eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/2682
:
:
Merethe Helland Nordnæs
:
Under behandling
:
Hordaland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2017/2682 20181115 15.11.2018 Inngående brev Den nasjonale konferansen for fylkeskommunale eldreråd 2019- sett av datoene 20.-22.5.2019 allerede nå! TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2017/2682 20181115 15.11.2018 Inngående brev Den nasjonale konferansen for fylkeskommunale eldreråd 2019-sett av dato allerede nå! TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2017/2682 20181109 09.11.2018 Saksframlegg/innstilling Oppklaring av oppnemning av representantar til brukarutvalet i Helse Fonna
2017/2682 20181101 01.11.2018 Internt notat uten oppfølging Referat frå møte i brukarutvalet ved Haraldsplass Diakonale Sykehus den 10.09.2018.
2017/2682 20181126 26.11.2018 Saksframlegg/innstilling Høring - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukarombud
2017/2682 20181031 31.10.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll forrige møte
2017/2682 20181101 01.11.2018 Saksframlegg/innstilling Vestlandskonferansen 2019 - idear til program
2017/2682 20181101 01.11.2018 Saksframlegg/innstilling Eldrerådskonferansen 2019 - konferansen for dei kommunale eldreråda - byrje planlegging av konferansen
2017/2682 20181101 01.11.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. oppnemning av representantar til brukarutvalet i Helse Fonna - til info
2017/2682 20181101 01.11.2018 Saksframlegg/innstilling Status for plan om likeverd og likestilling i Hordaland fylkeskommune
2017/2682 20181101 01.11.2018 Saksframlegg/innstilling Eldrerådskonferansen 2018 - evaluering
2017/2682 20181009 09.10.2018 Saksframlegg/innstilling Lokale båtruter i Osterfjorden og Geitanger-Knappskog (veglause grender)
2017/2682 20181009 09.10.2018 Saksframlegg/innstilling Spørsmål førehandsstilt til fylkestannlegen til orienteringa i møte i fylkeseldrerådet den 08.12.2018
2017/2682 20181009 09.10.2018 Saksframlegg/innstilling Oppnemning av representantar frå fylkeseldrerådet til brukarutvalet i Helse Bergen
2017/2682 20181101 01.11.2018 Utgående brev Eldrerådskonferansen 2018 - førespurnad om å presentera Os eldreråd og arbeidet i året 2018 Os eldreråd v/leiar Bjørn Sivertsen
2017/2682 20181101 01.11.2018 Utgående brev Eldrerådskonferansen 2018 - førespurnad om å presentera Odda-Tyssedal eldreråd og arbeidet i rådet 2018 Eldrerådet i Odda-Tyssedal v/leiar Ola Torbjørn Sekse
2017/2682 20180921 21.09.2018 Inngående brev Presentasjoner fra Landskonferansen 2018 for fylkeskommunale råd for likestilling for funksjonshemmede HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2017/2682 20180920 20.09.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå førre møte
2017/2682 20180920 20.09.2018 Internt notat uten oppfølging Politisk organisering i Vestland fylkeskommune, Fase II
2017/2682 20181101 01.11.2018 Utgående brev Politisk organisering i Vestland fylkeskommune, Fase II Fellesnemnda AU, Fellesnemnda
2017/2682 20180920 20.09.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. PS sak 40/18 Nye ruter Skyss Nordhordland
2017/2682 20181101 01.11.2018 Utgående brev Ruteendringar hausten 2018 Skyss
2017/2682 20180920 20.09.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. PS sak 41/18 Endringar i programområde - investeringsprogram for fylkesvegnettet 2018
2017/2682 20181101 01.11.2018 Utgående brev Endringar i programområde - investeringsprogram for fylkesvegnettet 2018 Utval for miljø og samferdsel
2017/2682 20181101 01.11.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. spørsmål om økonomisk støtte til fylkeseldrerådet i samband med regionreforma - svar frå fylkesrådmannen
2017/2682 20180920 20.09.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. søknad om ekstra midlar til å arrangere Vestlandskonferansen 2019
2017/2682 20180920 20.09.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. båtruter i Osterøy
2017/2682 20180920 20.09.2018 Internt notat uten oppfølging Referat frå møte i Brukarutvalget ved Haraldsplass Diakonale sykehus
2017/2682 20180919 19.09.2018 Saksframlegg/innstilling Budsjett for fylkeseldrerådet 2019
2017/2682 20180920 20.09.2018 Saksframlegg/innstilling Forslag til agenda for Eldrerådskonferansen 2018
2017/2682 20180906 06.09.2018 Saksframlegg/innstilling Endringar i programområde - investeringsprogram for fylkesvegnettet 2018
2017/2682 20180906 06.09.2018 Saksframlegg/innstilling Nye ruter Skyss Nordhordland
2017/2682 20180918 18.09.2018 Utgående brev Angåande søknd om ekstra midlar - Vestlandskonferansen for fylkeseldreråda i Hordaland, Sogn & Fjordane og Rogaland Hordaland fylkeskommune v/Fylkesrådmannen m.fl.
