1 Søknad med konsekvensutgreiing for Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommunar. Fråsegn. Opne dokument
2 Dokumentet er tilgangsbeskytta