1 Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Opne dokument