eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/485
:
Merethe Helland Nordnæs
:
Reservert
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2017/485 20191127 27.11.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat frå møte i RMNF AU den 19.11.2019
2017/485 20191126 26.11.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2019
2017/485 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innstilling til Vestlandrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023 Vibecke Magnus
2017/485 20190902 02.09.2019 Inngående brev Innstilling - råd for funksjonshemmede i Vestland fylkeskommune fra SAFO Nordvest og SAFO Sørvest SAFO SØRVEST
2017/485 20190813 13.08.2019 Inngående brev Landskonferanse for fylkeskommunale råd 2020 - Forespørsel til fylkeskommunale råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2017/485 20190813 13.08.2019 Internt notat uten oppfølging Samanslåing av medverknadsorgana - val av rådsmedlemer til Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Vestland fylkeskommune for perioden 2019-2023
2017/485 20190815 15.08.2019 Saksframlegg/innstilling Nytt fylkeshus - Universell utforming
2017/485 20190813 13.08.2019 Saksframlegg/innstilling Høyring - Forslag til endringar i helsepersonelloven av § 29 C - enklare tilgong til helseopplysningar for kvalitetssikring av helsehjelp og eigen læring
2017/485 20190813 13.08.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat frå RMNF-AU den 06.08.2019
2017/485 20190813 13.08.2019 Internt notat uten oppfølging Invitasjon til Landskonferanse for fylkeskommunale råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 - påminnelse
2017/485 20190813 13.08.2019 Internt notat uten oppfølging Tildeling av statlege midlar til TT-ordninga
2017/485 20190513 13.05.2019 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til samarbeid om brukaropplæring av kommunale råd 2020, frå Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
2017/485 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging Ad. høyring - forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi
2017/485 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging Ad. Høring: Forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med nedsett funksjonsevne og for ungdom.
2017/485 20190307 07.03.2019 Internt notat uten oppfølging Oversikt over økonomi RMNF/drift pr. 31.12.2018
2017/485 20190307 07.03.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat frå RMNF-AU den 19.02.2019
2017/485 20190307 07.03.2019 Saksframlegg/innstilling Ad. oppnemning av vararepresentantar til brukarmedverknadsgruppa for Bybanen, Byggetrinn 4 - oppnemning av to nye vararepresentantar
2017/485 20190307 07.03.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat frå møte i brukarmedvirkningsgruppa - Bybanen Byggetrinn 4 Universell Utforming
2017/485 20190306 06.03.2019 Saksframlegg/innstilling Ad. Landskonferansen 2019 - fylkeskommunale råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne
2017/485 20190306 06.03.2019 Saksframlegg/innstilling Temadag RMNF 2019 - evaluering
2017/485 20190502 02.05.2019 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2018 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2017/485 20190118 18.01.2019 Internt notat uten oppfølging Ad. høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom
2017/485 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Ad. fellesmøte med medverknadsorgana i Hordaland fylkeskommune den 21.01.2019 - drøfting etter møtet
2017/485 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2018 - førebuing
2017/485 20190115 15.01.2019 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til å søke om midler til videreføring av utvidet TT-ordning - informasjon
2017/485 20190114 14.01.2019 Internt notat uten oppfølging Retningslinene for TT-ordninga i Hordaland
2017/485 20190201 01.02.2019 Utgående brev Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - sak PS 41/18 Ymse Samferdselsavdelinga
2017/485 20181128 28.11.2018 Internt notat uten oppfølging Møtereferat frå RMNF-AU den 20.11.2018.
2017/485 20181128 28.11.2018 Saksframlegg/innstilling Høyring - Etablering av nasjonalt Eldre- , pasient- og brukarombod
2017/485 20181017 17.10.2018 Saksframlegg/innstilling Ad. tryggleiken på fergene i Hordaland
2017/485 20181017 17.10.2018 Saksframlegg/innstilling Høyring: Plan for tjenester til personer med utviklingshemming 2018-2018.
