1 Fredningsstrategi mot 2020 - kulturminneforvaltningen Opne dokument
2 Vedlegg Opne dokument