1 Nedlegging av offentleg veg på Rv. 13 utanfor Myrkdalstunnelen Opne dokument
2 Dokumentet er tilgangsbeskytta