1 Høyring av forslag om forskrift om freding av statens kulturhistoriske eigedomar - eigedomar i Klima- og miljødepartementets landsverneplan Opne dokument
2 Dokumentet er tilgangsbeskytta
3 Forskrift om fredning - kap. XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Opne dokument
4 Dokumentet er tilgangsbeskytta
5 Forskrift om freding av statens kulturhistoriske eigedomar, kap. 1 Opne dokument