1 Fylkeskommunale gardsbruk - fordeling av investeringsmidlar 2015 Opne dokument
2 Søknad/Stend Opne dokument
3 Søknad/Voss Opne dokument
4 Søknad/Hjeltnes Opne dokument
5 Søknad 2/Voss Opne dokument