
2016/4239 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2019
2016/4239 20190903 03.09.2019 Internt notat uten oppfølging presentasjoner til dagens møte Roald Breistein
2016/4239 20190823 23.08.2019 Internt notat uten oppfølging Utvikling i KOSTRA-tala for administrasjon, styring og fellesutgifter
2016/4239 20190812 12.08.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtak i TING 13.06.19 Tertial pr. april 2019
2016/4239 20190812 12.08.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtak i TING 13.06.19 Finansrapport 1. tertial 2019
2016/4239 20190812 12.08.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtak i TING 13.06.19 Årsrekneskap 2018
2016/4239 20190812 12.08.2019 Inngående brev Vegrekneskap - møte STATENS VEGVESEN
2016/4239 20190820 20.08.2019 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat for Kontrollutvalet hittil i 2019
2016/4239 20190822 22.08.2019 Saksframlegg/innstilling Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport 2018 nr. 21 frå Deloitte
2016/4239 20190625 25.06.2019 Utgående brev Tilskot til friluftsråda i Hordaland - Disponering av overskotet av årsrekneskap 2018 FRILUFTSRÅDET VEST m.fl.
2016/4239 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Utvikling i KOSTRA-tala for administrasjon, styring og fellesutgifter
2016/4239 20190618 18.06.2019 Inngående brev Spørsmål til FUV Silja Ekeland Bjørkly
2016/4239 20190628 28.06.2019 Utgående brev Partsbrev frå møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 07.05.2019 Bjarne Ryland
2016/4239 20190513 13.05.2019 Utgående brev Partsbrev - Revisjonsplan for rekneskapsrevisjonen i 2019 Deloitte AS
2016/4239 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av årsrekneskap 2018
2016/4239 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging Partsbrev - Årsrekneskap og årsmelding 2018 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Nils Egil Vetlesand
2016/4239 20190508 08.05.2019 Internt notat uten oppfølging Uttale frå kontrollutvalet på årsrekneskap 2018 for Hordaland fylkeskommune
2016/4239 20190502 02.05.2019 Internt notat uten oppfølging Oversikt over tilsyn Roald Breistein
2016/4239 20190424 24.04.2019 Inngående brev Uavhengighetserklæring og revisjonsplan HFK DELOITTE AS AVD BERGEN
2016/4239 20190423 23.04.2019 Inngående brev Revisjonsberetning og revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune 2018 DELOITTE - Espen Hordvik
2016/4239 20190424 24.04.2019 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat for kontrollutvalet i hittil i 2019
2016/4239 20190426 26.04.2019 Saksframlegg/innstilling Revisjonsplan for rekneskapsrevisjonen i 2019
2016/4239 20190411 11.04.2019 Internt notat uten oppfølging FUV 28.03.19 - Rekneskapsrapport pr. februar 2019
2016/4239 20190412 12.04.2019 Utgående brev Fråsegn frå leiinga Deloitte AS
2016/4239 20190426 26.04.2019 Saksframlegg/innstilling Årsrekneskap og årsmelding 2018 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet
2016/4239 20190408 08.04.2019 Utgående brev Fullstendighetserklæring og revisjonsberetning Veslemøy Ellinggard
2016/4239 20190314 14.03.2019 Internt notat uten oppfølging Signert revisjonsberetning 2018 Kontrollutvalg Hordaland
2016/4239 20190313 13.03.2019 Internt notat uten oppfølging Sak om finansforvaltninga 2018 frå TING 05.03.2019
2016/4239 20190311 11.03.2019 Utgående brev Advokatbrev årsrekneskapen 2018 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS m.fl.
