1 Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 Opne dokument
2 Dokumentet er tilgangsbeskytta
3 Dokumentet er tilgangsbeskytta
4 Dokumentet er tilgangsbeskytta
5 Dokumentet er tilgangsbeskytta
6 Dokumentet er tilgangsbeskytta
7 Verknad av planen for vasskraft - nytt underkapittel Opne dokument