2017/485 20181017 17.10.2018 Saksframlegg/innstilling Oppnemning av vararepresentantar til brukarmedverknadsgruppe for Bybanen, Byggetrinn 4 - Bybanen til Fyllingsdalen
2017/485 20181017 17.10.2018 Saksframlegg/innstilling Temadag 2019
2017/485 20181018 18.10.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. Landskonferansen 2018 - informasjon
2017/485 20181018 18.10.2018 Internt notat uten oppfølging Invitasjon til konferanse frå Bufdir: Erfaringskonferanse om Universell Utforming
2017/485 20181018 18.10.2018 Internt notat uten oppfølging Møtereferat frå møte i brukargruppa, Bybanen utbygging - Byggetrinn 4
2017/485 20181017 17.10.2018 Internt notat uten oppfølging Møtereferat frå RMNF-AU den 05.10.2018
2017/485 20180924 24.09.2018 Inngående brev Høring - Plan for tjenester til personer med utviklingshemming BERGEN KOMMUNE
2017/485 20180813 13.08.2018 Internt notat uten oppfølging Møtereferat frå RMNF-AU den 07.08.2018
2017/485 20180815 15.08.2018 Internt notat uten oppfølging Transportordninga for funksjonshemma - svar frå Samferdselsdepartementet angåande søknad om utvida midlar
2017/485 20180815 15.08.2018 Saksframlegg/innstilling Møteplan for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne for året 2019
2017/485 20180622 22.06.2018 Inngående brev Parkering for forflytningshemmede ved fylkeshuset. - Svar fra Bymiljøetaten Bergen Kommune -
2017/485 20181101 01.11.2018 Utgående brev Høring av forslag til ny pasientjournal (pasientjournalforskriften) - høringsuttale Helse- og omsorgsdepartementet
2017/485 20181101 01.11.2018 Utgående brev Uttale - Utvida TT-ordning - invitasjon til å søkje om midlar Hordaland fylkeskommune
2017/485 20180514 14.05.2018 Saksframlegg/innstilling Høring av forslag til ny forskrift om pasientjournal
2017/485 20180514 14.05.2018 Internt notat uten oppfølging Seminar - inkluderende idrettsliv
2017/485 20180514 14.05.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. endringar i regelverket for Transportordninga for funksjonshemma
2017/485 20180514 14.05.2018 Internt notat uten oppfølging Referat frå møte med Havyard Design/Fjord 1 angåande Universell Utforming av ferger den 27.04.2018
2017/485 20180514 14.05.2018 Internt notat uten oppfølging Utvida TT-ordning, invitasjon til å søka om midlar - invitasjon til høyringsuttale
2017/485 20180406 06.04.2018 Utgående brev Parkering for funksjonshemma ved fylkeshuset Bergen kommune, Bymiljøetaten
2017/485 20180410 10.04.2018 Internt notat uten oppfølging Oversendingsforslag - Parkeringssituasjon for handicappa ved fylkeshuset Rolf Rosenlund
2017/485 20180420 20.04.2018 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2017 for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne.
2017/485 20180313 13.03.2018 Saksframlegg/innstilling Temadag RMNF 2018 den 19. mars 2018 - evaluering
2017/485 20180313 13.03.2018 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2017 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland
2017/485 20180116 16.01.2018 Internt notat uten oppfølging Program for Temadagen 2018
2017/485 20180116 16.01.2018 Saksframlegg/innstilling Årsmelding for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2017 - førebuing
2017/485 20171129 29.11.2017 Internt notat uten oppfølging Blinde og svaksyntes utfordringer med kollektivtilbodet i Hordaland
2017/485 20171124 24.11.2017 Internt notat uten oppfølging Ankomst-skjerm på Sørås-Tannklinikk - status
2017/485 20171123 23.11.2017 Saksframlegg/innstilling Eldre døve som blir tilsidesatt i kommuner i Hordaland
2017/485 20171124 24.11.2017 Saksframlegg/innstilling Oppretting av brukarmedverknadsgruppe/referansegruppe, Bybanen til Fyllingsdalen, Byggetrinn 4
2017/485 20171124 24.11.2017 Saksframlegg/innstilling Høyring om forslag til endringar i TT-ordninga
2017/485 20171123 23.11.2017 Saksframlegg/innstilling Forslag til budsjett 2018 - rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2017/485 20171107 07.11.2017 Inngående brev Høyring om forslag til endringar i TT-ordninga Hordaland fylkeskommune samferdselsavdelinga
2017/485 20171124 24.11.2017 Saksframlegg/innstilling Oppretting av brukermedvirkningsgruppe/referansegruppe, Bybanen til Fyllingsdalen, Byggetrinn 4
2017/485 20171016 16.10.2017 Internt notat uten oppfølging Oversikt over dagens HC-plasser, Helse-Bergen
2017/485 20171016 16.10.2017 Internt notat uten oppfølging Oversikt over økonomi pr. 30.09.2017
2017/485 20171016 16.10.2017 Saksframlegg/innstilling Temadag - RMNF 2018
2017/485 20171016 16.10.2017 Internt notat uten oppfølging Møtereferat frå RMNF-AU den 22.08.2017.