2016/4239 20190201 01.02.2019 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat for kontrollutvalet for 2018
2016/4239 20181207 07.12.2018 Inngående brev Revisjonsrapport interim Hordaland fylkeskommune 2018 DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2016/4239 20181203 03.12.2018 Internt notat uten oppfølging Vedtak i FUV Rekneskapsrapport pr. oktober 2018
2016/4239 20181203 03.12.2018 Internt notat uten oppfølging Status for "prosjekt redusert sniking i kollektivtransporten"
2016/4239 20181207 07.12.2018 Saksframlegg/innstilling Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2018
2016/4239 20181009 09.10.2018 Internt notat uten oppfølging Vedtak TING 03.10.18 - Tertialrapport
2016/4239 20181009 09.10.2018 Internt notat uten oppfølging Vedtak i TING 03.10.18 finansrapport
2016/4239 20181110 10.11.2018 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2018 for kontrollutvalet
2016/4239 20180917 17.09.2018 Saksframlegg/innstilling Deloitte orienterer om rekneskapsrevisjonen så langt i 2018
2016/4239 20180917 17.09.2018 Saksframlegg/innstilling Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport nr. 19 frå Deloitte
2016/4239 20180904 04.09.2018 Internt notat uten oppfølging Vedtak FUV rekneskapsrapport pr. juni 2018
2016/4239 20180820 20.08.2018 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2018 for kontrollutvalet
2016/4239 20180731 31.07.2018 Internt notat uten oppfølging Vedtak TING 12.06.18 - tertialrapport
2016/4239 20180731 31.07.2018 Internt notat uten oppfølging Vedtak TING 12.06.18 - finansrapport
2016/4239 20180731 31.07.2018 Internt notat uten oppfølging Vedtak TING 12.06.18 - Årsrekneskap 2017
2016/4239 20180524 24.05.2018 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2018 for kontrollutvalet
2016/4239 20180524 24.05.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av årsrekneskap 2017
2016/4239 20180515 15.05.2018 Utgående brev Partsbrev - Revisjonsplan 2018 etter møte i kontrolutvalet i HFK 07.05.2018 Bjarne Ryland
2016/4239 20180511 11.05.2018 Utgående brev Partsbrev - Revisjonsplan 2018 Deloitte AS
2016/4239 20180511 11.05.2018 Internt notat uten oppfølging Partsbrev - Årsrekneskap og årsmelding for 2017 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Ingvar Skeie
2016/4239 20180510 10.05.2018 Internt notat uten oppfølging Uttale frå kontrollutvalet på årsrekneskap 2017 for Hordaland fylkeskommune
2016/4239 20180426 26.04.2018 Inngående brev Revisors beretning 2017 Møre og Romsdal revisjon IKS
2016/4239 20180420 20.04.2018 Inngående brev Uavhengighetserklæring og revisjonsplan Hordaland fylkeskommune DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2016/4239 20180420 20.04.2018 Inngående brev Revisjonsberetning og revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune 2017 DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2016/4239 20180416 16.04.2018 Internt notat uten oppfølging Vedtak i FUV 11.04.2018 - Rekneskapsrapport pr. februar 2018
2016/4239 20180425 25.04.2018 Saksframlegg/innstilling Revisjonsplan 2018
2016/4239 20180426 26.04.2018 Saksframlegg/innstilling Årsrekneskap og årsmelding for 2017 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet
2016/4239 20180411 11.04.2018 Utgående brev Advokatbrev - årsrekneskapen 2017 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS m.fl.
2016/4239 20180419 19.04.2018 Utgående brev Fråsegn frå leiinga Deloitte AS Att:Bjarne Ryland
2016/4239 20180302 02.03.2018 Internt notat uten oppfølging TING 06.03.18 - Finansforvaltninga i 2017
2016/4239 20180305 05.03.2018 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresulatat for kontrollutvalet for 2017
2016/4239 20171211 11.12.2017 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon for garanti sykkel VM 2017
2016/4239 20171208 08.12.2017 Inngående brev Revisjonsrapport interim Hordaland fylkeskommune 2017 DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2016/4239 20171204 04.12.2017 Internt notat uten oppfølging Garanti i samband med sykkel VM 2017 Bertil Søfteland
2016/4239 20171208 08.12.2017 Saksframlegg/innstilling Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2017
2016/4239 20171122 22.11.2017 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2017 for kontrollutvalet
2016/4239 20171018 18.10.2017 Internt notat uten oppfølging Vedtak TING 3.10.17 - Tertialrapport pr. august 2017 - rekneskapsrapport.
