eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2014/558
:
Ingeborg Strandberg
:
Ferdig
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2014/558 20190514 14.05.2019 Inngående brev Evaluering av regjeringens Handlingsplan for universell utforming 2015-2019 og noen tidligere tiltak. Frist 13. juni 2019 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2014/558 20171124 24.11.2017 Inngående brev Skolefritidsordningen SAFO SØRVEST
2014/558 20170314 14.03.2017 Inngående brev Fylkesrådet for funksjonshemmede 20.03.2017 ROGALAND FYLKESKOMMUNE
2014/558 20161129 29.11.2016 Internt notat uten oppfølging Oversikt økonomi - per 28.11.2016
2014/558 20161129 29.11.2016 Internt notat uten oppfølging Temadag 2017 - status program
2014/558 20161123 23.11.2016 Inngående brev RS 34/16 Skyss sin digitale billetteringsløysing Skyss - Hanne Alver Krum
2014/558 20161129 29.11.2016 Saksframlegg/innstilling Forslag til budsjett 2016 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2014/558 20161129 29.11.2016 Internt notat Regional transportplan - innspel frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Marte Hagen Eriksrud m.fl.
2014/558 20161129 29.11.2016 Internt notat Tertnes vgs - innspel frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Svein H Kjellevold
2014/558 20161129 29.11.2016 Internt notat Skyss sin digitale billetteringsløysing Hanne Alver Krum
2014/558 20161129 29.11.2016 Internt notat uten oppfølging Angåande epolitikar og menneske med nedsett funksjonsevne Janne Værnø
2014/558 20161129 29.11.2016 Internt notat Orientering om arbeidet med Handlingsplan for likestilling, likeverd og inkludering Birte Markeseth Aasen
2014/558 20161025 25.10.2016 Saksframlegg/innstilling Nye konferansar hausten 2016
2014/558 20161025 25.10.2016 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2017 - uttale frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2014/558 20161025 25.10.2016 Saksframlegg/innstilling Temadagen 2017 - førebels program
2014/558 20161025 25.10.2016 Internt notat uten oppfølging Oversikt økonomi - per 20.10.2016
2014/558 20161025 25.10.2016 Internt notat uten oppfølging Referat frå RMNF-AU, 19.10.2017
2014/558 20161018 18.10.2016 Internt notat uten oppfølging Angåande epolitikar
2014/558 20161025 25.10.2016 Internt notat uten oppfølging Skyss sin digitale billetteringsløysing - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Ingeborg Borgen Takle
2014/558 20160919 19.09.2016 Internt notat uten oppfølging Oversikt økonomi - per 13.09.2016
2014/558 20160919 19.09.2016 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2017 - for Hordaland fylkeskommune og for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2014/558 20160919 19.09.2016 Saksframlegg/innstilling Landskonferanse 2017 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne på fylkesnivå
2014/558 20160919 19.09.2016 Saksframlegg/innstilling Temadag 2017
2014/558 20160919 19.09.2016 Saksframlegg/innstilling Konferansar hausten 2016
2014/558 20160906 06.09.2016 Internt notat uten oppfølging Referat RMNF-AU - 29.08.2016
2014/558 20160825 25.08.2016 Inngående brev Stiftelsen SOR inviterer til landskonferanse i Oslo - 27. - 28. oktober 2016, Oslo kongressenter - Folkets hus STIFTELSEN SOR
2014/558 20160705 05.07.2016 Internt notat uten oppfølging Uttale til rullering av Hordaland fylkeskommune sin Skulebruksplan - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Odd Bjarne Berdal
2014/558 20160704 04.07.2016 Internt notat Skyss sin digitale billetteringsløysing - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Håkon Rasmussen m.fl.
2014/558 20160601 01.06.2016 Internt notat uten oppfølging Uttale til Konseptutvalutgreiing logistikknutepunkt i Bergensregionen - høyringsfråsegn
2014/558 20160524 24.05.2016 Internt notat uten oppfølging Oversikt økonomi - per 20.05.2016
2014/558 20160524 24.05.2016 Saksframlegg/innstilling Kurs om høyrslehemming og universell utforming av bygg, 11.06.2016
2014/558 20160524 24.05.2016 Saksframlegg/innstilling Landskonferanse 2016 - Hordaland som arrangør
2014/558 20160524 24.05.2016 Saksframlegg/innstilling Uttale til godsterminal i Hordnesskogen
2014/558 20160524 24.05.2016 Saksframlegg/innstilling Forslag til ny fast møtedag
2014/558 20160524 24.05.2016 Internt notat uten oppfølging Uttale til Nasjonal transportplan 2018-2029 frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Marte Hagen Eriksrud
2014/558 20160524 24.05.2016 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2015 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland
2014/558 20160524 24.05.2016 Internt notat uten oppfølging Referat frå RMNF-AU - 09.05.2016
2014/558 20160420 20.04.2016 Internt notat uten oppfølging Innspel til folkehelsearbeidet - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Aina Haugstad
2014/558 20160420 20.04.2016 Internt notat uten oppfølging Invitasjon til å søke om tilskudd for nettverksdeltakelse universell utforming i regional og lokal kollektivtransport Håkon Rasmussen m.fl.