2017/485 20171016 16.10.2017 Internt notat uten oppfølging Møtereferat frå dialogmøte, Bybanetraseen og sikkerheit, særleg for blinde og svaksynte
2017/485 20171016 16.10.2017 Internt notat uten oppfølging Ankomst-skjerm på Sørås Tannklinikk
2017/485 20170828 28.08.2017 Saksframlegg/innstilling Arna Vidaregåande skule - sak vedr. samlokalisering
2017/485 20170828 28.08.2017 Saksframlegg/innstilling Nye Åsane VGS- planløsning og utomhusplan
2017/485 20170828 28.08.2017 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2016 - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Austevoll
2017/485 20170828 28.08.2017 Saksframlegg/innstilling Møteplan for året 2018
2017/485 20170516 16.05.2017 Saksframlegg/innstilling Utrygghet for blinde/svaksynte ved kryssing av fotgjengerfelt ved Bybanen
2017/485 20170516 16.05.2017 Internt notat uten oppfølging Rapport om fysisk aktivitet, omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet
2017/485 20170516 16.05.2017 Internt notat uten oppfølging Bergen katedralskole, avdeling Kyrre skole - leige av lokale
2017/485 20170516 16.05.2017 Internt notat uten oppfølging Søknad om utvida TT-ordning. Høyringsuttale.
2017/485 20170516 16.05.2017 Internt notat uten oppfølging Referat frå møte med Torghatten AS - Brukermedvirkning med hensyn til universell utforming, E39 Halhjem-Sandvikvåg, kjøp av fergetjenester.
2017/485 20170516 16.05.2017 Internt notat uten oppfølging Møtereferat fra RMNF-AU den 05.05.17.
2017/485 20181101 01.11.2018 Internt notat uten oppfølging Møtereferat frå AU-møte RMNF 05.05.17.
2017/485 20181101 01.11.2018 Internt notat uten oppfølging Høyringsuttale - Temaplan "Likeverd i Hordaland fylkeskommune" Merethe Helland Nordnæs
2017/485 20181101 01.11.2018 Internt notat uten oppfølging Høringsuttalelse - RTP Hordaland 2018-2029, in
2017/485 20170328 28.03.2017 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til høyring - Regional transportplan Hordaland 2018-2029 - intern høyring av planforslag
2017/485 20170328 28.03.2017 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til høyring - Temaplan: "Likeverd i Hordaland fylkeskommune"
2017/485 20170329 29.03.2017 Utgående brev Bekreftelse - medlem i råd for menneske med nedsett funksjonsevne Nina Murberg
2017/485 20170221 21.02.2017 Internt notat uten oppfølging Oversendingsspørsmål frå RMNF til samferdselsavdelinga Rolf Rosenlund
2017/485 20170929 29.09.2017 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2016 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
2017/485 20170125 25.01.2017 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til høring - Direkte tilgang til fysioterapeut uten henvisning fra lege
2017/485 20170125 25.01.2017 Saksframlegg/innstilling Høring - NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.
2017/485 20170125 25.01.2017 Saksframlegg/innstilling Høring på ny byggteknisk forskrift, TEK 17