1 Svar på spørsmål frå Aud Karin Oen vedk. busstilbodet til Sotra vgs Opne dokument
2 Vedlegg - brev til Sund kommune Opne dokument