2017/2682 20180827 27.08.2018 Inngående brev Årsmelding Austevoll eldreråd 2017 Austevoll kommune
2017/2682 20180829 29.08.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll 24.05.2018
2017/2682 20181101 01.11.2018 Internt notat uten oppfølging Møteprotokoll frå den 24.05.2018
2017/2682 20180830 30.08.2018 Internt notat uten oppfølging Referat frå møte om likestilling og likeverd i HFK 15.06.2018
2017/2682 20180830 30.08.2018 Internt notat uten oppfølging Uttaler frå Landskonferansen i Tromsø
2017/2682 20180830 30.08.2018 Saksframlegg/innstilling Økonomi 2019 for fylkeseldrerådet - budsjett, status
2017/2682 20180830 30.08.2018 Saksframlegg/innstilling Eldrerådskonferansen 2018 - konferansen for de kommunale eldreråda, vidare planlegging
2017/2682 20180829 29.08.2018 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av representantar frå fylkeseldrerådet til brukarutvalet i Helse Fonna
2017/2682 20180829 29.08.2018 Saksframlegg/innstilling Vidare planlegging av eldrerådskonferansen 2018 - innspill til tema frå dei kommunale råda
2017/2682 20180828 28.08.2018 Saksframlegg/innstilling Møteplan for fylkeseldrerådet for året 2019.
2017/2682 20180629 29.06.2018 Inngående brev Oppnemning til Brukarutvalet i Helse Fonna HF for ny periode 2019-2021 HELSE FONNA HF
2017/2682 20180718 18.07.2018 Utgående brev Søknad om midlar til dialogmøte med Fylkeseldrerådet i Sogn og Fjordane angåande sammenslåing av Hordaland fylkeskommune
2017/2682 20180718 18.07.2018 Utgående brev Vestlandskonferanse - søknad om ekstra midlar Hordaland Fylkeskommune
2017/2682 20181101 01.11.2018 Utgående brev Skyss - Nye bussruter og servicelinjer i bydelene SKYSS
2017/2682 20181101 01.11.2018 Utgående brev Brev til Bergen Eldreråd om sykehjemsplasser Bergen Eldreråd v/leder Inger Johanne Knutsen
2017/2682 20180620 20.06.2018 Inngående brev 18/25602 Fylkeseldrerådskonferansen 2016 - 2019 Os-Ho Kommune - Lene Drageset Lyssand
2017/2682 20180619 19.06.2018 Utgående brev Forslag på tema til nasjonal eldrerådskonf. 2019 Telemark fylkeskommune v/Renate Strand
2017/2682 20180606 06.06.2018 Inngående brev Orientering for Fylkeseldrerådet Statens vegvesen - Region Vest
2017/2682 20181101 01.11.2018 Utgående brev Brev til eldreråda i Hordaland - ønske om innspel til tema på Eldrerådskonferansen Alle Kommunale Eldreråd i Hordaland
2017/2682 20180525 25.05.2018 Inngående brev Ønsker ikke lengre å være leiar for Fylkeseldrerådet Kåre Ystanes
2017/2682 20180515 15.05.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll førre møte
2017/2682 20180514 14.05.2018 Saksframlegg/innstilling Ad. Vestlandskonferansen i Loen 2018 - oppfølging
2017/2682 20180515 15.05.2018 Saksframlegg/innstilling Vestlandskonferansen 2019 - som Fylkeseldrerådet i Hordaland skal arrangera
2017/2682 20180514 14.05.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. Mammografitilbudet i Nordhordland
2017/2682 20180514 14.05.2018 Internt notat uten oppfølging Utvida TT-ordning - invitasjon til å søkja om ekstra midlar. Høyring
2017/2682 20180514 14.05.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. konferansen for kommunale eldreråd i Hordaland 6. og 7. november 2018 - ønskje om innspel til tema
2017/2682 20180514 14.05.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. Vestlandskonferansen i Loen 2018 - forslag til saker til konferansen frå Fylkeseldrerådet i Hordaland
2017/2682 20180514 14.05.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. Landskonferansen i Troms - forslag til saker/innspel frå Fylkeseldrerådet i Hordaland
2017/2682 20180514 14.05.2018 Internt notat uten oppfølging Folkehelseundersøking i Hordaland
2017/2682 20180514 14.05.2018 Saksframlegg/innstilling Angåande servicelinjer i Bergen
2017/2682 20180514 14.05.2018 Saksframlegg/innstilling Innspill til temaer til den nasjonale eldrerådskonferansen i 2019 - hva opptar de fylkeskommunale eldrerådene?
