1 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger – vedtak av høyringsforslag Opne dokument
2 Dokumentet er tilgangsbeskytta
3 Dokumentet er tilgangsbeskytta
4 Dokumentet er tilgangsbeskytta