2014/558 20160420 20.04.2016 Internt notat uten oppfølging Odda vgs - uttale frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Helge Haavardtun
2014/558 20160404 04.04.2016 Inngående brev Fylkesrådet for funksjonshemmede møte 11.04.2016 - saker er klare Rogfk - Chalotte Rosenberg Davidsen
2014/558 20160404 04.04.2016 Internt notat uten oppfølging Oversikt økonomi - per 18.03.2016
2014/558 20160404 04.04.2016 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2015 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2014/558 20160404 04.04.2016 Internt notat uten oppfølging Regjeringas handlingsplan for universell utforming 2015-2019
2014/558 20160404 04.04.2016 Internt notat uten oppfølging Meld. St. 16 "Fra utenforskap til ny sjanse"
2014/558 20160404 04.04.2016 Saksframlegg/innstilling Kurs og konferansar – rådets deltaking
2014/558 20160404 04.04.2016 Saksframlegg/innstilling Konferansen 22.-23. februar – evaluering
2014/558 20160317 17.03.2016 Inngående brev Etterlyser svar på brev om vanskar med Hjelpemiddelsentralen Fjell Kommune - Justad, Atle
2014/558 20160308 08.03.2016 Internt notat uten oppfølging Referat RMNF-AU, 03.03.2016
2014/558 20160225 25.02.2016 Internt notat uten oppfølging Askøy tannklinikk - uttale frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Hordaland Ragnhild Aak Skajaa
2014/558 20160209 09.02.2016 Internt notat uten oppfølging Konferanse 22. og 23. februar 2016 - Korleis arbeide i råd for menneske med nedsett funksjonsevne?
2014/558 20160126 26.01.2016 Inngående brev Vanskar med hjelpemiddelsentralen sine funksjonar i høve til blinde FJELL KOMMUNE
2014/558 20160127 27.01.2016 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2015 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2014/558 20160127 27.01.2016 Internt notat uten oppfølging Referat RMNF-AU 13.01.2016
2014/558 20160108 08.01.2016 Internt notat uten oppfølging UU-kartlegging ferjekaier Inge Edvardsen
2014/558 20160104 04.01.2016 Inngående brev Til brukerrepresentanter i kommunale råd for funksjonshemmede og RMNF Hordaland-invitasjon til samling 26. januar 2016 i Bergen FFO Hordaland og SAFO Sørvest
2014/558 20151124 24.11.2015 Saksframlegg/innstilling Temadag og opplæring av dei kommunale råda - utkast til program
2014/558 20151124 24.11.2015 Saksframlegg/innstilling Forslag til budsjett 2016 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2014/558 20151124 24.11.2015 Internt notat uten oppfølging Referat frå RMNF-AU 18.11.2015
2014/558 20151113 13.11.2015 Inngående brev Sammenslåing av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne med eldrerådet Hfk - Ingrid Kristine Holm Svendsen
2014/558 20151124 24.11.2015 Utgående brev Utale til fylkesrådmannen sitt forslag til budsjett - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Fylkesordførar m.fl.
2014/558 20160108 08.01.2016 Utgående brev FELLES OPPLÆRING AV KOMMUNALE RÅD 22 OG 23 FEBRUAR Fi-Senteret - FFO Hordaland
2014/558 20151022 22.10.2015 Inngående brev FELLES OPPLÆRING AV KOMMUNALE RÅD 22 OG 23 FEBRUAR Fi-Senteret - FFO Hordaland
2014/558 20151028 28.10.2015 Internt notat uten oppfølging Møteprotokoll for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - 07.09.2015
2014/558 20151029 29.10.2015 Internt notat uten oppfølging Oversikt økonomi per 19.10.2015
2014/558 20151029 29.10.2015 Internt notat uten oppfølging Reglement for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2014/558 20151029 29.10.2015 Saksframlegg/innstilling Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - arbeidsutval og fullmakt
2014/558 20151029 29.10.2015 Saksframlegg/innstilling Temadag og opplæringssamling for dei kommunale råda for menneske med nedsett funksjonsevne
2014/558 20151028 28.10.2015 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2016 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2014/558 20160108 08.01.2016 Internt notat uten oppfølging Uttale til regional areal- og transportplan for Bergensområdet - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Hans-Christian Engum
2014/558 20151009 09.10.2015 Inngående brev Rapport ferjekaier Hordaland - utkast 1 Hfk - Inge Edvardsen
2014/558 20151028 28.10.2015 Internt notat Budsjett 2016 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Ingvar Skeie m.fl.