2017/2682 20180423 23.04.2018 Inngående brev Folkehelseundersøking i Hordaland - svar til Fylkeseldrerådet Hfk - Aina Haugstad
2017/2682 20180423 23.04.2018 Inngående brev Svar på spørsmål fra fylkeseldrerådet vedrørende sykehjemsplasser og ventelister i Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2017/2682 20180420 20.04.2018 Inngående brev Innspill på temaer til den nasjonale eldrerådskonferansen i 2019-Hva opptar de fylkeskommunale eldrerådene TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2017/2682 20180503 03.05.2018 Utgående brev Forslag til saker til uttale frå landskonferansen 2018 for fylkeseldreråda i Noreg Fylkeseldrerådet i Tromsø
2017/2682 20180503 03.05.2018 Utgående brev Forslag til saker til uttale frå Vestlandskonferansen 2018 Fylkeseldrerådet i Sogn og Fjordane
2017/2682 20180323 23.03.2018 Inngående brev Angående servicelinjer i Bergen sendt fra Bergen kommune Bergen Kommune -
2017/2682 20180404 04.04.2018 Saksframlegg/innstilling Universell utforming av fylkeskommunale bygg. Orientering om byggeplanar, aktiv deltaking i byggeprosjekt, byggekomitear, osv. i fylkeskommunal regi
2017/2682 20180322 22.03.2018 Utgående brev Endring av namn på busshaldeplass i Årstadveien, Bergen SKYSS m.fl.
2017/2682 20180322 22.03.2018 Utgående brev Folkeundersøking i Hordaland Aina Haugstad
2017/2682 20180319 19.03.2018 Saksframlegg/innstilling Ad. nytt namn på busshaldeplass i Årstadveien i Bergen
2017/2682 20180319 19.03.2018 Saksframlegg/innstilling Eldreråd er ein uvurderleg ressurs for å bygge eit nytt fylke
2017/2682 20180309 09.03.2018 Inngående brev 18/04742-1 - Eldreråd er en uvurderlig ressurs for å bygge ett nytt fylke Vaf - Erichsen, Marion
2017/2682 20180227 27.02.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte den 11.01.2018
2017/2682 20180227 27.02.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. spørreundersøkelse til kommunale eldreråd - sentrale aktører og arbeid med kommunal planlegging
2017/2682 20180227 27.02.2018 Saksframlegg/innstilling Eldrerådskonferansen 2018 - konferansen for dei kommunale eldreråda, forslag til tema, vidare planlegging
2017/2682 20180307 07.03.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. nytt namn på busshaldeplass i Årstadveien i Bergen
2017/2682 20180226 26.02.2018 Saksframlegg/innstilling Invitasjon til landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd 2018
2017/2682 20180227 27.02.2018 Internt notat uten oppfølging Vestlandskonferansen 7.- 8. mai i Loen
2017/2682 20180227 27.02.2018 Internt notat uten oppfølging Handlingsplan 2016-2019 for Hordaland fylkeseldreråd
2017/2682 20180227 27.02.2018 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2017 for Fylkeseldrerådet i Hordaland
2017/2682 20180220 20.02.2018 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2017 for Fylkeseldrerådet i Hordaland
2017/2682 20180216 16.02.2018 Inngående brev Invitasjon til årets landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd Tromsfylke - Line Samuelsen
2017/2682 20180216 16.02.2018 Inngående brev Program og påmeldingsskjema til Vestlandskonferansen 7. - 8. mai Sfj - Anne-Kjersti Stavø Stenehjem
2017/2682 20180226 26.02.2018 Internt notat uten oppfølging Ad. anbod på bussar/servicelinjer SKYSS
2017/2682 20180226 26.02.2018 Utgående brev Sjukeheimsplassar og ventelister i Bergen kommune Bergen kommune v/Politisk leiing
2017/2682 20180220 20.02.2018 Utgående brev Universell utforming av fylkeskommunale bygg. Orientering om byggeplanar, aktiv deltaking i byggeprosjekt, byggekomitear, osv. i fylkeskommunal regi. Hordaland fylkeskommune v/Eigedomsavdelinga
2017/2682 20180205 05.02.2018 Inngående brev Representasjon i regionale brukerutvalg Helse Sør-øst Vaf - Erichsen, Marion
2017/2682 20180202 02.02.2018 Inngående brev svar til Eldrerådet Helse-Vest - Schaefer, Charlotta Elisabeth
2017/2682 20180111 11.01.2018 Inngående brev Svar på brev Verd svar på henvendelse fra fylkeseldrerådet om behovet for servicelinjer på tvers i bydelene Hordaland fyløkeskommune / Skyss
2017/2682 20180104 04.01.2018 Inngående brev Ansvarsfraskrivelse i eldreomsorgen Eldrerådet i Bergen
2017/2682 20180103 03.01.2018 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møteprotokoll frå møte den 07.12.2017.
2017/2682 20171222 22.12.2017 Utgående brev Vedtak om representasjon i regionale brukarutval - Helse Vest RHF Helse Vest RHF
2017/2682 20180103 03.01.2018 Internt notat uten oppfølging Orientering om regionreformen på møte i fylkeseldrerådet den 15.03.2018
2017/2682 20180103 03.01.2018 Internt notat uten oppfølging Foreslått nedlegging av båtrute til veglause bygder på Osterøy, i Vaksdal og i Lindås
2017/2682 20180213 13.02.2018 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2017 for fylkeseldrerådet - justering etter møtet den 07.12.2017
2017/2682 20180103 03.01.2018 Saksframlegg/innstilling Eldrerådskonferansen 2018 - konferansen for dei kommunale eldreråda, forslag til tid, stad og tema