2016/4239 20171018 18.10.2017 Internt notat uten oppfølging Vedtak TING 3.10.17 - Finansrapport 2. tertial 2017
2016/4239 20171019 19.10.2017 Saksframlegg/innstilling Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport nr. 17 frå Deloitte
2016/4239 20170904 04.09.2017 Internt notat uten oppfølging Rekneskapsrapport pr. juni 2017
2016/4239 20170904 04.09.2017 Saksframlegg/innstilling Revisjonsplan 2017 og rekneskapsrevisjonen så langt
2016/4239 20170830 30.08.2017 Inngående brev Revisjonsplan Hordaland fylkeskommune 2017 DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2016/4239 20170809 09.08.2017 Internt notat uten oppfølging Vedtak i TING 13.6.17 Godkjenning av årsrekneskap 2016
2016/4239 20170821 21.08.2017 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2017 for kontrollutvalet
2016/4239 20170531 31.05.2017 Internt notat uten oppfølging Sak i FUV 23.05.17 - Tertialrapport pr. april 2017 - rekneskapsprognose
2016/4239 20170531 31.05.2017 Internt notat uten oppfølging Sak i FUV 23.05.17 - Finansrapport 1. tertial 2017
2016/4239 20170511 11.05.2017 Internt notat uten oppfølging Partsbrev - Årsrekneskap og årsmelding for 2016 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Rune Haugsdal
2016/4239 20170515 15.05.2017 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av årsrekneskap 2016
2016/4239 20170421 21.04.2017 Inngående brev Revisjonsberetning og revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune 2016 DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2016/4239 20170428 28.04.2017 Saksframlegg/innstilling Årsrekneskap og årsmelding for 2016 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet
2016/4239 20170406 06.04.2017 Inngående brev Revisors uttale til delrekneskap for kontrollutval, sekretariat og ekstern revisor Mrfylke - Ronny Rishaug
2016/4239 20170421 21.04.2017 Utgående brev Fråsegn frå leiinga Deloitte AS Att:Bjarne Ryland
2016/4239 20170327 27.03.2017 Utgående brev Advokatbrev - årsrekneskapen 2016 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS m.fl.
2016/4239 20170316 16.03.2017 Inngående brev Vedtak i TING 8.3.17 om Finansforvaltninga i 2016 TING
2016/4239 20170601 01.06.2017 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2017 i kontrollutvalet
2016/4239 20170203 03.02.2017 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat for kontrollutvalet for 2016
2016/4239 20161207 07.12.2016 Inngående brev Revisjonsrapport interim HFK 2016 DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)
2016/4239 20161129 29.11.2016 Internt notat uten oppfølging Rekneskapsrapport pr. oktober 2016 Sekretariat for kontrollutvalet
2016/4239 20161129 29.11.2016 Internt notat uten oppfølging Reglement for finansforvaltninga Sekretariat for kontrollutvalet
2016/4239 20161212 12.12.2016 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2016 for kontrollutvalet
2016/4239 20161212 12.12.2016 Saksframlegg/innstilling Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2016
2016/4239 20160928 28.09.2016 Internt notat uten oppfølging Sak i TING 4.10.16 - Tertialrapport pr. august 2016 Sekretariat for kontrollutvalet
2016/4239 20160928 28.09.2016 Internt notat uten oppfølging Sak i TING 4.10.16 - Finansrapport 2. tertial 2016 Sekretariat for kontrollutvalet
2016/4239 20161012 12.10.2016 Saksframlegg/innstilling Rekneskapsresultat hittil i 2016 for kontrollutvalet
2016/4239 20160914 14.09.2016 Utgående brev Partsbrev frå møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 8.9.16 Bjarne Ryland
2016/4239 20160914 14.09.2016 Utgående brev Partsbrev - Deloitte presenterer revisjonsplan for 2016 og rekneskapsrevisjonen så langt Deloitte AS
2016/4239 20160819 19.08.2016 Inngående brev Rekneskapsrapport pr. juni 2016 Fylkesrådmannen
2016/4239 20160819 19.08.2016 Inngående brev Uavhengighetserklæring og revisjonsplan Hordaland fylkeskommune DELOITTE - Hordvik, Espen (NO - Bergen)