1 Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune - forslag til justering Opne dokument