2014/558 20150901 01.09.2015 Saksframlegg/innstilling Budsjett 2016, for rådet og fylkeskommunen
2014/558 20150901 01.09.2015 Saksframlegg/innstilling Overlevering av kompetanse til neste råd
2014/558 20150901 01.09.2015 Saksframlegg/innstilling Saker rådet meiner må ha fortsatt fokus
2014/558 20150901 01.09.2015 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2015 - utkast
2014/558 20150901 01.09.2015 Internt notat uten oppfølging Referat RMNF-AU, 26.08.2015
2014/558 20150901 01.09.2015 Internt notat uten oppfølging Fylkeskryssande bussar - uttale frå råda for menneske med nedsett funksjonsevne i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland Håkon Rasmussen m.fl.
2014/558 20150826 26.08.2015 Internt notat uten oppfølging Uttale til dokumentet Pedagogisk Arkitektur - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Birthe Andersen Haugen
2014/558 20150901 01.09.2015 Internt notat uten oppfølging Høyring Trygt Heim-ordninga - uttale frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Rolf Rosenlund m.fl.
2014/558 20150617 17.06.2015 Internt notat uten oppfølging Oversikt økonomi - per 11062015
2014/558 20150617 17.06.2015 Internt notat uten oppfølging Sak PS 54/2015 . Rv. 13 utanfor Myrdalstunnelen (SAMU)
2014/558 20150617 17.06.2015 Internt notat uten oppfølging Sak PS 53/2015 Val av standard på fylkesvegane (SAMU)
2014/558 20150617 17.06.2015 Saksframlegg/innstilling Pedagogisk arkitektur - uttale
2014/558 20150617 17.06.2015 Internt notat uten oppfølging Referat frå RMNF-AU 050615
2014/558 20150617 17.06.2015 Internt notat uten oppfølging Oppfølging av skulebruksplanen - førespurnad frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2014/558 20150529 29.05.2015 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2014 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2014/558 20150617 17.06.2015 Internt notat Skulebygg som pedagogisk arkitektur - førespurnad frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Birthe Andersen Haugen
2014/558 20150617 17.06.2015 Internt notat Oppfølging av skulebruksplanen - førespurnad frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Birthe Andersen Haugen
2014/558 20150617 17.06.2015 Internt notat uten oppfølging Uttale til kartlegging av ferjeanlegg frå samferdselsavdelinga - rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Inge Edvardsen
2014/558 20150617 17.06.2015 Internt notat uten oppfølging PS 54/2015 Nedlegging av offentleg veg – Rv. 13 utanfor Myrdalstunnelen - rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Håkon Rasmussen m.fl.
2014/558 20150617 17.06.2015 Internt notat PS 53/2015 Val av standard på fylkesvegane - uttale frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Håkon Rasmussen m.fl.
2014/558 20150617 17.06.2015 Saksframlegg/innstilling Fylkeskryssande bussar - uttale frå fellesmøtet i Førde
2014/558 20150430 30.04.2015 Internt notat uten oppfølging Oversikt økonomi - per 290415
2014/558 20150430 30.04.2015 Internt notat uten oppfølging Utkast til årsmelding 2014 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2014/558 20150430 30.04.2015 Saksframlegg/innstilling Utale til Nye Voss Gymnas - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2014/558 20150430 30.04.2015 Internt notat uten oppfølging Uttale til Nye Voss Gymnas - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Helge Haavardtun m.fl.
2014/558 20150327 27.03.2015 Internt notat uten oppfølging Oversikt økonomi per 20.03.2015
2014/558 20150327 27.03.2015 Saksframlegg/innstilling Kompetanseheving om universell utforming i fylkeskommunen
2014/558 20150327 27.03.2015 Saksframlegg/innstilling Studietur til Danmark